Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
12/19/201312/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
07/08/201407/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Activitats
Edicte relatiu a sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’activitat de DISCOTECA “Abacco” a l’immoble situat a AV MEDITERRANI, 24 a nom de la societat PLA QUARANTA, S.L.
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000055/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000062/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000079/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003945/2013 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 004192/2013 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 001404/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 001846/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 001850/2014 de denegació de canvi de domicili al Padró municipal d’habitants
07/12/201408/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 001851/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
07/15/201408/01/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors. Subdelegació del Govern a Almeria.
07/15/201408/01/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 38/2014. Subdelegació del Govern a Tarragona.
07/15/201408/01/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors 08-08441-13 i 08-08442-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
07/15/201408/01/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de plec de càrrecs formulat en la instrucció d'expedient disciplinari ref. IS/JMS/AC/G410-14-005. Departament d'Ensenyament. Barcelona.
07/15/201408/01/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 08-02182-13, 08-01781-13 i 08-01782-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
07/15/201408/01/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte de notificació d’acord de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial en expedient 79/2013
07/15/201408/01/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors ref. 6/2014. Ajuntament de Girona
07/15/201408/01/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació per compareixença en expedient administratiu de constrenyiment. Ayuntamiento de Logroño
07/15/201408/07/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a la celebració de subhasta el dia 2 d'octubre de 2014. Jutjat de 1ª Instància 6 de Blanes
07/15/201408/16/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedients d'arrencada de vinya sense drets 34-JE429 i 34-JE430. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona
07/17/201407/29/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedient sancionador 4083/2014 i 3970/2014. Subdelegació del Govern a Granada.
07/17/201407/29/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució sobre extinció de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
07/17/201407/29/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos requeriments en expedients per a la promoció de l'ocupació autònoma. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
07/17/201407/29/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
07/17/201407/29/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient 144HA/12 relativo a matèria sanitària. Junta de Castilla y León
07/17/201407/29/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució en expedient de justícia gratuïta 24557/2014. Conselleria de Governació i Justícia. València
07/17/201408/04/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'imposició de sanció en el procediment sancionador exp. 1164/2014. Delegació del Govern a Aragó.
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina