Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

Web\Temas-Asuntos


Camí de tornada


Menú principal


Web\Temas-Asuntos

AnteriorAnterior SegüentSegüent


Show details for 01 . Dades Ajuntament01 . Dades Ajuntament
Show details for 02 . Acció Social02 . Acció Social
Show details for 03 . Participació ciutadana03 . Participació ciutadana
Show details for 04 . Joventut04 . Joventut
Show details for 05 . Educació05 . Educació
Show details for 06 . Medi ambient06 . Medi ambient
Show details for 07 . Sanitat07 . Sanitat
Show details for 08 . Cultura i festes08 . Cultura i festes
Hide details for 09 . Urbanisme09 . Urbanisme
Show details for 00. Planes Web00. Planes Web
Hide details for 01. P.O.U.M. (2010 Anul·lat)01. P.O.U.M. (2010 Anul·lat)
Globe Icon ÍNDEX EXPEDIENTS PLANEJAMENT VIGENT A BLANES
Globe Icon2011 - 043368 - G
Globe IconÁMBIT SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Globe IconAPROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL I RECTIFICACIONS D'ERROR MATERIALS DEL POUM.
Globe IconDOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA EXPEDIENT 2211/2013
Globe IconEXPEDIENT NÚMERO 004661/2015 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ARTICLE 188 DE LA SEVA NORMATIVA REFERENT AL PMU-3 NYLSTAR 2
Globe IconINSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA APROVATS (A TÍTOL INFORMATIU)
Globe IconMODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 10. CRISTÒFOL COLOM
Globe IconMODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 9. S'ABANELL
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DE L'ARTICLE 56 DE LA NORMATIVA DEL POUM RELATIU A LA PREVISIÓ DE PLACES D'APARCAMENT DE LES EDIFICACIONS.
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, ARTICLES 65 I 73 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Globe IconMODIFICACIÓ PUNTUAL POUM DE BLANES / PLA DE MILLORA URBANA PARADÍS - AV. EUROPA.
Globe IconPLA DE MILLORA URBANA PARADÍS - AV. EUROPA
Globe IconPLA DE MILLORA URBANA “MOLÍ D’AVALL”
Globe IconPLA DE MILLORA URBANA “PMU.5 PEIXOS ROS"
Globe IconPLANOLS CONSOLIDATS
Globe IconTEXT CONSOLIDAT DEL POUM (A EFECTES INFORMATIUS) QUE INCORPORA TOTES LES MODIFICACIONS APROVADES VIGENTS
Show details for 03. Procediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit03. Procediments de planejament i gestió urbanístics en tràmit
Show details for 05. Pla General d'Ordenació Urbanistica (PGOU)05. Pla General d'Ordenació Urbanistica (PGOU)
Show details for 06. Planejament06. Planejament
Show details for 10. Pla protecció patrimoni10. Pla protecció patrimoni
Show details for 11. POUM 200811. POUM 2008
Show details for 12. Pla de Barris12. Pla de Barris
Show details for 21. WEB Instruments de planejament vigents21. WEB Instruments de planejament vigents
Show details for 22. WEB Instruments gestió urbanística22. WEB Instruments gestió urbanística
Show details for 23. WEB Instruments planajament en tràmit23. WEB Instruments planajament en tràmit
Show details for 24. WEB Instruments gestió urbanística en tràmit24. WEB Instruments gestió urbanística en tràmit
Show details for 25. WEB PAE EN TRÀMIT25. WEB PAE EN TRÀMIT
Show details for 26. WEB PAE Aprovats definitivament26. WEB PAE Aprovats definitivament
Show details for 91. WEB 91 Instruments de planejament vigents91. WEB 91 Instruments de planejament vigents
Show details for 92. WEB 92 Instruments gestió urbanística92. WEB 92 Instruments gestió urbanística
Show details for 93. WEB 93 Instruments planejament en tràmit93. WEB 93 Instruments planejament en tràmit
Show details for 94. WEB 94 Instruments gestió urbanística en tràmit94. WEB 94 Instruments gestió urbanística en tràmit
Show details for 99. WEB 99 antigues planes web99. WEB 99 antigues planes web
Show details for 10 . Seguretat ciutadana10 . Seguretat ciutadana
Show details for 11 . Protecció civil11 . Protecció civil
Show details for 13 . Economía i Hisenda13 . Economía i Hisenda
Show details for 14 . Consum14 . Consum
Show details for 16 . Esports16 . Esports
Show details for 20 . Turisme20 . Turisme
Show details for 25 . Justícia25 . Justícia
Show details for 27 . Enginyeria27 . Enginyeria
Show details for 28 . Governació28 . Governació
Show details for 29 . Alcaldia29 . Alcaldia
Show details for 30 . Serveis Jurídics30 . Serveis Jurídics
Show details for 35 . Recursos Tecnològics35 . Recursos Tecnològics
Show details for 36 . A.M.I.C.36 . A.M.I.C.
Show details for 40 . Recursos humans40 . Recursos humans
Show details for 42 . Arxiu Municipal42 . Arxiu Municipal
Show details for 43 . Consorci43 . Consorci
Show details for 44 . Policia local44 . Policia local
Show details for 45 . Activitats45 . Activitats
Show details for 46 . Ordenances i reglaments46 . Ordenances i reglaments
 
AnteriorAnterior SegüentSegüent


 

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina