Edictes \ títol

TAULER_EDICTES

Camí de tornada


Menú principal


Edictes \ títol

AnteriorAnterior SegüentSegüent

TitolCan be sorted ascending or descendinginici - fiLink to viewCompetènciaLink to view
Anunci de notificació de l'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció dela seguretat social. Direcció General de la Policia. Barcelona.Attachment Icon11/18/2014
12/04/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Anunci de notificació de les resolucions dictades en expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia.Attachment Icon11/24/2014
12/12/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte d'informació pública de la sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’activitat de DISCOTECA “BUDHA” a l’immoble situat al carrer Menorca, 7 baixos.Attachment Icon11/25/2014
12/19/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte de citació per notificació per compareixença d'incoació d'expedients sancionadors. Ajuntament de Tordera.Attachment Icon11/18/2014
11/28/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'incoació i proposta de resolució per incompliment de l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana. Ajuntament de Salt.Attachment Icon11/24/2014
12/12/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'acord d'inici i proposta de resolució d'expedients sancionadors per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Direcció General de la Policia. Attachment Icon11/17/2014
12/03/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació d'expedient sancionador en matèria de turisme núm. 2014/017710. Consejería de Economía y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias.Attachment Icon11/18/2014
11/28/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'imposició de sanció econòmica per infracció de l'ordenança reguladora de sorolls i vibracions. Ajuntament de Malgrat de Mar.Attachment Icon11/18/2014
12/18/2014
Altres administracions
Edicte de notificació d'incoació d'expedient sancionador SRG 044/14. Agència de Salut Pública de Catalunya. GironaAttachment Icon11/13/2014
11/29/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte de notificació de denúncies i sancions en matèria de trànsit. Ajuntament de Felanitx. Attachment Icon11/25/2014
12/13/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de percepció indeguda de la renda activa d'inserció i del subsidi per desocupació. Servicio Público de Empleo Estatal. GironaAttachment Icon11/18/2014
11/28/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions d'imposició de sancions per infracció a l'Ordenança de Civisme i Convivència de Malgrat de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar.Attachment Icon10/30/2014
12/01/2014
Altres administracions
Edicte de notificació de resolucions de declaració de pèrdua de vigència de les autoritzacions adminsitratives per conduir. Prefectura Provincial de Trànsit de Girona.Attachment Icon11/18/2014
12/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions de procediments sancionadors en matèria de seguretat ciutadana. Delegació del Govern a Albacete.Attachment Icon11/25/2014
12/12/2014
Administració de l'Estat
Edicte de notificació de resolucions sobre expedients de revocació de títols de llicència d'agència de viatges. Departament d'Empresa i Ocupació. BarcelonaAttachment Icon10/27/2014
11/27/2014
Administració de la Generalitat de Catalunya
Edicte relatiu a l'aprobvació definitiva del projecte “annex al projecte d’urbanització del carrer Colom i entorns”Attachment Icon11/25/2014
12/13/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució d’arxiu per caducitat de l’expedient 003389/2014 de sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'habitantsAttachment Icon11/25/2014
12/27/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient 003408/2014 de denegació d’alta al Padró municipal d’habitantsAttachment Icon11/08/2014
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a la resolució de l’expedient número 003390/2014 de baixa per caducitat de les inscripcions del Padró municipal d’habitants dels ENCSARP que no han renovat aquesta inscripcióAttachment Icon11/08/2014
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte relatiu a requeriments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Ajuntament de GironaAttachment Icon11/18/2014
12/04/2014
Altres administracions
Edicte relatiu a una llicència ambiental a nom de la societat CLUB DE VELA BLANES per realitzar l’activitat de BENZINERA. Attachment Icon11/20/2014
12/29/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva d’expedient de modificació de crèdit de l’exercici pressupostari 2013Attachment Icon12/19/2013
12/09/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte annex al projecte d'urbanització del carrer Colom i entorns.Attachment Icon11/26/2014
12/15/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte modificat d'ordenació de l'espai públic a la cantonada dels passejos S'Abanell i CatalunyaAttachment Icon11/22/2014
12/11/2014
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre citació per notificació per compareixença. Ayuntamiento de LogroñoAttachment Icon11/24/2014
12/12/2014
Altres administracions
Edicte sobre imposició de sanció per infracció en matèria de protecció de la seguretat ciutadana. Subdelegació del Govern a Granada.Attachment Icon11/24/2014
12/04/2014
Administració de l'Estat
Edicte sobre informació als veïns sobre la inscripció al Padró d'habitantsAttachment Icon01/09/2014
12/31/2014
Ajt. Blanes
Altres
EDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial de la reforma del mòdul de primers auxilis a la cala de Sant FrancescAttachment Icon11/25/2014
01/03/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma del mòdul de primers auxilis a la Cala de Sant Francesc de Blanes.Attachment Icon11/26/2014
01/05/2015
Ajt. Blanes
Altres
Edicte sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte bàsic de reforma del mòdul de primers auxilis a la Cala de Sant Francesc de Blanes.Attachment Icon11/26/2014
01/05/2015
Ajt. Blanes
Altres
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina