Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
12/19/201312/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
08/20/201409/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a resolució de l'expedient 004192/2013 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
08/28/201409/29/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2014 (exp. núm. TUDI 2014/006). Ajuntament de Malgrat de Mar.
09/04/201409/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Sotmetre a informació pública el projecte per la legalització de dues cartelleres publicitàries
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000749/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002845/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002849/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
09/06/201410/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 002642/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
09/12/201409/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte d'aprovació inicial del projecte de millora de la via pública de Blanes (2014)
09/13/201409/30/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Anunci sobre licitació del contracte de serveis externs de muntatges i desmuntatges.
09/13/201409/30/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.
09/15/201409/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu al sorteig per a l'elecció dels candidats a jurats.
09/18/201409/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002983/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
09/18/201410/10/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre exposició pública de l'expedient núm. 1749/14 relatiu al projecte per implantar una activitat d’un hivernacle destinat a la venda de productes de jardineria i plantes al detall a nom de la societat Jarbric Blanes SCP.
09/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte d’expedient núm. 002076/2014, Pla especial per a la construcció d’una piscina al Càmping Bella Terra
09/19/201409/30/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda de la renda activa d'inserció. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
09/19/201409/30/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda del subsidi per atur. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
09/19/201409/30/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diverses resolucions d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
09/19/201409/30/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
09/19/201409/30/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'ordre d'execució de neteja de parcel·les. Ajuntament de Vidreres.
09/19/201409/30/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació del tràmit d'audiència de caducitat d'expedient incoat en matèria d'ocupacions. Junta de Castilla y León. León.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 356/2014. Delegació del Govern a Catalunya. Barcelona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors 13/233/0023 i 13/233/0020. Capitania Marítima de Palamós.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors. Subdelegación del Gobierno en Almería.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador. Servei Territorial de Trasports de Barcelona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució expedient PMC-G-92-2014. departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona. Ajuntament de Girona.
09/19/201410/06/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedients sancionadors. Ayuntamiento de Torremolinos.
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina