Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedient sancionador 4083/2014 i 3970/2014. Subdelegació del Govern a Granada.
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució sobre extinció de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos requeriments en expedients per a la promoció de l'ocupació autònoma. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
07/29/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient 144HA/12 relativo a matèria sanitària. Junta de Castilla y León
07/29/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució en expedient de justícia gratuïta 24557/2014. Conselleria de Governació i Justícia. València
07/30/201407/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació a infractors de les normes de trànsit. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
07/30/201407/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència. Ajuntament de Malgrat de Mar.
07/31/201407/08/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Activitats
Edicte relatiu a sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’activitat de DISCOTECA “Abacco” a l’immoble situat a AV MEDITERRANI, 24 a nom de la societat PLA QUARANTA, S.L.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors. Subdelegació del Govern a Almeria.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 38/2014. Subdelegació del Govern a Tarragona.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors 08-08441-13 i 08-08442-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de plec de càrrecs formulat en la instrucció d'expedient disciplinari ref. IS/JMS/AC/G410-14-005. Departament d'Ensenyament. Barcelona.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 08-02182-13, 08-01781-13 i 08-01782-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
08/01/201407/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte de notificació d’acord de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial en expedient 79/2013
08/01/201407/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors ref. 6/2014. Ajuntament de Girona
08/01/201407/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació per compareixença en expedient administratiu de constrenyiment. Ayuntamiento de Logroño
08/04/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'imposició de sanció en el procediment sancionador exp. 1164/2014. Delegació del Govern a Aragó.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedients per declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors de trànsit. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de proposta de resolució d'un expedient disciplinari. Departament d'Ensenyament. Barcelona.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de diversos articles del Reglament Orgànic Municipal
08/04/201407/17/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús dels recursos i sistemes informàtics.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de citació a l'interessat per ser notificat per compareixença. Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. Ajuntament de Lloret de Mar
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de proposta de resolució dictada en el marc de l'expedient sancionador G112014000172. Ajuntament de Lloret de Mar
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador núm. 1966/2014. Subdelegación del Gobierno en Almeria.
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificacions pendents d'expedients tramitats per a la regularització de l'impost de l'IIVTNU. Ajuntament de Girona
08/04/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació de denúncies en matèria de trànsit. Ajuntament de Banyoles.
08/04/201407/17/2014Attachment IconEntitats
Edicte de notificació d'inici de procediment de reintegrament de beca. UNED. Comisión de Selección de Becarios. Madrid
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina