Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

L'Ajuntament ratifica i s'adhereix plenament a l’acord unànime que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat dia 8 de febrer de 2001 en contra del terrorisme i a favor del diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 03/14/2001 02:16:28 PM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

L'Ajuntament ratifica i s'adhereix plenament a l’acord unànime que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat dia 8 de febrer de 2001 en contra del terrorisme i a favor del diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques

Miquel Colom i Canal, secretari de l’Ajuntament de Blanes.

CERTIFICO:

Que en la sessió del Ple de 26 de febrer de 2001, El Ple adoptà, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, l’acord següent:

4.-Proposta d’acord presentada pel grup municipal PSC per tal que l’ Ajuntament de Blanes ratifiqui i s’adhereixi a la moció aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya en contra del terrorisme i a favor del diàleg i la unitat.

El passat dia 8 de febrer de 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció que tot seguit transcrivim:

“El Parlament de Catalunya acorda:

  1. Reiterar les deu Declaracions institucionals unànimes fetes en el Ple de la Cambra de rebuig al terrorisme i, per tant, refermar el seu compromí s amb la democràcia, la pau i la llibertat.
  2. Refermar aquest compromís davant la violència terrorista i el seu menyspreu intorlerable per la vida, que és el més fonamental dels drets humans. Tot objectiu polític pot propugnar-se legí timament en democràcia, però la seva defensa no pot justificar mai l’ús o l’acceptació de la violència.
  3. Seguir treballant per eradicar la violència terrorista amb tots els instruments que l’Estat de dret posa en mans del poder democràtic.
  4. Instar la col·laboració entre totes les institucions i potenciar la relació entre els governs per aconseguir la fi definitiva i irreversible de la violència terrorista en totes les seves manifestacions.
  5. Reclamar el diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques, com a expressió del compromís amb el dret de viure en llibertat, de condemna inequívoca als que maten, i com a única esperança per obtenir la pau.
  6. Manifestar el seu reconeixement a tots els acords, esforços i iniciatives polítiques i socials fetes arreu de l’Estat per aconseguir aquests objectius, sense perjudici de la valoració que de cada un d’ells pugui fer-se. La fi de la violència ha de ser i és un esforç conjunt de tots els demòcrates”.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa General de data 19 de febrer de 2001.

L’Ajuntament en Ple podria adoptar el següent

ACORD:

1.- Ratificar i adherir-nos plenament a l’acord unànime que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat dia 8 de febrer de 2001 en contra del terrorisme i a favor del diàleg i la unitat de totes les forces polítiques democràtiques.

2.-Donar la màxima difusió ciutadana al manifest aprovat pel Parlament de Catalunya a través de les entitats cíviques, dels mitjans de comunicació i de la pàgina WEB Municipal.

3.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern Basc, al Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya i al Parlament Basc, Congrés dels Diputats i Senat.

Votació

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb els vots a favor del Sr. Ramon Ramos i Argimon, Sr. Antonio Fernández i Arana, Sr. Josep Trias i Figueras, Sr. Salvador Pont i Freixas, Sra. Susanna Sola Escobar, Sr.Enric Pérez Guardiola, Sr. Pere Gual i Alum, Sr. Eduard Vila Compte del grup municipal CiU, Sr. Josep Marigó i Costa, Sr. Pere Garcia i Calvés, Sra. Mª Josefa Celaya i Armisen, Sr. Josep Pérez i León, Sr. Juan Cubarsi i Albertí, Sr. Juan Ramos i Peña, Sr. Joaquim Valls i Ribas , Sra. Mª Lourdes Fàbrega i Sánchez del grup municipal PSC, Sr. Argemir González i Estévez, Sr. Juan Salmerón Crosas del grup municipal EUiA, Sr. Francesc Pujadó i Vivó del grup municipal PP i Sr. Joan Puig i Cordon del grup municipal ERC.

I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’ alcalde.

Blanes, 14 de març de 2001
Data de realització: 03/14/2001 | Data de la darrera actualització: 03/19/2001

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300