Edictes \ últim dia

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ últim dia

AnteriorAnterior SegüentSegüent

Ultim DiaCan be sorted ascending or descendingPrimer DiaLink to viewCompeténcia + TitolLink to view
04/16/201403/13/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Activitats
EDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de competència municipal en l'obertura d'establiments i control d'activitats
04/16/201403/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador per infracció de l'article 25.1 de la L.O. 1/92. Subdelegació del Govern a Jaén.
04/16/201403/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució en expedient sancionador 13/260/0008. Capitania Marítima de Palma de Mallorca.
04/16/201403/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació d'inici d'expedient per declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir d'una persona. Prefectura provincial de trànsit de Girona.
04/16/201403/31/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació d'inici d'expedients sancionadors per infracció de l'article 90.1 de la Llei 39/2003. Subdelegació del Govern a Tarragona.
04/16/201403/31/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de decret d'alcaldia 2014/0418 d'incoació d'expedient de restauració de la realitat física alterada per utilització del local del C. Caporal Fradera, 6 com aparcament de vehicle. Ajuntament de Malgrat de Mar
04/19/201403/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
04/19/201403/27/2014Ajuntament de Blanes - Altres
Anunci relatiu a la informació pública dels padrons fiscals de l'IVTM, tinença d'animals i cementiri any 2014.
04/19/201404/08/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolucions sobre reclamacions prèvies. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona
04/24/201404/04/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'edificació auxiliar i millores diverses al camp de futbol de can Borell.
04/25/201404/05/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte sobre informació pública del projecte d’edificació auxiliar i millores diverses al camp de futbolde Can Borell
04/26/201404/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte sobre notificació d’un expedient sancionador núm. 004607/2010.
04/28/201404/08/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador 08-2955-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona
04/28/201404/08/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució en expedients sancionadors 08-02183-13, 08-02181-13 i 08-01780-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona.
04/28/201404/08/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador CA/0118/14. Junta de Andalucía. Delegació Territorial a Cadis.
04/28/201404/08/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar. Ajuntament de Lloret de Mar
04/28/201404/08/2014Attachment IconAltres administracions
Edicte de notificació de la proposta de resolució d'expedient sancionador 1.4.8-56/2013. Ajuntament de Cunit.
04/29/201403/29/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 000081/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripció
04/29/201404/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
04/29/201404/15/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000749/2014 de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda
04/30/201404/05/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Licitació Obres
Edicte sobre la licitació del contracte per a l'execució de l’adequació de l’obra civil del Camp de Futbol de la Ciutat Esportiva de Blanes.
04/30/201404/16/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000690/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitants
05/02/201404/12/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Licitació Serveis
ANUNCI sobre la licitació d’un contracte de subministrament de gespa artificial i equipament esportiu amb la modalitat de rènting per al camp de futbol de la Ciutat Esportiva
05/05/201404/08/2014Attachment IconAdministració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici del tràmit d'informació pública de la sol·licitud de concessió per al manteniment dels usos i aprofitaments existents a la finca del Ps. Carles Faust 12-G a la Cala Sa Forcanera. Servei Provincial de Costes a Girona.
05/07/201404/10/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte sobre informació pública del projecte de legalització de quatre cartelleres publicitàries a la finca situada a Cr. Accés Costa Brava, DS Parcel·la Rústica, Polígon 4, Parcel·la 45.
05/08/201404/08/2014Attachment IconAdministració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolucions dictades en expedients en matèria de sancions per infracció de normes laborals. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona
05/09/201404/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte sobre informació pública del nou plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003 de 22 d’abril.
05/09/201404/09/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Urbanisme
Edicte sobre informació pública del Projecte de reparcel·lació del PA 6 Mas Guelo.
05/16/201404/16/2014Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003259/2013 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència
12/09/201412/19/2013Attachment IconAjuntament de Blanes - Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina