Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
07/22/201406/17/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals.
07/23/201407/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
07/23/201407/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 001852/2014 de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda
07/23/201407/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 001866/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
07/24/201406/19/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació inicial del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
07/24/201407/02/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte d’informació pública del projecte de legalització d’una cartellera publicitària a nom de la societat Alpha Publicitat Exterior SL (Expedient núm. 2142/13)
07/25/201407/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Recursos Humans
Anunci sobre correcció d'errades als annexos del pressupost 2014, plantilla orgànica i relació de llocs de treball.
07/25/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució de l'expedient sancionador MB-05917-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
07/25/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'expedient 69/2014-BTD. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
07/25/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de citació a termini en el recurs contenciós administratiu 18/2014 interposat per l'empresa Servitransfer, SL. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Barcelona.
07/25/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diverses resolucions d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
07/25/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'inici i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
07/25/201407/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre resolució sobre extinció de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
07/25/201407/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre notificació a infractors de les normes de trànsit. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedient sancionador 4083/2014 i 3970/2014. Subdelegació del Govern a Granada.
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució sobre extinció de prestacions per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos requeriments en expedients per a la promoció de l'ocupació autònoma. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
07/29/201407/17/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
07/29/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient 144HA/12 relativo a matèria sanitària. Junta de Castilla y León
07/29/201407/17/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de resolució en expedient de justícia gratuïta 24557/2014. Conselleria de Governació i Justícia. València
07/30/201407/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació a infractors de les normes de trànsit. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
07/30/201407/18/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència. Ajuntament de Malgrat de Mar.
07/31/201407/08/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Activitats
Edicte relatiu a sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’activitat de DISCOTECA “Abacco” a l’immoble situat a AV MEDITERRANI, 24 a nom de la societat PLA QUARANTA, S.L.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors. Subdelegació del Govern a Almeria.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 38/2014. Subdelegació del Govern a Tarragona.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors 08-08441-13 i 08-08442-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de plec de càrrecs formulat en la instrucció d'expedient disciplinari ref. IS/JMS/AC/G410-14-005. Departament d'Ensenyament. Barcelona.
08/01/201407/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 08-02182-13, 08-01781-13 i 08-01782-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona
08/01/201407/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte de notificació d’acord de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial en expedient 79/2013
08/01/201407/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors ref. 6/2014. Ajuntament de Girona
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina