Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
ANUNCI sobre formalització del contracte de l'obra civil del camp de futbol de la ciutat esportiva de Blanes.Attachment Icon07/18/2014
08/05/2014
Ajt. Blanes
Licitació Obres
ANUNCI sobre licitació del contracte del servei de vigilància de la salut.Attachment Icon08/02/2014
08/16/2014
Ajt. Blanes
Licitació Serveis
Edicte d’informació pública del projecte de legalització de dues cartelleres publicitàriesAttachment Icon07/23/2014
08/16/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte de citació a l'interessat per ser notificat per compareixença. Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Altres administracions
Edicte de notificació als titulars de vehicles ingressats al dipòsit municipal. Ajuntament de SaltAttachment Icon07/18/2014
08/18/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. Ajuntament de Lloret de MarAttachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors 08-08441-13 i 08-08442-13. Servei Territorial de Transports de BarcelonaAttachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'acord d'inici d'expedients sancionadors. Subdelegació del Govern a Almeria.Attachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació d’acord de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial en expedient 79/2013Attachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte de notificació d'imposició de sanció en el procediment sancionador exp. 1164/2014. Delegació del Govern a Aragó.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici d'expedients per declarar la pèrdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació d'inici de procediment de reintegrament de beca. UNED. Comisión de Selección de Becarios. Madrid Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Entitats
Edicte de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de seguretat i salut, normes laborals i estrangeria en el treball a la província de Barcelona. Departament d'Empresa i Ocupació. Attachment Icon07/18/2014
08/18/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de plec de càrrecs formulat en la instrucció d'expedient disciplinari ref. IS/JMS/AC/G410-14-005. Departament d'Ensenyament. Barcelona.Attachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de proposta de resolució d'un expedient disciplinari. Departament d'Ensenyament. Barcelona.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de proposta de resolució dictada en el marc de l'expedient sancionador G112014000172. Ajuntament de Lloret de MarAttachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors ref. 6/2014. Ajuntament de Girona Attachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 08-02182-13, 08-01781-13 i 08-01782-13. Servei Territorial de Transports de BarcelonaAttachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador 38/2014. Subdelegació del Govern a Tarragona. Attachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució d'expedient sancionador núm. 1966/2014. Subdelegación del Gobierno en Almeria.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolució d'expedients d'arrencada de vinya sense drets 34-JE429 i 34-JE430. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. GironaAttachment Icon07/15/2014
08/16/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de resolució d'expedients sancionadors de trànsit. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.Attachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolució del Capità marítim de Palamós que declara la caducitat del procediment administratiu amb número d'expedient 2014-233-3012. Capitania Marítima de Palamós. Attachment Icon07/24/2014
08/25/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació per compareixença en expedient administratiu de constrenyiment. Ayuntamiento de LogroñoAttachment Icon07/15/2014
08/01/2014
Altres administracions
Edicte de notificacions pendents d'expedients tramitats per a la regularització de l'impost de l'IIVTNU. Ajuntament de GironaAttachment Icon07/17/2014
08/04/2014
Altres administracions
Edicte de publicació de l’acord de Junta de Govern Local del 29 d’agost de 2013 sobre aprovació definitiva del projecte de reurbanització del polígon d’actuació Mas Guelo PA-6Attachment Icon07/22/2014
08/22/2014
Ajt. Blanes
Urbanisme
Edicte relatiu a l'aprovació del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacionsi instal·lacions en terrenys forestals.Attachment Icon07/17/2014
08/18/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la celebració de subhasta el dia 2 d'octubre de 2014. Jutjat de 1ª Instància 6 de BlanesAttachment Icon07/15/2014
08/07/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000055/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon07/12/2014
08/12/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 000062/2014 de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, del Padró municipal d’habitantsAttachment Icon07/12/2014
08/12/2014
Ajt. Blanes
Altres
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina