Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Resultats proves selecció

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principalResultats proves selecció

SELECCIÓ SOCORRISTES AQUÀTICS, 2a FASE


ANUNCI

Efectuada la selecció de personal socorristes aquàtics, segona fase, els membres de la Comissió de selecció han procedit a sumar les puntuacions de les proves realitzades. Els resultats obtinguts han estat els següents:

Nom aspirants
Prova
Pràctica
Entrevista
Personal
SUMA
Marc Clos Sala
9
1,50
10,50
Daniel Fuentes Llamas
9
1,50
10,50
Marc Cano Grebol
8
1,50
9,50
Kevin Felip Diez
7
1,50
8,50

A la vista dels resultats els membres de la comissió de selecció lliuren proposta a favor dels candidats que han superat les proves realitzades .

Els aspirants proposats hauran de lliurar la documentació original acreditativa de les condicions exigides en aquest procés de selecció així com la titulació específica que figura com a requisit indispensable per accedir al lloc de treball de Socorrista aquàtic.

Blanes, 19 de juny de 2015

Rafael González López

El cap de secció de Recursos HumansData de realització: 11/27/2008 | Data de la darrera actualització: 06/23/2015

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300