Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

La recollida de cartró i envasos de Blanes al 2015, la més alta d’arreu de la Selva, amb un 15% i un 12%


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 05/31/2016 01:24:11 PM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

La recollida de cartró i envasos de Blanes al 2015, la més alta d’arreu de la Selva, amb un 15% i un 12%

L’Ajuntament continua el pla per afavorir la participació ciutadana i comercial en la recollida selectiva, després que en els darrers 5 anys l’evolució ha arribat a un 27% del reciclatge

Ja fa anys que l’Ajuntament de Blanes aposta per millorar els serveis de recollida de residus i fomenta la participació ciutadana i comercial en el reciclatge. Aquest esforç s’està veient recompensat any rere any amb l’increment progressiu del nombre de quilos de residus que s’estan recollint selectivament en aquest municipi.

En aquest sentit, l’any passat les recollides de cartró i envasos lleugers a la vila van experimentar l’increment més notable a nivell de la comarca de la Selva. Així, en el cartró va ser del 15% i en els envasos del 12%. Per la seva banda, les fraccions de vidre i orgànica es van mantenir molt estables, mentre que per contra davallaven en d’altres municipals selvatans.

Actuacions més destacades durant aquests darrers anys

Entre les accions més destacades que s’han estat potenciant per mantenir aquesta bona tendència a l’alça cal incloure les constants campanyes comercials que, a més a més de fomentar la participació en el reciclatge, han ampliat i instaurat nous serveis dedicats als comerços, sobretot en la recollida de vidre i orgànica. Cal seguir confiant en la bona col·laboració dels ciutadans sumada a la tasca del servei de recollida.


Camió de l'empresa de neteja recollint contingut
contenidor de paper
Especialment alliçonadores han estat les campanyes que s’han dut a terme en els centres escolars. D’aquesta manera, des de petits ja s’acostuma als nois i noies a valorar la importància del reciclatge. En aquesta línia, s’ha incrementat l’acostament dels contenidors a la porta dels centres educatius i, fins i tot, dins del mateix recinte, en els patis de les escoles.

Un punt especialment interessant ha estat el manteniment de campanyes periòdiques de manera estable al llarg de tot l’any adreçades al ciutadà. A banda de les que es desenvolupen amb freqüència anual, també hi ha la celebració de dates assenyalades, com per exemple el Dia Mundial del Medi Ambient.

Per últim, també s’ha tingut especial cura en el servei d’inspecció de residus. A través d’aquestes actuacions, cada any s’ha anat podent reduir i corregir les males pràctiques de llars i negocis en l’ús dels serveis de recollida.

Pla d’actuacions municipal per al 2016

Durant aquesta anualitat s’han previst tres eixos bàsics. Un d’ells és la revisió i seguiment continus dels serveis de Blanes, juntament amb l’empresa de recollida Nora. Es tracta d’escollir i estudiar aquelles actuacions que serveixin per millorar el model, fent-lo més adaptat a les conveniències d’imatge i agilitat que requereix un poble modern i turístic com Blanes.


Nau de l'empresa de neteja a Blanes
També es continuarà treballant en el foment del reciclatge a la població incidint en la campanya del foment del compostatge casolà amb l’obsequi de nous compostadors per als ciutadans que estiguin interessats en fabricar-ne a les seves llars. En els punts informatius que s’organitzen periòdicament, ja es reparteix gratuïtament compostatge natural, un obsequi força apreciat per la ciutadania que s’acosta a cercar informació i material per fer el reciclatge domèstic.


Per últim, durant aquest any se seguirà intensificant el servei d’inspecció per controlar l’ús indegut dels serveis de recollida de residus. Es tracta de fer un seguiment no tan sols de les deixalles domèstiques, sinó també de les municipals i comercials i aplicar, si s’escau, les sancions corresponents. Durant els propers mesos l’acció inspectora es centrarà en l’ús correcte dels contenidors de rebuig, així com la participació en la recollida de la fracció orgànica.

Una tendència positiva que es vol seguir mantenint

Actualment a Blanes s’ha arribat a un 27% del reciclatge, gràcies a aquestes actuacions que es volen seguir fent, combinades amb atencions constants als serveis de recollida, així com a l’evolució en positiu de la participació ciutadana més implicada. Ara, l’Ajuntament de Blanes vol potenciar la bona tendència que ja han assolit els ratis de reciclatge.


L’objectiu és arribar a complir els topalls que s’ha fixat la Generalitat de cara a l’any 2020, que situa el reciclatge en el 60%. L’evolució de la recollida selectiva durant els darrers cinc anys ha anat a l’alça. En paper reciclat, l’any 2011 es van recollir 967 tones, mentre que l’any passat van ser 1.161, la qual cosa ha representat un augment del 14’74%


Pel que fa a la recollida d’envasos, l’evolució també ha estat a l’alça, havent augmentat en un 11’58% durant els darrers cinc anys. Així, si al 2011 es van recollir 504 tones, l’any següent la xifra es va incrementar a les 518 tones, i en anys successius a les 524 tones al 2013, 546 tones al 2014, i l’any passat fins a les 609 tones.


En la recollida de vidre, l’augment ha estat durant els darrers cinc anys del 0’76%. L’any 2011 es van recollir 731 tones de vidre, l’any següent 798 tones, 843 tones al 2013, al 2014 van ser 901 tones, i l’any passat 908 tones.


Pel que fa a la recollida de la FORM, la Fracció Orgànica, l’increment registrat els últims cinc anys va ser del 4’84%. Al 2011 es van recollir 2.322 tones de FORM, al 2012 el total de tones va pujar a les 2.480, en canvi al 2013 va haver-hi un lleuger descens amb 2.360 tones recollides. Els dos últims anys, però, s’ha recuperat i augmentat el total de tones de FORM recollides, de manera que al 2015 van ser un total de 2.456 tones.

Finalment, la recollida de la resta de deixalles ha disminuït un 1’45% del 2011 al 2015. Així, si al 2011 el nombre total de tones va ser de 15.825, les xifres consecutives han anat davallant fins arribar a les 14.080 tones que es van recollir l’any passat.
Data de realització: 05/31/2016 | Data de la darrera actualització: 05/31/2016


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300