Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

Per decret d'alcaldia de data 26 de juny de 2015 s'aproven les bases especifiques per a la
selecció d'un/a Administratiu/va Grup C1 en règim de contractació de relleu a temps parcial.
Codi convocatòria 02/15.

Recordi el medi ambient - doc30062015.pdf

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés selectiu, que hauran de fer constar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, s’adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran en el Registre General durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en que aparegui publicat l’últim dels anuncis de la convocatòria en el BOP i DOGC.

PUBLICACIONS


Codi
Concurs
BOP
DOGC
02/15
Adminuistr.
de relleu
pendent
pendent

Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instànciesData de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 06/30/2015

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300