Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

El nou model de la Policia Local de Blanes reforçarà la policia de proximitat i crearà una unitat administrativa


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 05/23/2016 12:03:55 PM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Policia Local escutEl nou model de la Policia Local de Blanes reforçarà la policia de proximitat i crearà una unitat administrativa

L’objectiu és potenciar el servei perquè sigui encara més proper, eficaç, i que doni respostes a les necessitats actuals socials que té la ciutadania del municipi

El Nou Model de la Policia Local de Blanes és un dels punts que es portaran per a la seva aprovació en el ple municipal que tindrà lloc aquest dijous 26 de maig. Les dues novetats més destacades són d’una banda la creació de la Unitat de Policia Administrativa, que no existia fins ara i que donarà suport a diferents departaments del consistori; i de l’altra que s’emfatitzarà i dotarà de major contingut la Policia de Proximitat.

Val a dir que la majoria de les actuacions que fa la Policia Local de Blanes són de caràcter assistencial: des de facilitar informació a la ciutadania fins a l’assistència de ferits en un accident, passant per la regulació del trànsit, entre d’altres. El nou model es basa en la concepció de policia com servei públic entesa en el seu sentit més ampli: no només de protecció de la comunitat, sinó també com servei a la mateixa.


Efectius de la Policia Local de Blanes al Mercat dels Teixits
Els objectius bàsics que es volen assolir es corresponen amb les necessitats de la comunitat: ser flexibles, realitzables i mesurables, cosa que exigeix quatre funcions bàsiques. Aquestes són l’adaptació dels serveis policials a les necessitats reals de la comunitat; la col·laboració del públic en el compliment d’algunes funcions policials; una estructura i funcionament democràtic; l’adopció i rigorosa aplicació d’un codi deontològic policial i la formació dels agents i comandaments.

Per l’elaboració d’aquest nou model s’ha comptat amb el treball de la pròpia Policia Local de Blanes, dels representants sindicals, així com de tots els grups polítics municipals, que han fer diverses aportacions. L’equip de treball l’han encapçalat la regidora de Seguretat, Pepa Celaya, i el cap de la Policia Local de Blanes, Joan Garcia. També s’ha comptat amb la participació de diversos departaments del consistori, així com del regidor de Recursos Humans, Nicolás Laguna.
Pepa Celaya valora molt positivament els resultats a què s’han arribat: “Per primera vegada s’ha definit un model de policia, i a més de forma consensuada amb les diferents forces polítiques que hi ha a l’Ajuntament i els diferents protagonistes implicats”. Segons la regidora de Seguretat: “Aquest nou model serà a partir d’ara un punt de referència, ja que conté amb tot detall les funcions i responsabilitats de la Policia Local en general, així com totes les categories i els objectius operatius del cos”.

Un altre aspecte que s’ha inclòs són els objectius que es volen assolir respecte la plantilla mínima que es vol cobrir en un termini proper. Els principals eixos que es consideren prioritaris són poder comptar amb els agents i comandaments necessaris per complir amb la finalitat que sigui una policia de servei pròxima, eficaç, i que doni respostes a les necessitats actuals socials que té la ciutadania. Per aquest motiu, s’ha fet una definició molt exhaustiva de les funcions de cara a la potenciació de la carrera professional dins l’estructura del cos.

En aquest darrer sentit, cal recordar que el compromís polític de l’equip de govern en què s’està treballant, recolzat per les forces polítiques municipals en acord de ple, és la dotació de quatre agents més a la plantilla. Un d’ells s’incorporarà a la plaça de sergent que actualment està per cobrir.

Objectius i Finalitats del nou model policial

A través de les diferents reunions que s’han mantingut durant les darreres setmanes, s’han elaborat les finalitats que es volen assolir amb el Nou Model de Policia. D’una banda, els tres primers objectius interns o organitzatius són la modernització i desenvolupament de l’organització i dels sistemes de gestió, l’optimització dels serveis i dels procediments, i la millora i renovació dels recursos humans i materials, així com unes noves dependències.

