Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024

Consulta cens de Blanes

Important

El proper 12 de maig se celebraran eleccions al Parlament de Catalunya.
S’obre el període de consulta i reclamacions al Cens Electoral amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig de 2024.

Atès l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), s’obre el període d’exposició pública de les llistes electorals, del 25 de març a 1 d'abril de 2024, ambdós inclosos, als efectes de consulta i reclamació de les dades personals.

Les consultes i reclamacions es poden realitzar a través dels següents mitjans:

  • A través de la web de l’INE, seguint el següent enllaç: seu electrònica de l'INE
  • Al negociat d’Estadística i Padró d’aquest Ajuntament (de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores) ubicada al Passeig de Dintre número 25, presentant l'original del DNI, passaport o carnet de conduir en el que aparegui fotografia del titular (art. 85.1 de la Llei Electoral).
  • A la delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral ( Carrer Cap de Creus, 4-6 17005 Girona). Telèfon 900 344 232
El cens electoral vigent per a les eleccions contindrà tots els moviments que s'han fet al padró d'habitants fins el 28 de desembre de 2023.

Cercar per Nom i Cognoms, segons el registre d'empadronament

Visualitza resultat més avall