Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Anunci sobre formalització del contracte d'arrendament sense opció de compra de la gespa artificial i altre equipament esportiu del camp de futbol de la ciutat esportiva de Blanes.Attachment Icon08/22/2014
09/08/2014
Ajt. Blanes
Altres
Anunci sobre formalització del contracte de les obres del Projecte d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos s'Abanell i CatalunyaAttachment Icon08/22/2014
09/08/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte de citació per notificació per compareixença en relació amb procediments sancionadors en matèria de convivència i civisme.Exp. núm. 2014/62. Ajuntament de Tordera.Attachment Icon08/28/2014
09/08/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'expedient sancionador nº CA/0118/14. Junta de Andalucia.Attachment Icon08/28/2014
09/15/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'expedients per declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.Attachment Icon08/28/2014
09/15/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de diversos acords d'iniciació i propostes de resolució d'expedients sancionadors relatius a serveis operats per Renfe-Operadora. Departament de Territori i Sostenibilitat.Attachment Icon08/28/2014
09/08/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2014 (exp. núm. TUDI 2014/006). Ajuntament de Malgrat de Mar.Attachment Icon08/28/2014
09/29/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de reclamació de danys. Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya. Lleida.Attachment Icon08/12/2014
09/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució dictada en l'expedient sancionador GSE 87/2013.Attachment Icon08/28/2014
09/15/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució exp. T1201192551/2013. Ajuntament de Zaragoza.Attachment Icon08/28/2014
09/08/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolucions d'expedients instruits per infraccions a la L.O. 1/1992. Subdelegació del Govern a La Coruña.Attachment Icon08/07/2014
09/08/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions en expedients en matèria de sancions per infracció de normes laborals, prevenció de riscos laborals, obstrucció a la tasca inspectora i en matèria d'autoritzacions de treball per a persones estrangeres. Departament d'Empresa i Ocupació. Barcelona.Attachment Icon08/12/2014
09/12/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació exp. sancionador nº CA/0352/13. Junta de Andalucia.Attachment Icon08/28/2014
09/15/2014
Altres administracions
Edicte de notificación exp. 1761/2014. Subdelegació del Govern Granada.Attachment Icon08/28/2014
09/08/2014
Administració de l'Estat
Edicte relatiu a denegació d’inici d’expedient 2489/2014 de baixa del Padró d’habitants.Attachment Icon08/16/2014
09/16/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a resolució de l'expedient 004192/2013 de baixa d'ofici al Padró municipal d'habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residència.Attachment Icon08/20/2014
09/20/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a un anunci de subhasta. Expedient executiu núm. 107727.Attachment Icon08/28/2014
09/08/2014
Consell Comarcal de la Selva
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013Attachment Icon12/19/2013
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d'uns projectes d'obresAttachment Icon08/22/2014
09/08/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Reglament d'ús de les instal·lacions esportives.Attachment Icon08/27/2014
09/13/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre la delegació de competències específiques en matèria de contractació.Attachment Icon08/23/2014
09/03/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.Attachment Icon03/05/2013
12/31/2014
Administració de l'Estat
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina