Edictes \ competència

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ competència

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaLink to viewUltim DiaLink to viewTitolLink to view
12/19/201312/09/2014Attachment IconEdicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconEdicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
11/08/201412/09/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient 003408/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
11/08/201412/09/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003390/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
11/20/201412/20/2014Attachment IconEdicte sobre informació pública de la proposta d’un conveni urbanístic (expedient núm.003873/2014) amb la societat Parc
de Pinya de Rosa SL.
11/20/201412/29/2014Attachment IconEdicte relatiu a una llicència ambiental a nom de la societat CLUB DE VELA BLANES per realitzar l’activitat de BENZINERA.
11/21/201401/05/2015Attachment IconEdicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/22/201412/11/2014Attachment IconEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte modificat d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos S'Abanell i Catalunya
11/25/201412/13/2014Attachment IconEdicte relatiu a l'aprobvació definitiva del projecte “annex al projecte d’urbanització del carrer Colom i entorns”
11/25/201412/19/2014Attachment IconEdicte d'informació pública de la sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’activitat de DISCOTECA “BUDHA” a l’immoble situat al carrer Menorca, 7 baixos.
11/25/201412/27/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució d’arxiu per caducitat de l’expedient 003389/2014 de sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'habitants
11/25/201401/03/2015Attachment IconEDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial de la reforma del mòdul de primers auxilis a la cala de Sant Francesc
11/25/201401/03/2015Attachment IconEDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/26/201412/15/2014Attachment IconEdicte sobre aprovació definitiva del Projecte annex al projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns.
11/26/201412/15/2014Attachment IconEdicte sobre l'aprovació definitva del Projecte modificat d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos S'Abanell i Catalunya"
11/26/201401/05/2015Attachment IconEdicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma del mòdul de primers auxilis a la Cala de Sant Francesc de Blanes.
11/26/201401/05/2015Attachment IconEdicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/27/201412/10/2014Attachment IconEdicte relatiu a la incoació de l'expedient 003853/2014 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
11/27/201412/27/2014Attachment IconEdicte relatiu a la resolució de l'expedient 002422/2014 de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d'habitants.
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina