Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Resolució aprovació Escut heràldic de Blanes


Camí de tornada


Menú principalResolució aprovació Escut heràldic de Blanes

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
Direcció General d'Administració Local
-------------------------
Generalitat de Catalunya
Departament de Governació
15.10.93 049668
Registre de Sortida
-------------------------
Ajuntament de Blanes
21 Octubre 1993
Nº Entrada 9544
-------------------------
RESOLUCIÓ

Us fem arribar fotocòpia de la Resolució d'1 d'octubre de 1993 (DOGC núm. 1807 – ll.10.1993), mitjançant la qual s'oficialitza l'escutheràldic del municipi de Blanes. (S'adjunta llista de colors del Sistema Pantone). Alhora us comuniquem que ja podeu començar a tramitar l'expedient d'aprovació de la bandera municipal. En aquest cas, i de conformitat amb el Reglament dels Símbols dels Ens Locals de Catalunya, cal un acord del Ple per iniciar l'expedient i a continuació demanar un informe vexil.lològic a persona o entitat competent. Aquest informe s'ha de sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies, al tauler d'edi.ctes i al DOGC i posteriorment el Ple l'ha d'aprovar amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Després, tot aixo s'ha de trametre a la Direcció General d'Administració Local per a la seva oficialització.

El director general

Joan Sala i Morell

Barcelona, 13 d'octubre de 1993


IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BLANES


Via Laietana, 69
08003 Barcelona
Telèfon (93) 484 00 00

ARXIUS ESCUT: Informació Ciutadana

Colors Sistema PANTONE

Argent = 877 U (blanc o gris)
Ataronjat = 123 U
Atzur = 298 U (blau)
Blanc = Blanc
Daurat = 871 U (groc o or)
Groc = Process Yellow U
Gules = Super Warm Red U (vermell)
Porpra = 245 U (morat)
Sable = Extra Black U (negre)
Sinople = 375 U (verd)
Data de realització: 09/13/1996 | Data de la darrera actualització: 03/08/2004

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300