Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Anunci d'exposició pública de les llistes cobratòries Servei de Teleassistència 1er Quadrimestre, Mercat de Fruites i Verdures 1er semestre i Mercat de Teixits 1er semestre 201404/09/2014
05/06/2014
Ajt. Blanes
Tributs
Anunci relatiu a exposició pública de les llistes cobratòries de l'IAE i REFOS 201404/17/2014
05/15/2014
Ajt. Blanes
Tributs
ANUNCI sobre la licitació d’un contracte de subministrament de gespa artificial i equipament esportiu amb la modalitat de rènting per al camp de futbol de la Ciutat EsportivaAttachment Icon04/12/2014
05/02/2014
Ajt. Blanes
Licitació Serveis
ANUNCI sobre licitació del contracte de rènting d'una furgoneta per a la Policia Local.
ANUNCI sobre licitació del contracte de rènting d'un vehicle per a la Policia Local.
Attachment Icon04/18/2014
05/02/2014
Ajt. Blanes
Licitació Serveis
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador 08-2955-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. BarcelonaAttachment Icon04/08/2014
04/28/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador CA/0118/14. Junta de Andalucía. Delegació Territorial a Cadis.Attachment Icon04/08/2014
04/28/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar. Ajuntament de Lloret de MarAttachment Icon04/08/2014
04/28/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'inici del tràmit d'informació pública de la sol·licitud de concessió per al manteniment dels usos i aprofitaments existents a la finca del Ps. Carles Faust 12-G a la Cala Sa Forcanera. Servei Provincial de Costes a Girona.Attachment Icon04/08/2014
05/05/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de la proposta de resolució d'expedient sancionador 1.4.8-56/2013. Ajuntament de Cunit.Attachment Icon04/08/2014
04/28/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolució en expedients sancionadors 08-02183-13, 08-02181-13 i 08-01780-13. Servei Territorial de Transports de Barcelona.Attachment Icon04/08/2014
04/28/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolucions dictades en expedients en matèria de sancions per infracció de normes laborals. Departament d'Empresa i Ocupació. BarcelonaAttachment Icon04/08/2014
05/08/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a l'aprovació de la llista d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal qualificador i dates concurs borsa de treball socorristes aquàtics codi 02/14.Attachment Icon04/18/2014
05/03/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000592/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon04/15/2014
04/29/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000690/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, en el Padró municipal d’habitantsAttachment Icon04/16/2014
04/30/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la incoació de l’expedient 000749/2014 de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants, per inscripció indegudaAttachment Icon04/15/2014
04/29/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003259/2013 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon04/16/2014
05/16/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 000081/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripcióAttachment Icon03/29/2014
04/29/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013Attachment Icon12/19/2013
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'edificació auxiliar i millores diverses al camp de futbol de can Borell.Attachment Icon04/04/2014
04/24/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte sobre informació pública del nou plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003 de 22 d’abril.
Attachment Icon04/09/2014
05/09/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte sobre informació pública del projecte d’edificació auxiliar i millores diverses al camp de futbolde Can BorellAttachment Icon04/05/2014
04/25/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte sobre informació pública del projecte de legalització de quatre cartelleres publicitàries a la finca situada a Cr. Accés Costa Brava, DS Parcel·la Rústica, Polígon 4, Parcel·la 45.Attachment Icon04/10/2014
05/07/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte sobre informació pública del Projecte de reparcel·lació del PA 6 Mas Guelo.Attachment Icon04/09/2014
05/09/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.Attachment Icon03/05/2013
12/31/2014
Administració de l'Estat
Edicte sobre la licitació del contracte per a l'execució de l’adequació de l’obra civil del Camp de Futbol de la Ciutat Esportiva de Blanes.Attachment Icon04/05/2014
04/30/2014
Ajt. Blanes
Licitació Obres
Edicte sobre notificació d’un expedient sancionador núm. 004607/2010.Attachment Icon04/12/2014
04/26/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina