Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Anunci de cobrament relatiu a rebuts de l'I.A.E. 2014. Agencia Tributaria. Girona.Attachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Administració de l'Estat
ANUNCI sobre licitació del contracte de subministrament d'un sistema de vídeo actes digitals.Attachment Icon08/09/2014
08/23/2014
Ajt. Blanes
Licitació Serveis
Anunci sobre notificació a titulars de vehicles abandonatsAttachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors en matèria de tinença d'animals i en matèria de civisme. Ajuntament de Lloret de Mar.Attachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador i proposta de resolució per infracció de l'ordenança de convivència i civisme. Ajuntament de Pineda de Mar.Attachment Icon08/12/2014
08/29/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador i proposta de resolució per infracció de l'Ordenança de convivència i civisme. Ajuntament de Pineda de Mar.Attachment Icon08/12/2014
08/29/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de l'acord d'inici d'expedients sancionadors en matèria de tinença d'animals i en matèria d'activitats. Ajuntament de Lloret de MarAttachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia. Barcelona.Attachment Icon08/12/2014
08/29/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de les resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia. BarcelonaAttachment Icon08/12/2014
08/29/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de reclamació de danys. Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Lleida.Attachment Icon08/12/2014
09/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient de revocació de la llicència d'armes tipus E. Subdelegació del Govern a Girona.Attachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 13/233/0009. Capitania Marítima de Palamós.Attachment Icon08/07/2014
08/25/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador per infracció a la normativa de transports terrestres. Junta de Andalucia.Attachment Icon08/12/2014
08/29/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolució del Capità marítim de Palamós que declara la caducitat del procediment administratiu amb número d'expedient 2014-233-3012. Capitania Marítima de Palamós. Attachment Icon07/24/2014
08/25/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions d'expedients instruits per infraccions a la L.O. 1/1992. Subdelegació del Govern a La Coruña.Attachment Icon08/07/2014
09/08/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions en expedients en matèria de sancions per infracció de normes laborals, prevenció de riscos laborals, obstrucció a la tasca inspectora i en matèria d'autoritzacions de treball per a persones estrangeres. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona.Attachment Icon08/12/2014
09/12/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de publicació de l’acord de Junta de Govern Local del 29 d’agost de 2013 sobre aprovació definitiva del projecte de reurbanització del polígon d’actuació Mas Guelo PA-6Attachment Icon07/22/2014
08/22/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància 1 BlanesAttachment Icon08/07/2014
08/30/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a denegació d’inici d’expedient 2489/2014 de baixa del Padró d’habitants.Attachment Icon08/16/2014
09/16/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002423/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon08/16/2014
08/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002445/2014 de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants, per inscripció indegudaAttachment Icon08/16/2014
08/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l'expedient 002620/2014 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.Attachment Icon08/20/2014
08/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l'expedient 002639/2014 de baixa d'ofici,per inscripció indeguda, del Padró municipal d'habitants.Attachment Icon08/20/2014
08/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a resolució de l'expedient 004192/2013 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.Attachment Icon08/20/2014
09/20/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013Attachment Icon12/19/2013
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'ús dels recursos i sistemes informàtics.Attachment Icon08/13/2014
08/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal de Blanes.Attachment Icon08/13/2014
08/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre avocació a l’Ajuntament de Blanes del coneixement i tramitació d’un expedient incoat pel Consell Comarcal de la Selva per delegacióAttachment Icon08/13/2014
08/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial de les normes internes i barems per l'atorgament d'ajuts per a l'accés a l'habitatge.Attachment Icon07/21/2014
08/26/2014
Ajt. Blanes
Altres
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina