Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acord Ajuntament de Blanes i Cray Valley


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 06/01/2005
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Escut de l'Ajuntament de BlanesAcord Ajuntament de Blanes i Cray Valley

   ACORD AJUNTAMENT DE BLANES I CRAY VALLEY

   Comunicació conjunta als mitjans de comunicació en relació amb el contenciós judicial mantingut entre l’Ajuntament de Blanes i l’empresa Cray Valley iberica, s.a.


   L’Ajuntament de Blanes i l’empresa Cray Valley Ibérica, SA (antiga RESISA), signen un acord de compliment de la sentència del jutjat de Granollers i de no interposició de cap mena de recurs per cap de les dues parts, relativa a la demanda interposada en el seu dia per l’Ajuntament de Blanes contra RESISA, per abocaments de contaminants realitzats per aquesta empresa al riu Tordera..

   L’ acord transaccional es sintetitza en els següents punts:

   1. Que, a la vista dels fets declarats provats en la Sentència dictada pel Jutjat de 1ª Instància 2 de Granollers i les seves conclusions, i essent d'interès de les parts resoldre definitivament les qüestions controvertides, acorden acceptar els pronunciaments de la Sentència tant en allò que els hi és favorable, com en allò que els hi és desfavorable i es per això que ambdues parts desistiran i retiraran els respectius recursos d'apel·lació interposats contra la Sentència.

   2. Amb el pagament d'aquesta indemnització, l'Ajuntament de Blanes es dóna per totalment liquidada i quitançada per tots els danys i perjudicis soferts, directament o indirectament, i en conseqüència s'obliga a no demanar res més ni reclamar per cap concepte a causa dels abocamentes de Cray Valley, S.A. (abans RESISA), efectuats fins a la data.

   3. A partir d'aquest any 2005, Cray Valley Ibérica, S.A. lliurarà anualment a l'Ajuntament de Blanes els resultats analítics dels abocaments de dioxans 2EDD per tal de comprovar que l'empresa compleix amb els límits legalment establerts per aquests abocaments.


   4. Davant d'aquest compromís de Cray Valley Ibérica, S.A., en garantia de la qualitat de l'aigua, l'Ajuntament de Blanes, per la seva part, reconeix i declara:

   - Que la presència de dioxans i dioxalans detectada l'any 1994 en els pous de Blanes, va ésser causat involuntàriament per RESISA (avui Cray Valley Ibérica, S.A.), per ser desconegudes fins llavors les substàncies dioxàniques i dioxalàniques.

   - Que no té cap constància que, des que la Generalitat de Catalunya va dictar la proposta de Resolució administrativa de data 28 de juny de 1995 que imposà el límit de vessament de dioxans 2EDD (únic normativament limitat) de 15 PPB, la companyia Cray Valley Ibérica, S.A., hagi incomplert la normativa i que no hagi ajustat els abocaments al límit legalment establert.

   - Que accepta el pronunciament de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya, en el sentit que l'any 1998 "se dió por resuelto el episodio de contaminación por dioxanos de RESISA, admitiendo como satisfactorios los resultados de regeneración natural del medio".

Data de realització: 06/02/2005 | Data de la darrera actualització:


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300