Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

ANUNCI

SELECCIÓ DE PERSONAL

NOTA INFORMATIVA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2015 s'aproven les bases específiques per a la selecció de personal següent :

UN/A CONSERGE MANTENIDOR, EN RÈGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'INTERINITAT, CODI CONVOCATÒRIA 05/15

Recordi el medi ambient - doc11122015.pdf


Les instàncies s’adreçaran al President de la Corporació, en la forma indicada en cada una de les bases específiques, i es presentaran en el Registre General durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en que aparegui publicat l’últim dels anuncis de la convocatòria en el BOP i DOGC.

Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament.

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS


PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
05/15
Conserge mantenidor
18/12/15
22/12/15
Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instànciesData de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 12/22/2015

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300