Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Informació General

Arxiu_Municipal

Camí de tornada


Menú principalInformació General

Adreça
Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)
C/ Unió, 13 17300 BLANES
TEL 972 355 268
FAX 972 357 135

CORREU arxiu@blanes.net

Arxiver: Antoni Reyes Valent
Tècnic: Aitor Roger Delgado
Administració: Joaquim Roura Roger, Carme Pellicer i Rosa Obiols
Horari d’atenció al públic:
de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
de 17 a 19 h. dimarts i dijous

(excepte del 15 de Juny al 15 de Setembre)

Què és l'Arxiu Municipal?

L'Arxiu és el servei públic especialitzat en la conservació i difusió del patrimoni documental de Blanes. La seva finalitat és posar aquest patrimoni a disposició de tots els ciutadans i de la pròpia administració.

A l'Arxiu es recullen, es conserven, s'organitzen i es difonen els documents que l'Ajuntament ha anat creant al llarg del temps i també aquells documents d'origen privat de qualsevol mida i suport que hi han anat arribant a través de donacions i cessions.

Tot això fa que l'Arxiu desenvolupi una doble funció dins l'Ajuntament: per una banda la d'ajudar a una millor eficàcia de la gestió municipal participant en la correcta organització de la documentació administrativa des del seu origen i de l'altra esdevenir un òrgan de dinamització cultural però la comunitat en tant que promotor de la conservació i difusió dels fons documentals històrics, un element bàsic per ampliar coneixement de la història de la vila.

Així doncs a l'Arxiu tant es podran satisfer les consultes d'informació i documentació necessàries per a la recerca i la investigació històrica del nostre entorn proper com les demandes administratives encaminades a justificar els drets dels ciutadans.

Consulta de documentació

- La consulta s’efectuarà a la sala de consulta i és gratuïta
- Cal que el sol.licitant justifiqui el seu interès i la seva identitat a través del Full de Consulta
- La documentació és de lliure accés mentre no existeixi cap restricció legal
- No s’autoritzarà en cap cas el préstec a domicili
- Si existeix risc de degradació, no s’autoritzaran fotocòpies dels documents o impresos

Serveis que ofereix l’Arxiu

- Sala amb 8 punts de consulta per als fons documentals
- Reprografia: fotocòpies ordinàries, còpies d'imatges digitals i còpies de plànols (24 h.)
- Biblioteca auxiliar d’història local i general, d’arxivística i administrativa
- Hemeroteca
- Visites concertades per a escoles o grups
- Recolzament a la recerca i a la conservació del patrimoni documental particular
- Col.laboració en activitats de difusió cultural relacionades amb el patrimoni històric


Objectius de l’Arxiu

- Recollir, conservar, custodiar i servir la documentació, tant a l’Ajuntament com als particulars
- Intervenir en la gestió administrativa de la documentació municipal
- Realitzar els intruments necessaris per a accedir als documents (inventaris, catàlegs, índexs…)
- Garantir l’accés dels ciutadans als documents per a resoldre aspectes adminstratius
- Garantir l’accés als documents amb finalitats d’investigació científica
- Aprofitar i difondre els documents des de l’àmbit cultural

Origen i evolució

L'origen de l'Arxiu està directament relacionatr amb l'existència de la institució municipal, les arrels de la qual cal cercar a finals del segle XIII i principis del XIV. En aquest moment la Universitat de la vila adquirirà personalitat, jurídica pròpia i anirà guardant amb cura tots els documents que servien de prova i suport de la seva funció. Així, des dels primer privilegis i ordinacions baix medievals l'Arxiu ha anat evolucionant fins a constituir els viscuts pels blanencs al llarg del temps.

Les primeres referències a l'Arxiu de la insitució són de finals del segle XV. En aquest momen, i fins que la universitat no va tenir una seu pròpia, l'arxiu del municipi va estar ubicat en dependències de l'obra de l'església. A finals del segle XVI es construeix la Casa de la Vila i l'Arxiu ha restat en aquell lloc fins a l'any 1996 en què s'inauguren les actuals instal·lacions del carrer Unió 13. En aquest procés s'ha anat passant de les antigues arques, caixes i armaris de fusta a modernes sales amb prestatgeria metàl·lica mòbil del tipus "compactus" i control climàtic. En l'actualitat l'Arxiu compta amb una sala polivalent d'actes, una sala de consulta, espai d'oficina, una sala de transfèrencies i diverses zones de dipòsit amb una capacitat d'emmagatzematge de gairebé dos quilòmetres de metres lineals.


