Edictes \ competència

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ competència

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaLink to viewUltim DiaLink to viewTitolLink to view
12/19/201312/09/2014Attachment IconEdicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconEdicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
09/27/201411/15/2014Attachment IconANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.
10/03/201411/03/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/04/201411/04/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
10/10/201410/27/2014Attachment Icon Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte de remodelació de l’espai de la marquesina existent – Oficina
de Turisme de la Plaça de Catalunya.
10/10/201410/27/2014Attachment IconEdicte sobre notificació a l’interessat en expedient núm. 002483/2014 corresponent a recurs ordinari 200/2014 del Jutjat Contenciós administratiu 1 de Girona.
10/18/201410/30/2014Attachment IconANUNCI sobre licitació del contracte d'obres de pavimentació i accessibilitat a la via pública.
10/18/201411/18/2014Attachment IconEdicte sobre informació pública del projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
10/18/201411/18/2014Attachment IconEdicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
10/21/201410/31/2014Attachment IconEdicte relatiu a la incoació de l’expedient 003328/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 000713/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 000773/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 000825/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 000999/2014 de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 001331/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 001852/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 001866/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/25/201411/25/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient número 002965/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina