Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

03/19 CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS AMB PROVA I ENTREVISTA D'UN INSPECTOR D’URBANISME EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ PER VACANT

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal03/19 CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS MITJANÇANT CONCURS AMB PROVA I ENTREVISTA D'UN INSPECTOR D’URBANISME EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ PER VACANT

Codi convocatòria 03/19

Convocatòria
Bases generals

https://www.blanes.cat/docweb/rrhh.bases.generals

Bases específiques

La Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019 va aprovar les bases següents:

2019 03 - INSPECTOR URBANISME BASES.pdf2019 03 - INSPECTOR URBANISME BASES.pdf

Publicacions
Bases i convocatòria
B.O.P. de Girona núm. 97 de 21 de maig de 2019
D.O.G.C. núm. 7897 de 14 de juny de 2019
Termini de presentació de sol·licituds i model d'instància
TERMINI:
Del 15 de juny al 4 de juliol de 2019
2019 03 - INSPECTOR URBANISME - MODEL INSTANCIA.doc2019 03 - INSPECTOR URBANISME - MODEL INSTANCIA.doc
Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
designa Tribunal i dates concurs
ADMESOS, EXCLOSOS, TRIBUNAL I DATES DE PROVES

03 19 INSPECTOR URBANISME - LLISTA ADMESOS EXCLOSOS - TRIBUNAL - DATES PROVES.pdf03 19 INSPECTOR URBANISME - LLISTA ADMESOS EXCLOSOS - TRIBUNAL - DATES PROVES.pdf
Data de publicació 01/08/2019

2019 03 - INSPECTOR URBANISME -  LLISTA ADMESOS DEFINITIVA.pdf2019 03 - INSPECTOR URBANISME - LLISTA ADMESOS DEFINITIVA.pdf
Data de publicació 27/08/2019
Calendari de proves
Dia 18 de setembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí
- Prova de català
Només hauran de fer la prova els concursants que no acrediten documentalment tenir el nivell C1 de català. Es convoca els següents candidats per a la realització de la prova de català:
TRONCOSO*ALONSO,MARIA JOSE
El certificat per poder quedar exempt de la realització de la prova, es pot lliurar com a màxim el mateix dia, abans de començar els exercicis.
Hauran de superar una prova equiparable a aquest nivell i ser declarats aptes per poder continuar en el procés de selecció.

Dia 20 de setembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 9:30 h del matí
- Prova psicotècnica

Dia 24 de setembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora : A les 9:30 h del matí
- Prova de coneixements

Dia 26 de setembre de 2019
Lloc: Departament de Recursos Humans. C/ Ample núm. 11, 2n pis
Hora : A les 9:30 h del matí
- Valoració de mèrits

Dia 30 de setembre de 2019
Lloc: Departament de Recursos Humans. C/ Ample núm. 11, 2n pis
Hora: A les 9:30 h del matí
- Entrevista personal
 

Publicació de les qualificacions

 

Qualificació final
 
Data de realització: 07/08/2016 | Data de la darrera actualització: 02/23/2018

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300