Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
09/20/201408/20/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a resolució de l'expedient 004192/2013 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.
09/21/201409/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu al sorteig per a l'elecció dels candidats a jurats.
09/27/201409/04/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Sotmetre a informació pública el projecte per la legalització de dues cartelleres publicitàries
09/29/201408/28/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2014 (exp. núm. TUDI 2014/006). Ajuntament de Malgrat de Mar.
09/29/201409/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte d'aprovació inicial del projecte de millora de la via pública de Blanes (2014)
09/29/201409/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002983/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
09/30/201409/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Anunci sobre licitació del contracte de serveis externs de muntatges i desmuntatges.
09/30/201409/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.
09/30/201409/19/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda de la renda activa d'inserció. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
09/30/201409/19/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de percepció indeguda del subsidi per atur. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.
09/30/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diverses resolucions d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
09/30/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
09/30/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'ordre d'execució de neteja de parcel·les. Ajuntament de Vidreres.
09/30/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació del tràmit d'audiència de caducitat d'expedient incoat en matèria d'ocupacions. Junta de Castilla y León. León.
10/06/201409/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000749/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
10/06/201409/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002845/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
10/06/201409/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002849/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitants
10/06/201409/06/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 002642/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
10/06/201409/19/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 356/2014. Delegació del Govern a Catalunya. Barcelona.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors 13/233/0023 i 13/233/0020. Capitania Marítima de Palamós.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors. Subdelegación del Gobierno en Almería.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador. Servei Territorial de Trasports de Barcelona.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució expedient PMC-G-92-2014. departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona
10/06/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona. Ajuntament de Girona.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedients sancionadors. Ayuntamiento de Torremolinos.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de citació per compareixença. Ayuntamiento de Logroño.
10/06/201409/19/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció a l'Ordenança de Civisme i Convivència de Malgrat de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar. Policia Local.
10/10/201409/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre exposició pública de l'expedient núm. 1749/14 relatiu al projecte per implantar una activitat d’un hivernacle destinat a la venda de productes de jardineria i plantes al detall a nom de la societat Jarbric Blanes SCP.
10/18/201409/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte d’expedient núm. 002076/2014, Pla especial per a la construcció d’una piscina al Càmping Bella Terra
10/20/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'actes administratius. Direcció General de Turisme. Barcelona
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina