Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Activitats: condicions que han de reunir els locals dedicats a la venda de productes pirotècnics


Camí de tornada


Menú principalActivitats: condicions que han de reunir els locals dedicats a la venda de productes pirotècnics

És prohibida la venda d'articles de pirotècnia a partir de mitja nit

És prohibida la venda d'articles de pirotècnia a persones embriagades o drogades

Respecte a les joguines infantils és prohibida la fabricació, circulació i venda dels anomenats mixtos de cassoleta o "garibaldis", pedres detonants o fogueres i, en general, qualsevol objecte per a ús infantil que presenti externament substàncies explosives o detonants susceptibles de contacte directe.

Es recomana la prohibició de venda a menors de 14 anys dels productes pirotècnics classificats en la classe I, que comprèn: bombetes japoneses, bengales amb palet de fusta o filferro, sortidors amb embolcall de paper amb diàmetre inferior fins a 8 mm; sorpreses anomenades japoneses amb sortida de joguines o papers; fulminants; suros detonadors per a armes de joguina i torxes a excepció dels anteriors.

Únicament es podran vendre a persones majors de 18 anys els productes pirotècnics classificats en la classe II, que comprèn: fonts màgiques, cohets voladors fins a 14 mm de diàmetre interiors i amb un màxim de mescla detonant o color de 15 grams; rodes de totes classes, figures i escuts al.legòrics i lletres, volcans, tubs xiuladors, correcames, traques amb quantitat de mescla detonant d'un màxim de 2 grams i un final no supeior a 20 grams, bengales de totes classes, candeles romanes, sols, tirs de carcasses o color solt en tubs de cartró fins a un màxim de 80 mm de diàmetre interior i un pes màxim de 100 grams de color.

El recinte on es venguin els productes pirotècnics estarà totalment separat de la resta del local amb la finalitat d'evitar-ne la barreja amb altres matèries que s'expedeixin al propi establiment.

El magatzem dels productes pirotècnics no tindrà cap instal.lació elèctrica i s'il.luminarà des de l'exterior salvat que es disposi d'instal.lació antideflagrant dotada d'un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

La porta del magatzem romandrà totalment tancada i s'ha d'ajustar bé el marc i el sòl, per a evitar escletxes.

En el local només s'admetran simultàniament cinc clients i tres persones despatxant els productes una de les quals estarà a l'entrada per a impedir el pas de més persones en el local.

És prohibit de fumar o encendre flama o estufes incandescents en tot el local i s'han de col.locar cartells visibles assenyalant la primera prohibició.

El local disposarà, com a mínim, de dos extintors de 6 quilos cada un d'ells en bones condicions d'ús.

En els locals destinats a la venda s'evitarà l'existència de cadenetes depaper, cortines i abundància 'objectes de plàstic o inflamables. Tanmateix, en el cas de venda dins d'establiments comercials, la zona on s'expedeixin només es dedicarà a això.

Els productes de la classe I s'emmagatzemaran en prestatges i els de classe II en calaixos. Les mostres que s'exposin han de ser mostres sense càrrega.

Els cohets i qualsevol producte de metxa només es podran vendre en paquets complets, convenientment protegits i coberts en la part de la càrrega i de la metxa.

Els productes pirotècnics per vendre han d'estar classificats i catalogats o en tràmit de classificació i catalogació pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

És prohibida la fabricació, circulació i venda dels anomenats "mixtos de cassoleta", pistons, bengales, focs artificials i altres joguines explosives infantils i similars, utilitzats per a jocs de la infància, que continguin fòsfor blanc.

Els documents justificatius de les operacions de compra i venda que es facin s'han de conservar durant un termini de dos anys i es facilitaran a l'autoritat que els sol.liciti (art. 189 del Reglament d'explosius).

Els envasos i embalatges dels productes pirotècnics portaran impresos la marca o nom del fabricant, el número de registre industrial, la classe a la qual pertanyen i el número de catalogació, excepte els de mida petita en l'embolcall dels quals s'imprimirà, almenys, el número de catalogació (art.140). Els senyals respondran als formats, dimensions i caràcters que figuren a l'annex II del Reglament d'explosius.Data de realització: 06/18/1998 | Data de la darrera actualització: 06/18/1998

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300