Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

Consulta cens de Blanes

Període de consulta i reclamacions al cens electoral

El proper 12 de maig se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya.
S’obre el període de consulta i reclamacions al Cens Electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024.

Atès l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), s’obre el període d’exposició pública de les llistes electorals, del 25 de març a 1 d'abril de 2024, ambdós inclosos, als efectes de consulta i reclamació de les dades personals.

Les consultes i reclamacions es poden realitzar a través dels següents mitjans:

  • A través de la web de l’INE, seguint el següent enllaç: seu electrònica de l'INE
  • Al negociat d’Estadística i Padró d’aquest Ajuntament (de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores) ubicada al Passeig de Dintre número 25, presentant l'original del DNI, passaport o carnet de conduir en el que aparegui fotografia del titular (art. 85.1 de la Llei Electoral).
  • A la delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral ( Carrer Cap de Creus, 4-6 17005 Girona). Telèfon 900 344 232
El cens electoral vigent per a les eleccions contindrà tots els moviments que s'han fet al padró d'habitants fins el 28 de desembre de 2023.

Cercar per dni

Visualitza resultat més avall