Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

04/19 CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal04/19 CONVOCATÒRIA PER A L'ACCÉS, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, DE CINC PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Codi convocatòria 04/19

Convocatòria
Bases generals

https://www.blanes.cat/docweb/rrhh.bases.generals

Bases específiques

La Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019 va aprovar les bases següents:

2019 04 - 5 AGENTS POLICIA LOCAL BASES.pdf2019 04 - 5 AGENTS POLICIA LOCAL BASES.pdf

Publicacions
Bases i convocatòria
PUBLICACIONS:
B.O.P. de Girona núm. 98 de 22 de maig de 2019
D.O.G.C. núm. 7897 de 14 de juny de 2019
Termini de presentació de sol·licituds i model d'instància
TERMINI:
Del 15 de juny al 4 de juliol de 2019
2019 04 - 5 AGENTS POLICIA LOCAL - MODEL INSTANCIA.doc2019 04 - 5 AGENTS POLICIA LOCAL - MODEL INSTANCIA.doc
Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
designa Tribunal i dates concurs
Calendari de proves

Dia 30 de setembre de 2019

Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí
- Prova de català
Només hauran de fer la prova els concursants que no acrediten documentalment tenir el nivell C1 de català. Es convoca els següents candidats per a la realització de la prova de català:

FERNANDEZ PARDO, JORGE
MAGRIÑA CURTO, SERGI
MARTIN HERAS DE LAS, BARBARA
MUXELLA JUMILLA, GERARD
PEREZ URIARTE, JAVIER
RODRIGUEZ OGALLA, JOSE
VILLAR CHACON, REBECA

El certificat per poder quedar exempt de la realització de la prova, es pot lliurar com a màxim el mateix dia, abans de començar els exercicis.
Hauran de superar una prova equiparable a aquest nivell i ser declarats aptes per poder continuar en el procés de selecció.

Dia 03 d’octubre de 2019

Lloc : Àrea d’Esports. Nova Ciutat Esportiva, Mas Cuní núm. 43, Carretera de Blanes a Tordera, GI-600. de Blanes
Hora : A les 9:30 h del matí
*Exercici de cultura general i exercici de prova teòrica.

Dia 08 d’octubre de 2019
Lloc : Àrea d’Esports. Nova Ciutat Esportiva, Mas Cuní núm. 43, Carretera de Blanes a Tordera, GI-600. de Blanes
Hora : A les 9:30 h del matí
*Prova aptitud física.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar, com a mínim el següent redactat: que “l’aspirant està en condicions de realitzar proves físiques d’esforç màxim“.
El certificat mèdic té una vigència de tres mesos, per tant perquè aquest sigui vàlid, la data no pot superar els tres mesos anteriors a la data de realització de les proves físiques.
La no presentació del certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés de selecció.

Dia 10 d’octubre de 2019
Lloc : Promoció de la Ciutat - Escola SAFA, avinguda de l’Estació núm. 43 de Blanes
Hora : A les 9:30 h del matí
*Prova psicotècnica, a càrrec de personal tècnic especialitzat.

Dia 16 d’octubre de 2019

Lloc: Departament de Recursos Humans. C/ Ample núm. 11, 2n pis
Hora: A les 9:30 h del matí
- Entrevista personal

 

Publicació de les qualificacions

 

Qualificació final
 
Data de realització: 07/08/2016 | Data de la darrera actualització: 02/23/2018

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300