Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

BAN


Camí de tornada


Menú principalBAN

EMERGÈNCIA 1 per sequera


BAN

Jordi Hernández Martínez, alcalde de Blanes

FAIG SABER QUE

Que, amb motiu de la situació actual d’emergència- fase 1 per sequera, els ciutadans, comunitats de propietaris, empreses i qualsevol altra activitat, comercial o no, que utilitzi aigua potable està sotmesa a les restriccions següents:


VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA


Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres/habitant/dia (valor calculat incloent-hi el consum d’indústries, establiments i serveis públics)


REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS


Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte: per a la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, i utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada amb l’advertiment de “No potable”.


REG ESPORTIU


El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg i incloure-hi, si cal, el tancament de dutxes. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, i utilitzar la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada amb l’advertiment de “No potable”.


ELIMINACIÓ DE POLS
A L'AIRE


Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.


PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics):


Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només és permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària, en el cas que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).

Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar-ne l’ús.


Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.

Piscines d’aigua de mar: se’n permet l’ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el correcte funcionament de les depuradores)


NETEJA CARRERS, MOBILIARI URBÀ


Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.


DUTXES A LES PLATGES


Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges


FONTS ORNAMENTALS


Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic


NETEJA DE VEHICLES


Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.


PISTES DE GEL I ALTRES USOS TEMPORALS


Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.


REDUCCIÓ GENERAL RESPECTE
EL CONSUM EN NORMALITAT


L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

- Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).

-Reducció de l'ús de l'aigua per a usos ramaders del 50%.

- Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

- Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)


CONSUM EXCESSIU


L’ACA recomana un consum de 90 litres/persona/dia. En l’actual fase-I d'emergència es considerarà un “consum excessiu” aquell que superi el 30% del consum recomanat, és a dir, a partir de
117 litres/habitant/dia. Per exemple, en el cas d’un habitatge de dues persones es considerarà consum excessiu superar 234 litres/habitatge/dia. Aquest consum, per un període de facturació de 2 mesos, correspon a 14,04 m3/habitatge/bimestre. Un cop es detecti un possible consum excessiu i abans d’aplicar qualsevol sanció, es comprovarà el nombre real de persones que resideixen en aquell habitatge, mitjançant padró, cèdula d’habitabilitat, inspecció, requeriment, etc.

Podeu trobar més informació a:Data de realització: 02/25/2022 | Data de la darrera actualització: 03/22/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300