Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

AVÍS LEGAL AJUNTAMENT DE BLANES


Camí de tornada


Menú principalAVÍS LEGAL AJUNTAMENT DE BLANES

logo ayuntament blanes
Avís legal
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS
CONDICIONS D’ÚS

Avís legal


Aquest lloc web i el domini és propietat de l’Ajuntament de Blanes amb domicili al Passeig de Dintre, núm. 29, CP 17300 Blanes, CIF P1702600F, tel. + 34 972 350 677 i correu electrònic ajuntament @ blanes.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a l’Ajuntament de Blanes o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Ajuntament presenta aquests continguts en el seu lloc amb finalitats d’informació i per a l’exercici de les competències que li són pròpies. Els usuaris del lloc poden utilitzar aquests continguts amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. L’Ajuntament de Blanes es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Queda prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Blanes.

L’escut oficial de l’Ajuntament de Blanes i altres dissenys i logotips de la corporació o dels seus organismes, serveis i activitats, poden ser utilitzats per a identificar les activitats promogudes per altres persones o institucions a les quals l’Ajuntament de Blanes o els seus organismes donen suport.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a l’Ajuntament de Blanes (framing).

PROTECCIÓ DE DADES


L’Ajuntament de Blanes compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Adoptarà les mesures exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur". L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

L’Ajuntament de Blanes entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers de l’Ajuntament per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Blanes adopta les mesures i els procediments necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS


L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l’Ajuntament de Blanes o de tercers. L’Ajuntament de Blanes no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

L’Ajuntament de Blanes no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Blanes no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Ajuntament de Blanes es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo

L’Ajuntament de Blanes no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

CONDICIONS D’ÚS


L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Departament de Recursos Tecnològics rrtt @ blanes.cat
Data de realització: 05/04/2018 | Data de la darrera actualització: 05/04/2018

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300