Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Prevenció i lluita contra el morrut de les palmeres.

MEDIAMBIENT

Camí de tornada


Menú principalPrevenció i lluita contra el morrut de les palmeres.títol
fitxer PDF 1239KbActuacions contra la plaga de l'escarabat morrut de les palmeres

D’acord amb la normativa vigent, els propietaris de palmeres afectades han de prendre mesures per evitar la propagació de la plaga. Aquestes mesures són bàsicament les següents:

  • Fer una vigilància de totes les palmeres, especialment les canàries.
  • Comunicar al Servei de Sanitat Vegetal, mitjançant la bústia electrònica ssv.daam@gencat.cat o altre conducte, les palmeres sospitoses o afectades.
  • Si es detecten palmeres afectades i es vol intentar salver-les, cal:
- aplicar de forma immediata tractaments tractaments insecticides de xoc o
- sanejar o eliminar al màxim la part afectada i posteriorment tractar.
  • Si es detecten palmeres afectades i no es vol intentar salvar-les o no es pot perquè ja estan massa afectades, cal:
- extreure i destruir totes les parts afectades de la palmera o
- fer tractaments de xoc per tal d'eliminar la plaga.

En els municipis on hi ha focus de plaga i especialment en palmeres canaris, que són les més sensibles, és recomanable fer tractaments fitosanitaris periòdics a les palmeres per tal d’evitar la propagació d’aquest escarabat i la mort de les palmeres.

El morrut de les palmeres

El morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) és un escarabat, insecte de l’ordre dels coleòpters, originari del sud-est asiàtic i de la Polinèsia que a esdevingut una plaga de recent introducció al nostre país, la qual afecta principalment la palmera canària (Phoenix canariensis) però també pot afectar altres espècies de palmeres, especialment del gènere Phoenixsp.

Símptomes de la plaga

El morrut té entre 2 i 5 cm de llarg, de color vermellós i amb una mena de bec allargat. Per detectar que una palmera està afectada pel morrut, cal analitzar els símptomes externs que manifesta la palmera. En concret, com que el morrut s'instal·la preferentment en el que es coneix com a ull de la palmera (la part més alta), la seva activitat afecta inicialment a les palmes que neixen d’aquest ull i que creixen de manera vertical. La larva del morrut menja i fa galeries a la base d’aquestes palmes de manera que, en poc temps, s’acaben desprenent de l'ull de la palmera. Les fulles afectades es poden arrancar fàcilment i, en el seu punt d’inserció, es poden observar les galeries excavades per les larves i la presència de capolls. Així, les palmeres afectades no tenen les palmes centrals verticals (han caigut i normalment es recolzen sobre les palmes més perimetrals), per tant mostren una corona (capçada) aparentment aixafada. En altres paraules, la imatge externa de la palmera seria similar a l'efecte d'un escapçament de les palmes superiors. Aquest tipus d’atac ocasiona la mort de la palmera. En el cas de la palmera datilera es registren també atacs a la base dels troncs.

Cal no confondre la larva, ja que hi ha una altra plaga de les palmeres, la papallona Paysandisia archon Burmeister, 1880 que ha arribat els darrers anys al nostre país i que també es manifesta per la presència d’una larva perforant les fulles. En qüestió de danys, en el cas de la Paysandisia les afectacions típiques que permeten identificar la plaga, són la presència d’orificis dispersats en forma de ventall en les fulles produïts per l’eruga que menja la fulla abans que aquesta s’obri.

La presència de l’insecte en les palmeres pot no posar-se de manifest durant llargs períodes de 12 i fins i tot 18 mesos.

Àmbit d’afectació de la plaga a Catalunya

A Catalunya, la pràctica totalitat de les palmeres afectades fins al moment han estat palmeres canàries. Malgrat això, a mesura que la seva presència a Catalunya es va consolidar, es detecten casos d’afectacions en palmeres datileres i fins i tot en altres espècies.

Es va confirmar la presència del morrut de les palmeres a la península ibèrica al 1995, però el primer focus a Catalunya es va detectar l’any 2005 a municipis del Baix Penedès.

Atesa la gravetat de la situació, la Generalitat de Catalunya va publicar l’Ordre ARP/343/2006 (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006), per la qual es declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la palmera Rhynchophorus ferrugineus, i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra ella. Així mateix el Servei de Sanitat Vegetal ha publicat un protocol de prevenció i lluita per evitar la propagació d’aquesta plaga en el territori.

Mesures preventives

En l’àmbit europeu existeix una decisió aprovada en comissió el 25 de maig, modificada parcialment, que estableix un seguit de mesures preventives adreçades a evitar la introducció i propagació d’aquesta plaga. Entre les mesures que estableix podem destacar:

Es prohibeix la introducció de palmeres que no disposin d’un certificat sobre el seu origen garantint que es troben lliures de la plaga. Per a l’obtenció d’aquest certificat cal que les palmeres estiguin cultivades en un país lliure de la plaga, en una zona lliure declarada pel corresponent servei fitosanitari nacional o bé que el seu cultiu s’hagi portat a terme amb proteccions físiques i fitosanitàries als atacs de la plaga.

La circulació de palmeres pel territori de la Unió Europea només es podrà portar a terme quan aquestes disposin del corresponent Passaport Fitosanitari.

En aquests moments no es coneixen enemics naturals ni mètodes de lluita biològica, tot i que s’estan fent proves amb nematodes.

No es coneixen mesures preventives eficaces que no requereixin el tractament químic constant.

És necessari un seguiment constant i acurat de les palmeres per tal de detectar la plaga amb la màxima antelació possible.

En alguns casos s’ha observat que hi ha palmeres malmeses per altres plagues o malalties, per la qual cosa cal un correcte diagnòstic de la causa.

Cal aturar les importacions massives de palmeres que no disposin de les corresponents certificacions d’origen i control de la plaga.

Moltes palmeres afectades es troben en jardins particulars i els seus propietaris desconeixen la seva presència.

Les administracions responsables de la gestió de les palmeres públiques, els particulars, les empreses de jardineria i en general tots els professionals han d’estar alerta per evitar una major proliferació de la plaga.

És essencial la detecció a temps d’aquelles palmeres que comencen a presentar els símptomes provocats per la presència del morrut. En aquest sentit, l’Ajuntament de Blanes, mitjançant la regidoria de Medi Ambient està duent a terme una inspecció continuada de les palmeres situades a la via pública i als espais verds urbans, per tal d’analitzar visualment l’estat d’aquests exemplars.

De totes maneres, atès que arreu del terme de Blanes existeixen nombroses palmeres situades dins de propietats particulars, és imprescindible la col·laboració de la població en la ràpida detecció d’aquelles palmeres suposadament afectades pel morrut. Per tant, qualsevol indici d’afectació del morrut s’hauria de comunicar o bé a l’Ajuntament de Blanes (telèfon 972 37 93 71), o bé al Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya (telèfon 93 304 67 76), o bé als Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (telèfon 972 45 43 10). La detecció a temps és crucial per a evitar la dispersió d’aquesta plaga.

Informació addicional

Per a conèixer millor l'aspecte d'aquest coleòpter, els danys que provoca a les palmeres, els símptomes que mostren les palmeres afectades i les mesures que es poden dur a terme, podeu consultar l’adreça següent del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya:

http://www.gencat.net/darp/c/camp/plagues/morrut.htm
Data de realització: 11/07/2007 | Data de la darrera actualització: 02/17/2014


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300