Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
10/27/201402/26/2015Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància de Blanes.
11/20/201412/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de la proposta d’un conveni urbanístic (expedient núm.003873/2014) amb la societat Parc
de Pinya de Rosa SL.
11/20/201412/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a una llicència ambiental a nom de la societat CLUB DE VELA BLANES per realitzar l’activitat de BENZINERA.
11/21/201401/05/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/25/201412/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució d’arxiu per caducitat de l’expedient 003389/2014 de sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'habitants
11/25/201401/03/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial de la reforma del mòdul de primers auxilis a la cala de Sant Francesc
11/25/201401/03/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/26/201401/05/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma del mòdul de primers auxilis a la Cala de Sant Francesc de Blanes.
11/26/201401/05/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/27/201412/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l'expedient 002422/2014 de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d'habitants.
12/09/201401/09/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003857/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
12/10/201401/10/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002423/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
12/10/201401/10/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002620/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
12/13/201401/02/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de remodelació de l'espai de la marquesina existent -oficina de Turisme de la plaça Catalunya.
12/15/201412/27/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificacions de resolucions de reclamacions prèvies en matèria de prestacions per atur. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
12/15/201412/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de resolució d'expedient sancionador FB-12284-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona.
12/15/201412/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de resolució d'expedient sancionador FB-12360-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona
12/15/201401/03/2015Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució (ref. FE-G-32-2014). Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona.
12/15/201401/03/2015Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Departament d'Interior. Barcelona
12/15/201401/03/2015Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució amb referència PMC-G-92-2014.Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona.
12/15/201401/03/2015Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació de resolució d'al·legacions presentades en expedient núm. 97248. Ajuntament de Canet de Mar.
12/15/201401/03/2015Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació subsidiària de denúncia per infracció de l'Ordenança Municipal de Circulació. Ajuntament de Banyoles.
12/15/201401/22/2015Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes.
12/15/201401/22/2015Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre publicació d'una sol·licitud de notorietat de la superfície real d'una finca al carrer Pou Nou, 8. Notaria de D. Antonio Valcárcel Sánchez.
12/18/201401/08/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç” (Expedient núm.: 003417/2014)
12/18/201401/08/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç” (Expedient núm.: 003418/2014)
12/18/201401/08/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva del projecte “Projecte de remodelació de l’espai de la marquesina existent - oficina de Turisme de
la plaça de Catalunya”
12/18/201401/19/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002413/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina