Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Ordenances\Dates WEB

NORMATIVA

Camí de tornada


Menú principal


Ordenances i Reglaments


01/11/2018Ordenança reguladora de les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors
12/27/2017Reglament d'Usos dels Locals Socials
11/07/2016Codi d'Ètica i Bon Govern Local de l'Ajuntament de Blanes
08/04/2015Reglament de la Biblioteca Comarcal de Blanes
07/11/2015Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
05/22/2015Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres
03/13/2015Ordenança per a l'impuls de l'activitat econòmica i de foment d'activitats d'interès públic
09/13/2014Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals
06/09/2014Ordenança reguladora de l'obertura d'establiments i control d'activitats en règim de comunicació
01/17/2014Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i de la gestió de residus
08/14/2013Reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments del municipi.
02/24/2013Reglament d’ús dels recursos i sistemes informàtics
08/01/2012Reglament d’ús del Casal de Joves de Morralla
06/12/2012Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de Blanes i del mapa de capacitat acústica
01/14/2012Ordenança reguladora de l’administració electrònica
07/17/2010Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Blanes
04/24/2010Ordenança per la prevenció i control del mosquit tigre i d’altres mosquits autòctons
02/16/2010Reglament d’ús dels edificis i les instal·lacions dels centres públics d’educació infantil i primària i dels centres que depenen del Departament d’Educació.
09/03/2009Ordenança de civisme i convivència ciutadana
02/19/2008Reglament orgànic municipal
04/07/2006Reglament del cementiri municipal
03/28/2006Reglament de Participació Ciutadana
11/19/2005Ordenança de les activitats de rodaires de caràcter artístic a la via pública
09/10/2005Ordenança reguladora del servei de taxi
04/16/2005Reglament per a l’ús de la llengua catalana
09/30/2004Ordenança reguladora del servei i de l’ús de la deixalleria municipal
07/02/2004Normes tècniques i de gestió per a les autoritzacions d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb activitats firals recreatives
06/30/2004Ordenança reguladora d’activitats circenses
09/10/2003Ordenança de circulació de persones i vehicles a les vies de Blanes
09/10/2003Ordenança de guals i reserves d’estacionament
06/15/2000Ordenança per a actes de foc
10/14/1998Ordenança sobre conservació i seguretats dels paraments exteriors dels edificis
08/17/1998Ordenança sobre instal·lació d’antenes
05/15/1998Reglament per a la prestació del servei de reposició, reconstrucció i manteniment dels paviments vials destruïts per actuacions de domini públic
05/27/1997Ordenança d'instal·lacions publicitàries mitjançant rètols, cartelleres, tendalls i similars
06/22/1996Reglament del sistema de tarificació social de transport urbà per a pensionistes i jubilats
06/14/1996Ordenança reguladora del registre municipal d’obsequis
05/20/1995Reglament de concessió d’honors i distincions
05/20/1995Ordenança reguladora del procediment per l’autorització del matrimoni civil
 


 

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina