Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del projecte de remodelació de l’espai de la marquesina existent – Oficina
de Turisme de la Plaça de Catalunya.
Attachment Icon10/10/2014
10/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
ANUNCI sobre l'aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de llicències de parades desmuntables per a la Fira de Sant Tomàs 2014.Attachment Icon09/27/2014
11/15/2014
Ajt. Blanes
Altres
ANUNCI sobre licitació del contracte d'obres de pavimentació i accessibilitat a la via pública.Attachment Icon10/18/2014
10/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte de notificació d'acord d'imposició de diverses sancions. Ajuntament de Lloret de MarAttachment Icon10/15/2014
10/31/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador 11832014000220. Ajuntament de Lloret de Mar.Attachment Icon10/15/2014
10/31/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de proposta de resolució d'expedient sancionador 13/233/0067. Capitania Marítima de Palamós.Attachment Icon10/15/2014
10/31/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de propostes, plecs de càrrecs i resolucions d'incoació relatius a expedients sancionadors per infracció de l'ordenança de civisme. Ajuntament de Malgrat de Mar.Attachment Icon10/14/2014
10/24/2014
Altres administracions
Edicte de notificació subsidiària de denúncies en matèria de trànsit. Ajuntament de Banyoles.Attachment Icon10/15/2014
10/31/2014
Altres administracions
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Consell Comarcal de la Selva. Sta. Coloma de Farners.Attachment Icon10/15/2014
10/25/2014
Consell Comarcal de la Selva
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 442/2011 B. Jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Blanes
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Execució hipotecària 41/2014 A. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes.
Attachment Icon10/15/2014
11/07/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a expedient de declaració d'hereus abinstestato 344/2014B. Jutjat de 1ª Instància número 1 de Blanes.Attachment Icon09/19/2014
10/23/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a exposició pública del llistat dels candidats a jurats 2016-2017. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.Attachment Icon10/15/2014
10/31/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 002955/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon10/14/2014
10/24/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 003328/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon10/21/2014
10/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon10/03/2014
11/03/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000713/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000773/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000825/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000999/2014 de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001331/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001849/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/04/2014
11/04/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001852/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 001866/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon10/21/2014
11/21/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013Attachment Icon12/19/2013
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç”Attachment Icon10/18/2014
11/18/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç”Attachment Icon10/18/2014
11/18/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.Attachment Icon03/05/2013
12/31/2014
Administració de l'Estat
Edicte sobre notificació a l’interessat en expedient núm. 002483/2014 corresponent a recurs ordinari 200/2014 del Jutjat Contenciós administratiu 1 de Girona. Attachment Icon10/10/2014
10/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre notificació d'acords d'inici d'expedients sancionadors. Delegació del Govern a Catalunya. BarcelonaAttachment Icon10/14/2014
10/30/2014
Administració de l'Estat
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina