Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal

  • L'Ajuntament
  • Ciutadans


SELECCIO DE PERSONAL / OFERTES DE TREBALL

Per decret d'alcaldia de data 26 de juny de 2015 es van aprovar les bases especifiques per a la
selecció d'un/a Administratiu/va Grup C1 en règim de contractació de relleu a temps parcial.
Codi convocatòria 02/15, modificades posteriorment en data 16.07.2015

Recordi el medi ambient - doc17072015.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------

ANUNCI

SELECCIÓ DE PERSONAL

NOTA INFORMATIVA

Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 d'agost de 2015 s'aproven les bases específiques per a la selecció de personal següents

CODI 03/2015. BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UN PROGRAMADOR DE NIVELL I EN REGIM DE NOMENAMENT DE FUNCIONARI INTERÍ PER VACANT.
Recordi el medi ambient - doc01092015.pdf


CODI 04/2015 BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UN CONDUCTOR MECÀNIC EN REGIM DE CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’INTERINITAT PER VACANT.
Recordi el medi ambient - doc01092015.pdf

Les instàncies s’adreçaran al President de la Corporació, en la forma indicada en cada una de les bases específiques, i es presentaran en el Registre General durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent a aquell en que aparegui publicat l’últim dels anuncis de la convocatòria en el BOP i DOGC.

Els següents anuncis es publicaran al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament.

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS


PUBLICACIONS

Codi
Concurs
DOGC
BOP
02/15
Administr.
de relleu
06-07-15
08-07-15
02/15
Administr.
de relleu
-Modificades
23-07-15
23-07-15
03/15Programador
Informàtic
Nivell I
08-09-15
10-09-15
04/15Conductor
mecànic
08-09-15
10-09-15
Veure informació annexa sobre terminis/models de presentació d'instànciesData de realització: 11/26/2001 | Data de la darrera actualització: 09/10/2015

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300