Un altre dels objectius de caràcter organitzatiu són incrementar el nivell de satisfacció personal i del nivell de qualitat dels serveis, i l’especialització, formació i adequació del personal al lloc de treball. Per últim, es vol millorar la imatge institucional i la percepció social que es té del servei a través de la potenciació de les patrulles a peu o motoritzades, entre d’altres.


Pel que fa a les finalitats bàsiques del servei de manera global, se n’han enumerat un total de cinc. El primer d’ells és millorar la seguretat viària i la mobilitat del trànsit, principalment a través de campanyes específiques. També es vol millorar la qualitat de vida de la ciutadania incidint en les molèsties com ara sorolls i fums emesos pels vehicles, soroll dels locals, les defecacions dels gossos a la via pública, i la tipologia que es recull a l’Ordenança de Civisme i Convivència.

Un altre dels objectius és assolir màximes quotes en seguretat ciutadana mantenint la presència policial a la via pública de forma permanent per afavorir la prevenció i, per tant, la disminució de la delinqüència, a la vegada que es dóna una percepció de seguretat als ciutadans. En aquest punt s’incideix en què les actuacions han de ser coordinades amb els Mossos d’Esquadra, permetent la creació d’un Mapa Delinqüencial actualitzat.

Les dues finalitats restants són la creació de la Nova Unitat de Policia Administrativa i de la Unitat de Policia de Proximitat, les dues novetats més destacades del nou model policial.

Creació de la Nova Unitat de Policia Administrativa

El seu principal objectiu serà controlar la legalitat de les activitats dels establiments de pública concurrència per garantir la seguretat dels clients, evitar molèsties i comprovar que compleixen la normativa. També comprovaran que estan en possessió de les llicències i permisos administratius corresponents, així com que les seves activitats s’hi ajusten.

Una de les mesures que inclou és la d’actualitzar el cens d’establiments a través d’una campanya. Això permetrà millorar l’eficàcia de les actuacions policials per minimitzar els efectes negatius que puguin patir els locals en ser víctimes de delictes o incidències com ara incendis o avisos de l’alarma, ja que es podrà localitzar al propietari o encarregat amb una major celeritat. També es podrà fer un millor seguiment dels informes i seguiment del control de les infraccions.


Igualment, es vol programar conjuntament amb el departament d’activitats de l’Ajuntament de Blanes un pla d’inspeccions d’establiments, especialment d’aquells que repercuteixen en el descans dels veïns. Les principals activitats que es volen controlar són la venda ambulant, repartiment de propaganda sense permís, control dels mercats, col·locació de publicitat en llocs no autoritzats, ocupacions de la via pública en general, etc.

La creació d’aquesta nova Unitat de Policia Administrativa comportarà la dotació de comandaments i personal. Per això, el compromís polític a què s’ha arribat és que el quart sergent que s’incorporarà a la plantilla s’ocuparà d’encapçalar aquesta unitat.

Creació de la Unitat de Policia de Proximitat o de sector

Una altra de les finalitats que es volen assolir és aquesta: acostar la policia a la comunitat i donar una millor resposta als seus requeriments. La posada en marxa de la policia comunitària va ser en el seu moment el gran repte de futur de moltes policies, inclosa la de Blanes. Tot i que s’hi ha començat a treballar, encara no s’ha pogut implementar de manera total per manca de personal i altres factors.


Aquest projecte cal entendre’l no només com la creació d’una nova unitat dins de la policia, sinó implicar a tota la plantilla en una nova organització i un altre esquema d’actuació policial. La nova forma de procedir es descriu com un treball en equip que implica no només als policies, sinó també tota la resta d’àrees i departaments de l’Ajuntament de Blanes. La Unitat de Policia de Proximitat es vol que sigui un grup d’agents assignats a una zona territorial que abastarà diversos barris, dirigits i coordinats per un comandament.

Els membres d’aquesta unitat hauran de conèixer perfectament el funcionament de la maquinària administrativa per poder assessorar al ciutadà davant de qualsevol sol·licitud i indicar-li els departaments als quals ha de dirigir-se, segons la matèria que es tracti. També facilitarà informació en sentit invers: del barri a l’administració, traslladant les irregularitats i les problemàtiques que hi detecti al corresponent departament del consistori.Data de realització: | Data de la darrera actualització: 05/23/2016


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300