Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

2016 DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI


Camí de tornada


Menú principal2016 DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI

Al febrer de 2013, el Govern espanyol va acordar assumir els objectius de l’Agenda Digital Europea, que fixa que l’any 2020 tots els europeus han de tenir la possibilitat d’accedir a connexions de banda ampla de com a mínim 30 Mbps i que, al menys, un 50 % sigui superior a 100 Mbps.

Amb aquesta finalitat, l’Estat va aprovar la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, publicada al BOE el 10 de maig de 2014. Segons l’article 34, les xarxes públiques de comunicacions electròniques constitueixen un equipament de caràcter bàsic en règim de lliure competència i les obres pel seu desplegament són d’interès general. L’article 29 i següents faculta explícitament a les operadores a utilitzar les façanes de les edificacions mitjançant un protocol que es descriu a l’article 45, sense que calgui cap tipus de llicència o autorització municipal. En cas de requerir-se expropiació, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme és l’administració competent que ha d’instruir i resoldre l’expedient, el qual seguirà el procediment especial d’urgència establert a la Llei d’Expropiació Forçosa. Les administracions locals únicament poden aprovar el Pla de Desplegament que presentin les operadores, d’acord amb l’article 34.

Per tot això, l’Ajuntament de Blanes ha aprovat els plans de desplegament de fibra òptica presentats per les següents operadores:
- JAZZTEL TELECOM SAU, a la Junta de Govern Local de 13 d’agost de 2015.
- VODAFONE ONO SAU, a la Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2016.

Actualment aquestes empreses estan realitzant la instal.lació de fibra òptica en el municipi. El fet que diverses operadores passin per una mateixa façana, doncs, no ha d’estranyar, ja que aquest fet afavoreix al consumidor, que podrà escollir el servei que millor li convingui. Per qualsevol incidència o consulta, poden enviar un correu a l’adreça enginyeria@blanes.cat.

140510 Llei General de Telecomunicacions.pdf140510 Llei General de Telecomunicacions.pdf
PDF 2.488 KB
Data de realització: 08/25/2015 | Data de la darrera actualització: 10/07/2016

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300