Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
12/19/201312/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000749/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002845/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002849/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 002642/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
09/18/201410/10/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre exposició pública de l'expedient núm. 1749/14 relatiu al projecte per implantar una activitat d’un hivernacle destinat a la venda de productes de jardineria i plantes al detall a nom de la societat Jarbric Blanes SCP.
09/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte d’expedient núm. 002076/2014, Pla especial per a la construcció d’una piscina al Càmping Bella Terra
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 356/2014. Delegació del Govern a Catalunya. Barcelona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors 13/233/0023 i 13/233/0020. Capitania Marítima de Palamós.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors. Subdelegación del Gobierno en Almería.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador. Servei Territorial de Trasports de Barcelona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució expedient PMC-G-92-2014. departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona. Ajuntament de Girona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedients sancionadors. Ayuntamiento de Torremolinos.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de citació per compareixença. Ayuntamiento de Logroño.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció a l'Ordenança de Civisme i Convivència de Malgrat de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar. Policia Local.
09/19/201410/20/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'actes administratius. Direcció General de Turisme. Barcelona
09/19/201410/23/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a expedient de declaració d'hereus abinstestato 344/2014B. Jutjat de 1ª Instància número 1 de Blanes.
09/23/201410/03/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolució dictada per la Direcció Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Girona
09/23/201410/03/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolució dictada per la Direcció Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Girona.
09/23/201410/03/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador 151/2014. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
09/23/201410/09/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació de denúncies en matèria de trànsit. Ajuntament de Banyoles.
09/23/201410/27/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre publicitat d'un acta de notorietat de superfície de finca. Notaria de D. Antonio Valcárcel Sánchez.
09/26/201410/07/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre incoació d'expedient 2973/2014 de baixes d'ofici al Padró d'habitants per inscripció indeguda. Edicte sobre correcció de dades d'aquest edicte.
09/27/201410/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública per un termini de vint dies mitjançant publicació de l’edicte al BOPG el projecte d’instal·lació
d’un aparcament a la finca situada al C/La Plantera, núm. 6 de Blanes.
09/27/201411/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.
10/02/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació provisional de l’expedient de modificació del Pressupost 2014 i la seva exposició pública
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina