Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
11/27/201410/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolucions sobre expedients de revocació de títols de llicència d'agència de viatges. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona
11/27/201411/11/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre l’aprovació provisional de l’expedient de modificació del Pressupost 2014 i la seva exposició pública
11/27/201411/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolució sobre extinció de prestacions/subsidis per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
11/27/201411/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors en matèria de civisme. Ajuntament de Malgrat de Mar.
11/28/201411/18/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda de la renda activa d'inserció i del subsidi per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
11/28/201411/18/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolucions de reclamacions prèvies en matèria de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
11/28/201411/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de citació per notificació per compareixença d'incoació d'expedients sancionadors. Ajuntament de Tordera.
11/28/201411/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador en matèria de turisme núm. 2014/017710. Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias.
11/28/201411/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació d'inici de procediment administratiu per requerir la neteja d'una parcel·la. Ajuntament de Maçanet de la Selva.
11/29/201411/13/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador SRG 044/14. Agència de Salut Pública de Catalunya. Girona
12/01/201410/30/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolucions d'imposició de sancions per infracció a l'Ordenança de Civisme i Convivència de Malgrat de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar.
12/03/201411/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia.
12/03/201411/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'inici d'expedient d'srrencada de vinya sense drets. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Barcelona.
12/04/201411/18/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions de declaració de pèrdua de vigència de les autoritzacions adminsitratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
12/04/201411/18/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Anunci de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció dela seguretat social. Direcció General de la Policia. Barcelona.
12/04/201411/18/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'acord d'inici de l'expedient sancionador 17-01341-14. Departament de Territori i Sostenibilitat. Girona
12/04/201411/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte relatiu a requeriments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Ajuntament de Girona
12/04/201411/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació d'acord d'imposició de sancions. Ajuntament de Lloret de Mar.
12/04/201411/24/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre imposició de sanció per infracció en matèria de protecció de la seguretat ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.
12/04/201411/24/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de resolucions d'inici de revocació corresponents al programa d'ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
12/04/201411/25/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació d'inici d'expedients sancionadors exp. 7554/2014 i 7528/2014 per infracció de la Llei orgànica sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.
12/09/201412/19/2013Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
12/09/201411/08/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003408/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
12/09/201411/08/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003390/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
12/10/201411/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l'expedient 003853/2014 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
12/11/201411/22/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte modificat d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos S'Abanell i Catalunya
12/12/201411/24/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Anunci de notificació de les resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia.
12/12/201411/24/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació d'inici d'expedients d'arrancada de vinya sense drets (exp. 34-JE429 i 34-JE430). Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
12/12/201411/24/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'incoació i proposta de resolució per incompliment de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana. Ajuntament de Salt.
12/12/201411/24/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre citació per notificació per compareixença. Ayuntamiento de Logroño
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina