Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Cursos d'Idiomes a la UNED


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 09/30/2004
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

NOTICIA Sense Imatge (No borrar)Cursos d'Idiomes a la UNED

La UNED, Centre Comarcal de Blanes, oferirà el nivell 1r, 2n i 3r d’anglès i francès. Qui vulgui matricular-se directament a un nivell superior haurà de superar una prova d’anivellament. (s’acceptarà la prova d’anivellament efectuada amb l’EOI Blanes).

Cada curs comprèn 60 hores lectives. Les classes s’organitzaran per a grups d’un màxim de 25 alumnes per classe i es faran tres hores de docència setmanal (dues hores de classe i una hora de treball multimèdia). Els cursos comencen el 8 novembre i finalitzen el 27 de maig. A finals de maig o primers de juny té lloc la prova escrita ordinària i, durant la següent setmana, la prova oral.

Les avaluacions tenen lloc en dues convocatòries anuals: una ordinària (maig-juny) i una altra extraordinària (setembre), i consten de dues proves: una escrita i una altra oral.

El cost de cada curs és de 257,50 €.

Per als alumnes de la UNED, personal docent i investigador i PAS de la Universitat, Professors-Tutors i PAS de Centres Associats, el preu del curs és de 161 €.

Els preus dels cursos que imparteix el CUID, excepte els de les proves de nivell, seran objecte de bonificació per a les persones que tinguin el títol de Família Nombrosa: Categoria General, un 25%; Categoria Especial, un 50%.

Per matricular-se caldrà presentar fotocòpia del DNI o del NIE (en cas dels alumnes estrangers).

També podran sol·licitar matrícula en el CUID els ciutadans que, tot i no tenir titulació acadèmica, hagin complert els 18 anys abans del dia 1 d’octubre de 2005.

En acabar cada curs, els alumnes que superin les proves corresponents a cada nivell rebran un diploma acreditatiu expedit per la UNED El termini de formalització de la matrícula per al nivell bàsic o successius i, en el seu cas, de ser superada la prova per accedir al nivell intermedi o avançat, serà del 11 d'octubre al 18 de novembre, tots dos inclusivament.

Horari d’atenció al públic :
dilluns i dimecres 18.00 a 21.00 h
dimarts i dijous 10.00 a 13.00 h
divendres 16.00 a 19.00 h
Casa de Cultura
c/ Jaume Arcelós 7
Tel. 972 331 345
Fax. 972 331 649
A/e: routes@pie.xtec.es
Per a més informació, vegeu: http://www.cuid.uned.es/index2.htm
Data de realització: 09/30/2004 | Data de la darrera actualització:


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300