Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Pla Educatiu d'Entorn - PEE


Camí de tornada


Menú principalPla Educatiu d'Entorn - PEE

El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa oberta i de cooperació educativa, que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves coordinant i dinamitzant l'acció educativa de la ciutat més enllà de l'àmbit escolar.

+ info


- L’èxit educatiu, per a tot l’alumnat, en totes les dimensions: personal, acadèmica i social.

- Convivència i cohesió social.

-Creació d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i eficaç als reptes educatius.


L’any 2007 es va crear el projecte marc del pla educatiu d’entorn i arrel d’això es va signar el primer conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Blanes per al PEE.

Per poder continuar la línia de corresponsabilització, el Departament d'Educació i l’Ajuntament han signat un conveni que concreta aquesta col·laboració des de l’inici del curs 2019-2020, i fins l’acabament del curs 2022-2023.


Les actuacions que s’estan duent a terme s’emmarquen, principalment, en tres àmbits:


- Àmbit sòcio-educatiu: tallers d’estudi, tallers de suport i/o reforç escolar. Són espais de creació de vincle i confiança destinats a infants, joves ii les seves famílies que viuen en contextos de vulnerabilitat i que necessiten un acompanyament en el seu procés personal, en la relació amb els altres i l’entorn i en el seu procés d’aprenentatge acadèmic.
- Àmbit esportiu: sota el paraigües del Pla Educatiu d’Entorn també s’organitzen actuacions de foment de l’activitat esportiva i, principalment, d’inclusió, relació i cohesió de grup a través de l’esport com ara les ludoteques esportives, a més d’actuacions incloses dins el Pla Català de l’Esport Escolar.

Des de sempre però molt especialment durant els últims anys, el PEE es centra en la igualtat d’oportunitats entesa com a igualtat d’accés, de recursos, de resultats i de dret a l’educació, especialment amb alumnat en condicions de vulnerabilitat. Hem de ser capaces de garantir una bona experiència educativa i comunitària tan dins com fora del centre educatiu.


S'adreça a tot l'alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits i fràgils i a les edats més vulnerables, particularment als alumnes de la franja 10-16 i als nois/es nouvinguts o amb risc de marginació, per tal d'assegurar-ne la igualtat d'oportunitats.


El PEE de Blanes es configura a través de la participació i la implicació dels centres educatius públics, la inspecció educativa, els serveis educatius, els estaments de les administracions -local i de la Generalitat- implicades en educació, així com les AMPES, les entitats i associacions socials, cíviques i esportives de la població.

Per tal d'optimitzar els mecanismes de participació de tots aquests agents, s'han definit les següents comissions:

Comissió representativa

Aquesta comissió acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla Educatiu d’Entorn.

És un òrgan de decisió em què es fixen les grans orientacions del Pla: aprovar el projecte marc, el pla d’actuacions i la memòria de cada curs.

Comissió operativa

Està formada pels tècnics del Departament d’Ensenyament de l’ajuntament, representants dels centres educatius, de les AMPA, de l’alumnat, i d’algun dels agents socials en representació de les associacions i entitats del sector.

És un òrgan de gestió, els participants de la qual vetllen perquè el Pla funcioni, en són els dinamitzadors i treballen perquè les decisions s’executin.

A més, de la creació de grups de treball formats per diferents agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic, per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuació i valorar-ne resultats.

En el PEE de Blanes s’han creat els següents:

Comissió educativa

Té per objectiu realitzar accions que ajudin a aconseguir l’èxit acadèmic, que incideixin tant en la globalitat de l’alumnat com en aquells que requereixen especial atenció.

Comissió d’Esports

S’encarrega de dur a terme el Pla Català de l’Esport. El PCEE és un programa compartit entre el Departament d'Educació i el Consell Català de l'Esport per promocionar l'esport escolar.

Comissió d’absentisme

La principal funció és coordinar les administracions i els centres educatius de primària i secundària en la detecció, prevenció i intervenció de situacions d'absentisme escolar, establint unes línies comunes d'actuació a tots els centres educatius del municipi.

+ info


Taula comunitària al barri de La Plantera

Espai de treball de les entitats i professionals del barri per transmetre informació, valorar necessitats i crear vincles.

Per fer-ho possible, l’any 2019 es va contractar una empresa per la realització d’un diagnòstic participatiu del barri de La Plantera. Per veure els resultats cliqueu aquí.Data de realització: 03/06/2023 | Data de la darrera actualització: 03/22/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300