Edictes \ primer dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ primer dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Primer DiaCan be sorted ascending or descendingUltim DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
03/05/201312/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
12/19/201312/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
01/09/201412/31/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitants
09/27/201411/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.
10/03/201411/03/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/04/201411/04/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
10/15/201411/07/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 442/2011 B. Jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Blanes
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 41/2014 A. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes.
10/18/201411/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
10/18/201411/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000713/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000773/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000825/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000999/2014 de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001331/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001852/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/21/201411/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001866/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/24/201411/05/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de proposta de resolució d'expedient sancionador. Ferrocarrils de la Generalitat.
10/24/201411/24/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació de resolució d'expedient sancionador. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
10/25/201411/25/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 002965/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
10/27/201411/07/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedient sancionador en matèria de seguretat ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.
10/27/201411/07/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució dictada per la direcció provincial del SPEE. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
10/27/201411/07/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de sanció imposada en expedient 1899/2014. Subdelegació del Govern a Granada.
10/27/201411/07/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diverses resolucions d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
10/27/201411/07/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador en matèria de turisme (exp. 2014/017796). Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo.
10/27/201411/07/2014Attachment IconConsell Comarcal de la Selva
Edicte relatiu a celebració de subhasta (expedient administratiu de constrenyiment núm. 113778 i 170426). Consell Comarcal de la Selva. Sta. Coloma de Farners
10/27/201411/13/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions dictades en expedients sancionadors de trànsit. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
10/27/201411/13/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació als interessats d'acord d'inici d'expedient sancionador. Ajuntament de Lloret de Mar
10/27/201411/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància de Blanes.
10/27/201411/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolucions sobre expedients de revocació de títols de llicència d'agència de viatges. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona
10/28/201411/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre nomenament de personal eventual de confiança.
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina