Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
10/23/201409/19/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a expedient de declaració d'hereus abinstestato 344/2014B. Jutjat de 1ª Instància número 1 de Blanes.
10/24/201410/14/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'inici i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona
10/24/201410/14/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002955/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
10/24/201410/14/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció de l'ordenança de civisme. Ajuntament de Malgrat de Mar.
10/25/201410/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona
10/25/201410/15/2014Attachment IconConsell Comarcal de la Selva
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Consell Comarcal de la Selva. Sta. Coloma de Farners.
10/27/201409/23/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre publicitat d'un acta de notorietat de superfície de finca. Notaria de D. Antonio Valcárcel Sánchez.
10/27/201410/10/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte de remodelació de l’espai de la marquesina existent – Oficina
de Turisme de la Plaça de Catalunya.
10/27/201410/10/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre notificació a l’interessat en expedient núm. 002483/2014 corresponent a recurs ordinari 200/2014 del Jutjat Contenciós administratiu 1 de Girona.
10/30/201410/14/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació d'acords d'inici d'expedients sancionadors. Delegació del Govern a Catalunya. Barcelona
10/30/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre licitació del contracte d'obres de pavimentació i accessibilitat a la via pública.
10/31/201410/15/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de proposta de resolució d'expedient sancionador 13/233/0067. Capitania Marítima de Palamós.
10/31/201410/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a exposició pública del llistat dels candidats a jurats 2016-2017. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.
10/31/201410/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'imposició de diverses sancions. Ajuntament de Lloret de Mar
10/31/201410/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador 11832014000220. Ajuntament de Lloret de Mar.
10/31/201410/15/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació subsidiària de denúncies en matèria de trànsit. Ajuntament de Banyoles.
10/31/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 003328/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
11/03/201410/03/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
11/04/201410/04/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
11/07/201410/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 442/2011 B. Jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Blanes
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 41/2014 A. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes.
11/15/201409/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.
11/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
11/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000713/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000773/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000825/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000999/2014 de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001331/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001852/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001866/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina