Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Ple Ordinari Abril


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 04/24/2006
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Ple Ordinari Abril

Ple Ordinari de l´Ajuntament

Referència: 5/2006
Caràcter: Ordinari
1ª Convocatòria: 24/04/2006 a 20:00h. ; 2ª Convocatòria: 27/04/2006 a 20:00h.
Lloc: Casa de la Vila  I

  PART RESOLUTIVA


  PROPOSTES DE SECRETARIA

  1.- Donar compte de decrets i dels acords de la Junta de Govern
  Local i dels ens instrumentals que correspongui i resolucions
  judicials .

  PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DECISÒRIA D’URBANISME

  2.- Convalidació dels acords de dates 21 de juliol de 2005 i 28 de
  novembre de 2005 d’aprovació inicial i provisional de la
  Modificació puntual del Pla Parcial Sector Industrial Nord, per a
  la reordenació de la zona dotacional per a la implantació del nou
  Tanatori - Crematori, redactada pels Serveis Tècnics Municipals
  que incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la
  Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 9 de febrer de 2006,
  als efectes del que estableix la Disposició Transitòria Vuitena
  del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol.
  3.- Aprovació Criteris i Objectius per a la formulació del nou
  POUM de Blanes


  PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DECISÒRIA D’HISENDA I
  PATRIMONI


  4.- Sol·licitar l’adhesió íntegra al conveni de col·laboració
  entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tràfico i la
  Federación Española de Municipis i Provincias per a l’intercanvi
  d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

  PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DECISÒRIA

  5.-Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball
  de l’Ajuntament.
  6.- Nominació de carrers per a incorporar-los al nomenclàtor del
  municipi.
  7.- Aprovar la proposta de nomenar el nou centre de primària del
  sector de mas enlaire com a CEIP Sa Forcanera.
  8.- Realitzar moviments d’alta i baixa de finques a l’inventari de
  béns municipals.
  9.- Donar suport als cossos d’emergència i seguretat i petició de
  millora de les infraestructures.
  10.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
  Blanes i la Fundació privada Carl Faust-Estació internacional de
  Biologia Mediterrània.  II

  PART DE CONTROL


  11.- Proposta d’acord presentada pels grups municipals per la
  creació d’una comissió pel tema de la N-II.
  12.- Precs i preguntes.

Data de realització: 04/25/2006 | Data de la darrera actualització:

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300