Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
11/03/201410/03/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
11/04/201410/04/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
11/05/201410/24/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de proposta de resolució d'expedient sancionador. Ferrocarrils de la Generalitat.
11/07/201410/15/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 442/2011 B. Jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Blanes
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 41/2014 A. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes.
11/07/201410/27/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedient sancionador en matèria de seguretat ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.
11/07/201410/27/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució dictada per la direcció provincial del SPEE. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
11/07/201410/27/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de sanció imposada en expedient 1899/2014. Subdelegació del Govern a Granada.
11/07/201410/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de diverses resolucions d'expedients sancionadors relatius a serveis de Renfe-Operadora. Servei Territorial de Transports de Barcelona
11/07/201410/27/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador en matèria de turisme (exp. 2014/017796). Gobierno del Principado de Asturias. Oviedo.
11/07/201410/27/2014Attachment IconConsell Comarcal de la Selva
Edicte relatiu a celebració de subhasta (expedient administratiu de constrenyiment núm. 113778 i 170426). Consell Comarcal de la Selva. Sta. Coloma de Farners
11/10/201410/29/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolucions de sanció per infraccions en matèria d'ordre social. Servicio Público de Empleo Estatal. Lleida.
11/10/201410/29/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de multa coercitiva relativa a l'obligació de passar la inspecció periòdica de baixa tensió. Exp. 17-MC-BT-6/2014. Departament d'Empresa i Ocupació. Girona
11/10/201410/29/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de tràmit d'audiència en expedients de sol·licituds d'ajuts per superfícies i primes ramaderes campanya 2013. Junta de Andalucía. Jaén
11/13/201410/27/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions dictades en expedients sancionadors de trànsit. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.
11/13/201410/27/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació als interessats d'acord d'inici d'expedient sancionador. Ajuntament de Lloret de Mar
11/15/201409/27/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.
11/15/201410/28/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
ANUNCI sobre nomenament de personal eventual de confiança.
11/15/201410/29/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de la resolució de revocació parcial de subvenció de l'expedient G0032/11/TP. Servei d'Ocupació de Catalunya. Girona
11/15/201410/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Pla de Millora urbana “PMU 5. Peixos Ros”
11/15/201410/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre modificació de l’Ordenança 340.00 reguladora del preu públic per la prestació del servei de vigilància especial
11/15/201410/29/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de denúncies per infraccions en matèria de trànsit. Ayuntamiento de Zarautz (Guipuzkoa)
11/17/201410/30/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte sobre vehicles provinents d'abandonament a la via pública. Ajuntament de Girona
11/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
11/18/201410/18/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç”
11/19/201410/27/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància de Blanes.
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000713/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000773/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000825/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000999/2014 de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
11/21/201410/21/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001331/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitants
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina