Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Escoles Bressol. Preinscripcions 2007-2008


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 04/03/2007
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

NOTICIA Sense Imatge (No borrar)Escoles Bressol. Preinscripcions 2007-2008


PREINSCRIPCIONS
CURS ESCOLAR 2007-2008


TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:


DEL 2 AL 15 DE MAIG
DE 9.00 A 11.30 H.

LLOC: CASA DE LA CULTURA
(C/ JAUME ARCELÓS S/N)


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

. La sol·licitud de preinscripció.
. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant: pare i mare o tutor
legal, o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de
persones estrangeres

. Documentació acreditativa a efectes de barem:

. Ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
o, si fos el cas, acreditar rendes familiars inferiors a aquesta.
. Certificat de convivència.
. Si es considera el domicili del lloc de treball, una còpia del contracte laboral
o d’un certificat emès per l’empresa.
. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s’al·lega
aquesta condició.
. Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33%,
de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans, si s’al·lega aquesta condició.
. Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia
crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos
els celíacs.


PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM: 21 de maig de 2007

RECLAMACIONS DE LES LLISTES: 22, 23 i 24 de maig,
de 10.00 a 11.00 hores

RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS: 25 de maig de 2007


Després de les reclamacions, si un cop aplicats els criteris de prioritat
subsisteix situació d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades
es farà per sorteig públic:


SORTEIG PÚBLIC: 28 de maig de 2007, a la Casa de la Cultura,
a les 12.00 h

PUBLICACIÓ D’ADMESOS: 28 de maig de 2007

Data de realització: 04/06/2006 | Data de la darrera actualització: 04/17/2007


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300