Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Pla Educatiu d'Entorn - PEE


Camí de tornada


Menú principalPla Educatiu d'Entorn - PEE

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) és un Pla coordinat i finançat per l’Ajuntament de Blanes i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del Pla és potenciar iniciatives i facilitar l’emergència de nous projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves .

PROJECTE MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN - PDF 333Kb

PRESENTACIÓ PLA EDUCATIU ENTORN - PowerPoint 712Kb

GUIA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL MUNICIPI DE BLANES - PDF 2058Kb

DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU DEL BARRI DE LA PLANTERA - PDF 3928Kb

Estructura Organitzativa

El PEE requereix la participació activa del màxim d’agents educatius del municipi. S’entén per agents educatius totes aquelles persones/organitzacions que intervenen en activitats adreçades a infants i joves.
Per tal d’aconseguir el màxim de participació, transparència i alhora eficàcia ens organitzem en diferents grups amb les funcions definides.

Comissió Representativa

Aquesta comissió acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla Educatiu d’Entorn. És un òrgan de decisió en què es fixen les grans orientacions del Pla: aprovar el projecte marc, el pla d’actuacions i la memòria de cada curs.

  Composició
   - Regidor del Departament d’Educació, Ajuntament de Blanes
   - Inspector d’Ensenyament, Serveis territorials d’Ensenyament
   - Tècnica LIC, Servei Educatiu de la Selva, Generalitat
   - Director INS Serrallarga
   - Directora Col·legi Santa Maria
   - Directora Escola Mn Joan Batlle
   - AMPA Escola Sa Forcanera
   - AMPA Escola Quatre Vents
   - Entitat Esports
   - Associació de Veïns barri Els Pins
   - Tècnica del Departament d’Educació, Ajuntament de Blanes
   - Responsable del Pla Educatiu d’Entorn, Ajuntament de Blanes
  Actes de les reunions

Comissió Operativa

Està formada pels tècnics del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, representants dels centres educatius, de les AMPA, de l’alumnat, i d’algun dels agents socials en representació de les associacions i entitats del sector. Convé, però, que tingui un nombre reduït de membres perquè sigui àgil i eficaç. La Comissió Operativa és un òrgan de gestió, els participants de la qual vetllen perquè el Pla funcioni, en són els dinamitzadors i treballen perquè les decisions s’executin.

  Composició
   - Regidor del Departament d’Educació, Ajuntament de Blanes
   - Inspector d’Ensenyament, Serveis territorials d’Ensenyament
   - Tècnica LIC, Servei Educatiu de la Selva, Generalitat
   - Director INS Serrallarga
   - Directora Col·legi Santa Maria
   - Directora Escola Mn Joan Batlle
   - AMPA Escola Sa Forcanera
   - AMPA Escola Quatre Vents
   - Entitat Esports
   - Associació de Veïns barri Els Pins
   - Tècnica del Departament d’Educació, Ajuntament de Blanes
   - Responsable del Pla Educatiu d’Entorn, Ajuntament de Blanes

Grups de treball

Són grups formats per diferents agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic, per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuació i valorar-ne els resultats. En el PEE del nostre municipi, Blanes, participen els grups de treball següents:
Data de realització: 08/23/2017 | Data de la darrera actualització: 02/21/2018

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300