Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

05/19 CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÈS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

RECURSOS_HUMANS

Camí de tornada


Menú principal05/19 CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÈS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Codi convocatòria 05/19

Convocatòria
Bases generals

https://www.blanes.cat/docweb/rrhh.bases.generals

Bases específiques

La Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019 va aprovar les bases següents:

2019 05 - CAPORAL POLICIA - BASES.pdf2019 05 - CAPORAL POLICIA - BASES.pdf

Publicacions
Bases i convocatòria
PUBLICACIONS:
B.O.P. de Girona núm. 97 de 21 de maig de 2019
D.O.G.C. núm. 7897 de 14 de juny de 2019
Termini de presentació de sol·licituds i model d'instància
TERMINI:
Del 15 de juny al 4 de juliol de 2019
2019 05 - CAPORAL POLICIA - MODEL INSTANCIA.doc2019 05 - CAPORAL POLICIA - MODEL INSTANCIA.doc
Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
designa Tribunal i dates concurs
Calendari de proves

Valoració de mèrits

Data: 5 de novembre de 2019
Lloc: Departament de recursos humans, carrer Ample núm. 11 2n de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí

FASE D’OPOSICIÓ

Prova de català
Data: 7 de novembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: A les 09:30 h del matí
Només hauran de fer la prova els concursants que no acrediten documentalment tenir el nivell B2 de català. Es convoca els següents candidats per a la realització de la prova de català:
SANCHEZ PEREZ, CARLOS
LARA*MARGALEF,DAVID
El certificat per poder quedar exempt de la realització de la prova, es pot lliurar com a màxim el mateix dia, abans de començar els exercicis.
Hauran de superar una prova equiparable a aquest nivell i ser declarats aptes per poder continuar en el procés de selecció.

Prova teòrica
Data: 11 de novembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: Ales 09:30 h. del matí

Prova psicotècnica
Data: 13 de novembre de 2019
Lloc: Casa de la Cultura, carrer Jaume Arcelós núm. 7 de Blanes
Hora: Ales 09:30 h. del matí

Entrevista personal
Data: 15 de novembre de 2019
Lloc: Departament de recursos humans, carrer Ample núm. 11 2n de Blanes
Hora: Ales 09:30 h. del matí

Reconeixement mèdic
S’informarà de la data i lloc de realització.
Aquest reconeixement el realitzarà l’aspirant que hagi superat totes les proves fins a la data i hagi obtingut les puntuacions més altes de la llista que es farà pública en el seu moment.

 

Publicació de les qualificacions

 


Quialificacions finals
 
Data de realització: 07/08/2016 | Data de la darrera actualització: 02/23/2018

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300