Publicacions sobre l’Arxiu o els seus fons

- Alberch i Fugueres, Ramon, "Arxiu i ciutadania", Revista Blanda, volum II, 1999

- AMBL, "La revista Blanda número 6", Revista Recull, volum 1909, 2004

- AMBL, "Presentació del número 8 de la Revista Blanda", El cel Obert, volum 30, 2006

- AMBL, "Blanda, la revista d'història de Blanes", Revista Recull, volum 1951, 2005

- AMBL, "Presentació de la revista Blanda" , Revista Recull, volum 1958, 2007

- Cortils i Vieta, J, “El Archivo Municipal de la Villa de Blanes”, Revista de Gerona, volum VIII, Girona, 1884

- Cortils i Vieta, J, “El Archivo Municipal de la Villa de Blanes”, Revista de Gerona, volum IX, Girona, 1885

- DD.AA, Blanda, publicació de l’Arxiu Municipal de Blanes, núm. 1, Blanes, 1998

- DD.AA, Blanda, publicació de l’Arxiu Municipal de Blanes, núm. 2, Blanes, 1999

- Domènech, Lourdes, "Blanda, entre l'erudició i la divulgació", Revista de Girona, volum 230, 2005

- Fita Lladó, Josep, "Índexs de la revista Blanda 1998-2002", Revista Blanda, volum 5, 2002

- Fort i Olivella, Joan, “Els pergamins del fons municipal de l’AMBL”, Revista Blanda, núm. 2, Blanes, 1999

- Ginesta, Pol, "Blanda desig de memòria", Revista la Nota, volum 20, 2004

- Grau i Pujol, Josep M.T, "Un inventari de l'arxiu de ka duana marítima de Blanes del primer terç del s. XIX (1832)", Revista Blanda, volum 6, 2003

- Mañach, Antoni, " Filosofia i Arxiu", Revista Blanda, volum 3, 2000

- Pons i Guri, JM, El llibre de la Universitat de la Vila de Blanes, Blanes: Ajuntament de Blanes, 1969

- Oms, Q, Reyes, A, El fons documental de la família Boada, espardenyers de Blanes, Quaderns de la Selva, volum 7, Sta. Coloma de Farners, 1995

- Tríptic informatiu de l’Arxiu Municipal de Blanes, Ajuntament de Blanes, 1995

- Reyes i Valent, A., Arxiu municipal de Blanes. Memòria 1992-1996, Ajuntament de Blanes – Regidoria de Governació, 1996

- Reyes i Valent, A., Arxiu municipal de Blanes. Memòria General 1996-2004

- Reyes i Valent, A., “Uns documents importants per a la història de Blanes”, Revista Actual, núm. 40, Blanes, 1998

- Reyes i Valent, A., Què és el llibre de la Universitat de la Vila de Blanes, Revista Recvll, núm. 1784, Blanes, 1998

- Reyes i Valent, A., La funció de l’Arxiu Municipal de Blanes, Revista Blanda, núm. 1, Blanes, 1998

- Reyes i Valent, A., "Blanda: un projecte amb continuïtat, recull, 1823, Blanes, abril del 2000

- Reyes i Valent, A., "Una aproximació al fons documental Alemany i Borràs, Blanda núm 3, Blanes, 2000

- Reyes i Valent, A., "La tercera Blanda: el projecte no s'atura", Recull, 1842, Blanes, febrer de 2001

- Reyes i Valent, A., "Josep Maria Pons i Guri i el Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes",Quaderns de la Selva, núm 13, Sta Coloma de Farnes 2001

- Reyes i Valent, A., "La revista Blanda, Projecte de difusió patrimonial", La Costa Brava Sud, núm 3, Lloret de Mar, març de 2002

- Reyes i Valent, A., "La revista Blanda cumpleix 5 anys", La Nota, núm, 8, Blanes, febrer de 2003

- Reyes i Valent, A. ;Roger i Delgado, A, " L'any Ruyra i la pel.lícula del rem de trenta-quatre, recull, 1907, Blanes, desembre de 2003

- Reyes i Valent, A., "A propòsit del setè número de la revista Blanda", recull, 1930,l Blanes, gener de 2005

- Sagrera, M.Àngela, “Quan l’Arxiu es transforma en aula. L’experiència pedagògica d’un grup d’alumnes de l’IES Sa Palomera”, Revista Blanda, núm. 2, Blanes, 1999Data de realització: | Data de la darrera actualització: 06/12/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300