Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal

  • Ajuntament
  • Ciutadans

Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
08/29/201408/12/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia. Barcelona.
08/29/201408/12/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de les resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia. Barcelona
08/29/201408/12/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador i proposta de resolució per infracció de l'ordenança de convivència i civisme. Ajuntament de Pineda de Mar.
08/29/201408/12/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador i proposta de resolució per infracció de l'Ordenança de convivència i civisme. Ajuntament de Pineda de Mar.
08/29/201408/12/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador per infracció a la normativa de transports terrestres. Junta de Andalucia.
08/30/201408/07/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància 1 Blanes
08/30/201408/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'ús dels recursos i sistemes informàtics.
08/30/201408/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació del Reglament orgànic municipal de Blanes.
08/30/201408/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre avocació a l’Ajuntament de Blanes del coneixement i tramitació d’un expedient incoat pel Consell Comarcal de la Selva per delegació
08/30/201408/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l'expedient 002620/2014 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
08/30/201408/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l'expedient 002639/2014 de baixa d'ofici,per inscripció indeguda, del Padró municipal d'habitants.
09/03/201408/23/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre la delegació de competències específiques en matèria de contractació.
09/04/201408/12/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de reclamació de danys. Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Lleida.
09/08/201408/07/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions d'expedients instruits per infraccions a la L.O. 1/1992. Subdelegació del Govern a La Coruña.
09/08/201408/22/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Anunci sobre formalització del contracte d'arrendament sense opció de compra de la gespa artificial i altre equipament esportiu del camp de futbol de la ciutat esportiva de Blanes.
09/08/201408/22/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Anunci sobre formalització del contracte de les obres del Projecte d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos s'Abanell i Catalunya
09/08/201408/22/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d'uns projectes d'obres
09/08/201408/28/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificación exp. 1761/2014. Subdelegació del Govern Granada.
09/08/201408/28/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Departament de Territori i Sostenibilitat.
09/08/201408/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de citació per notificació per compareixença en relació amb procediments sancionadors en matèria de convivència i civisme.Exp. núm. 2014/62. Ajuntament de Tordera.
09/08/201408/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució exp. T1201192551/2013. Ajuntament de Zaragoza.
09/08/201408/28/2014Attachment IconConsell Comarcal de la Selva
Edicte relatiu a un anunci de subhasta. Expedient executiu núm. 107727.
09/12/201408/12/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolucions en expedients en matèria de sancions per infracció de normes laborals, prevenció de riscos laborals, obstrucció a la tasca inspectora i en matèria d'autoritzacions de treball per a persones estrangeres. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona.
09/13/201408/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.
09/15/201408/28/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'expedients per declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
09/15/201408/28/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució dictada en l'expedient sancionador GSE 87/2013.
09/15/201408/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador nº CA/0118/14. Junta de Andalucia.
09/15/201408/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació exp. sancionador nº CA/0352/13. Junta de Andalucia.
09/16/201408/16/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a denegació d’inici d’expedient 2489/2014 de baixa del Padró d’habitants.
09/20/201408/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a resolució de l'expedient 004192/2013 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina