Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Procediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit

URBANISME

Camí de tornada


Menú principalProcediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit

Expedient número 2020/00003381 (URB/TNSM/dvv) relatiu relatiu a autoritzar amb caràcter general, que les restriccions i limitacions a les obres de construcció establertes a l’annex tercer de l’ordenança municipal apartat primer zona nucli antic i apartat primer de la zona turística – hotelera seran efectives només entre els dies 1 de juliol fins el 31 d’agost, entenent que aquesta autorització te caràcter excepcional i només afecta a la present anualitat.
Documentació administrativaResolució número 2020000747
Expedient número 2019/00003432F (URB/TNSM/dvv) relatiu a Pla Parcial de delimitació del SUD 5 ampliació Peixos Ros.
Documentació administrativaAcord de Ple en Sessió Ordinària de 30 d'octubre de 2019
Documentació tècnica Pla Parcial Sud 5 ROS Diligenciat. --- Avaluació ambiental estratègica. Diligenciada ---
Estudi d'integració i impacte paisatgístic. Diligenciat --- Sintesis Pla Parcial Diligenciat
Expedient 2019/00002220Z projecte de Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Ambiental, Paisatgístic, Arquitectònic, Històric-Artístic i el seu Catàleg de Blanes (MpPEPP), en relació a les edificacions situades a les finques del Passeig de la Mestrança, 92-93
Documentació administrativaAcord aprovació inicial per la Junta de Govern Local de 3 d'octubre de 2019
Documentació tècnica Memòria
Expedient: 2019/00002225L: projecte de modificació puntual del PGOU, d'iniciativa municipal, per a la protecció i conservació total de la façana de l'edifici situat a les finques del Passeig de la Mestrança, núm. 92 i 93.
Documentació administrativaAcord aprovació inicial al Ple de 26 de setembre de 2019
Documentació tècnica Memòria
Expedient 1062/2019 Projecte de modificació de la Reparcel·lació del sector Pla Parcial Carretera d'Accés Costa Brava, en l'àmbit de la Illa D-E
Documentació administrativaAcord aprovació inicial per la Junta de Govern Local de 9 de maig de 2019 --- Publicació del BOP de 23 de maig de 2019
Documentació tècnica Projecte
Expedient 486/2019 Pla especial urbanístic per l'ampliació de l'Hospital Comarcal de Blanes
Documentació administrativaAcord d'aprovació inicial per Junta de Govern Local 11/4/2019
Documentació tècnica Projecte del Pla Especial
Expedient número 3764/2018 Suspensió de l'atorgament de llicències d'enderroc i obres d'ampliació i reforma que suposin alteració de la configuració arquitectònica de les actuals edificacions situades al Passeig de la Mestrança 92 i 93, anomenades Can Sicra.
Documentació administrativaAcord de la Junta de Govern Local de 27 de setembre de 2018
Documentació tècnica Memòria
Expedient número 2828/2016 Aprovació modificació puntual del POUM carrer Vila de Lloret, 96
Documentació administrativaAprovació inicial al Ple 21 de juliol de 2016
Documentació tècnica Memòria
Expedient número 000832/2016 Aprovació de l’Avanç de Planejament de la Revisió del POUM de Blanes.
Documentació administrativaAprovació al Ple 14 de març de 2016
Documentació tècnica Tota la documentació es troba en aquesta carpeta del Dropbox
Expedient número 001320/2015 Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística del sector PMU 5 Peixos Ros..
Documentació administrativaAprovació inicial a Junta de Govern Local de 13 d'agost de 2015
Documentació tècnica Memòria i plànols PDF 21110Kb - Còpia mateix document a Dropbox
Expedient número 000304/2015 Suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicències d’enderroc i d’obres d’ampliació i reforma que suposin alteració de la configuració arquitectònica de les actuals edificacions, als terrenys situats en l’àmbit del sector industrial corresponent als terrenys on s’emplaça la indústria NYLSTAR..
Documentació administrativaAprovació inicial al Ple de 29 de gener de 2015
Documentació tècnica Àmbit de la suspensió
Expedient número 000457/2012 - Ampliació TUC amb incorporació sector SECTOR PARADÍS- AV. EUROPA i SUD 4- SECTOR RACÓ BLAU..
Documentació administrativaAprovació a Junta de Govern Local de 14 de febrer 2013
Documentació tècnica
Expedient número 003243/2010 - Text refós Pla Parcial urbanístic del sector Racó Blau-SUD4, amb inclusió del Projecte d’Urbanització..
Documentació administrativaAcord conformitat text refós aprovació inicial
Documentació tècnicaData de realització: 11/09/2007 | Data de la darrera actualització: 04/10/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300