Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
12/19/201312/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
10/30/201412/01/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolucions d'imposició de sancions per infracció a l'Ordenança de Civisme i Convivència de Malgrat de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar.
11/08/201412/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003408/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
11/08/201412/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003390/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
11/13/201411/29/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador SRG 044/14. Agència de Salut Pública de Catalunya. Girona
11/17/201412/03/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia.
11/17/201412/03/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'inici d'expedient d'srrencada de vinya sense drets. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Barcelona.
11/18/201411/28/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda de la renda activa d'inserció i del subsidi per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
11/18/201411/28/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolucions de reclamacions prèvies en matèria de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
11/18/201411/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de citació per notificació per compareixença d'incoació d'expedients sancionadors. Ajuntament de Tordera.
11/18/201411/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador en matèria de turisme núm. 2014/017710. Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias.
11/18/201411/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació d'inici de procediment administratiu per requerir la neteja d'una parcel·la. Ajuntament de Maçanet de la Selva.
11/18/201412/04/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions de declaració de pèrdua de vigència de les autoritzacions adminsitratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
11/18/201412/04/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Anunci de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció dela seguretat social. Direcció General de la Policia. Barcelona.
11/18/201412/04/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'acord d'inici de l'expedient sancionador 17-01341-14. Departament de Territori i Sostenibilitat. Girona
11/18/201412/04/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte relatiu a requeriments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Ajuntament de Girona
11/18/201412/04/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació d'acord d'imposició de sancions. Ajuntament de Lloret de Mar.
11/18/201412/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'imposició de sanció econòmica per infracció de l'ordenança reguladora de sorolls i vibracions. Ajuntament de Malgrat de Mar.
11/20/201412/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de la proposta d’un conveni urbanístic (expedient núm.003873/2014) amb la societat Parc
de Pinya de Rosa SL.
11/20/201412/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a una llicència ambiental a nom de la societat CLUB DE VELA BLANES per realitzar l’activitat de BENZINERA.
11/21/201401/05/2015Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.
11/22/201412/11/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte modificat d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos S'Abanell i Catalunya
11/24/201412/04/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre imposició de sanció per infracció en matèria de protecció de la seguretat ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.
11/24/201412/04/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de resolucions d'inici de revocació corresponents al programa d'ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
11/24/201412/12/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Anunci de notificació de les resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia.
11/24/201412/12/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'inici d'expedients d'arrancada de vinya sense drets (exp. 34-JE429 i 34-JE430). Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
11/24/201412/12/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'incoació i proposta de resolució per incompliment de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana. Ajuntament de Salt.
11/24/201412/12/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre citació per notificació per compareixença. Ayuntamiento de Logroño
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina