Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució (ref. FE-G-32-2014). Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona.Attachment Icon12/15/2014
01/03/2015
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Departament d'Interior. BarcelonaAttachment Icon12/15/2014
01/03/2015
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució amb referència PMC-G-92-2014.Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Girona.Attachment Icon12/15/2014
01/03/2015
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància de Blanes.Attachment Icon10/27/2014
02/26/2015
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a la resolució d’arxiu per caducitat de l’expedient 003389/2014 de sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'habitantsAttachment Icon11/25/2014
12/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002413/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon12/18/2014
01/19/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l'expedient 002422/2014 de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d'habitants.Attachment Icon11/27/2014
12/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002423/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon12/10/2014
01/10/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002620/2014 de baixa d’ofici al Padró municipal d’habitants, per inscripció indeguda, de ciutadans estrangers amb data de comprovació de residènciaAttachment Icon12/10/2014
01/10/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 002639/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon12/18/2014
01/19/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003857/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripcióAttachment Icon12/09/2014
01/09/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a una llicència ambiental a nom de la societat CLUB DE VELA BLANES per realitzar l’activitat de BENZINERA. Attachment Icon11/20/2014
12/29/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de remodelació de l'espai de la marquesina existent -oficina de Turisme de la plaça Catalunya.Attachment Icon12/13/2014
01/02/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre celebració de subhasta. Jutjat de 1ª Instància núm. 6 de Blanes. Attachment Icon12/15/2014
01/22/2015
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial de la reforma del mòdul de primers auxilis a la cala de Sant FrancescAttachment Icon11/25/2014
01/03/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma del mòdul de primers auxilis a la Cala de Sant Francesc de Blanes.Attachment Icon11/26/2014
01/05/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.Attachment Icon11/21/2014
01/05/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.Attachment Icon11/26/2014
01/05/2015
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte de treballs d'adequació del castell de Sant Joan.Attachment Icon11/25/2014
01/03/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte de delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística “Espai lliure al c/ de l’Arboç” (Expedient núm.: 003417/2014)Attachment Icon12/18/2014
01/08/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística a “Espai lliure al c/ de l’Arboç” (Expedient núm.: 003418/2014)Attachment Icon12/18/2014
01/08/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre l’aprovació definitiva del projecte “Projecte de remodelació de l’espai de la marquesina existent - oficina de Turisme de
la plaça de Catalunya”
Attachment Icon12/18/2014
01/08/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre la exposició pública de la llista definitiva dels candidats a jurat per als propers anys 2013-2014. Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Girona.Attachment Icon03/05/2013
12/31/2014
Administració de l'Estat
Edicte sobre notificació de resolució d'al·legacions presentades en expedient núm. 97248. Ajuntament de Canet de Mar.Attachment Icon12/15/2014
01/03/2015
Altres administracions
Edicte sobre notificació de resolució d'expedient sancionador FB-12284-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona.Attachment Icon12/15/2014
12/27/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació de resolució d'expedient sancionador FB-12360-13. Departament de Territori i Sostenibilitat. BarcelonaAttachment Icon12/15/2014
12/27/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte sobre notificació subsidiària de denúncia per infracció de l'Ordenança Municipal de Circulació. Ajuntament de Banyoles.Attachment Icon12/15/2014
01/03/2015
Altres administracions
Edicte sobre notificacions de resolucions de reclamacions prèvies en matèria de prestacions per atur. Servicio Público de Empleo Estatal. Girona.Attachment Icon12/15/2014
12/27/2014
Administració de l'Estat
Edicte sobre publicació d'una sol·licitud de notorietat de la superfície real d'una finca al carrer Pou Nou, 8. Notaria de D. Antonio Valcárcel Sánchez.Attachment Icon12/15/2014
01/22/2015
Altres administracions
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina