Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Nou concurs per a la gestió de les zones blaves a Blanes.


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 10/26/2012 11:45:17 AM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

EscutLat_BlauNou concurs per a la gestió de les zones blaves a Blanes.

El preu de sortida és d’1.550.000 €, el nou contracte entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2013 i tindrà una durada de 8 anys prorrogable a 2 anys més.

El plec de clàusules del concurs per a la gestió del servei públic d’aparcament en superfície de diversos espais a Blanes, les conegudes blaves va ser aprovat a la sessió plenària celebrada aquest passat 25 d’octubre per l’Ajuntament de Blanes, i entrarà en vigor l’1 de gener de 2013. La duració del contracte serà de vuit anys prorrogable a dos anys més i el preu de sortida mínim de la concessió serà d’1.550.000 €, millorables a l’alça pels licitadors.

zones blaves concurs 1zones blaves concurs 2zones blaves concurs 3zones blaves concurs 4
zones blaves concurs 5zones blaves concurs 6zones blaves concurs 7

La nova plica preveu tres tipus de zones d’aparcament en superfície: aquells espais on es pagarà la tarifa “A”, que funcionaran durant tot l’any; les zones amb tarifa “B” que només estaran en marxa durant l’estiu i les “Zones Grogues”, que igualment funcionaran només el període estival.

Zones Grogues

És una de les principals novetats del nou concurs i regula un total de 834 places situades principalment a tres zones de Blanes: Els Pins, Racó d’en Portas i s’Auguer. L’objectiu que es persegueix amb la creació de les zones grogues és evitar la manca d’aparcament que pateixen a l’estiu els veïns de Blanes que viuen prop de la zona turística i àrees d’influència.

Les zones grogues –que es distingiran de les zones blaves per aquest color que tindrà la pintura que les senyalitzarà- funcionaran durant l’estiu: del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a diumenge, durant les 24 hores del dia.

En aquestes places només podran aparcar els vehicles que paguin l’impost de circulació a Blanes que així ho acreditin. La resta de vehicles tindran prohibit aparcar-hi, de manera que els veïns de Blanes disposen d’aquestes places restringides d’aparcament gratuït.

Tarifa “A” durant tot l’any

La nova regulació que es proposa en aquestes zones d’aparcament té l’objectiu de promoure la rotació dels vehicles per facilitar l’accés als comerços del centre, el mercat d’abastaments de Mas Enlaire, al carrer Jaume Primer, la part alta de la rambla Joaquim Ruyra, així com als serveis de l’ambulatori, l’Hospital-Asil Sant Jaume i el Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Els espais regulats amb aquest tipus de tarifa funcionaran de dilluns a dissabte, excepte festius, en dues franges horàries: de les 9 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.

Una de les novetats que hi ha respecte les tarifes que es pagaven en aquest tipus de zones fins ara, és que s’augmenta en 5 minuts més l’estada mínima d’un vehicle mantenint el mateix preu, és a dir: si fins ara es pagaven 0’25€ per 15 minuts, el nou contracte preveu que es pagaran els mateixos 0’25€ per una estada de 20 minuts. D’altra banda, també s’ha introduït la possibilitat que es pugui estacionar el vehicle durant tota la franja horària del matí i/o de la tarda amb una única quota, sense necessitat d’estar renovant el tiquet: les 5 hores del matí costen 4€ i les 3 hores de la tarda 3€.

Les places incloses dins aquesta tarifa de tot l’any corresponen majoritàriament al centre de Blanes, així com alguns vials dels barris de Mas Enlaire i del Control-Horta de la Perla. En total hi ha 386 places disponibles, de les quals n’hi ha 46 que durant l’estiu passen a estar regulades per la tarifa “B-1”.

Tarifa “B” durant l’estiu

Les places regulades amb aquest tipus de tarifes són de pagament del 15 de juny al 15 de setembre, de dilluns a diumenge (inclosos els festius) de 9 del matí a 8 del vespre. Aquest tipus de zones preveu 4 tipologies diferents:

Tarifa B-1

Aquesta tarifa s’aplica a un mínim de 500 places situades majoritàriament a la zona turística dels Pins, el passeig de Catalunya, el passeig de s’Abanell i, com a novetat, el carrer Esperança. Pel que fa a les tarifes, les principals modificacions són que s’introdueixen un període mínim d’estada de 30 minuts al preu de 0’50€ i un preu de 6€ per l’aparcament durant tot un dia.

Tarifa B-2

Les 985 places mínimes regulades per aquesta tarifa corresponen majoritàriament a l’esplanada del costat de l’antic pavelló municipal d’esports, els voltants dels camps de futbol dels Pins, i l’espai d’aparcament del costat del nou ambulatori de Blanes.

El concurs contempla que l’empresa que s’encarregui de la gestió haurà d’afrontar els costos d’asfaltar i senyalitzar l’esplanada del pavelló que actualment és de sorra. D’altra banda, donat que tant aquesta zona com la del costat del CAP 2 estan afectades urbanísticament, el període d’explotació serà de cinc anys. En cas que l’empresa guanyadora volgués seguir utilitzant aquestes places per a la seva gestió, caldrà establir un cànon anual complementari de concessió mentre duri el contracte.

Entre les novetats que s’han introduït a les places de les zones regulades per aquesta tarifa destaca que hi ha bonificacions d’entre el 50% i el 100% per aquells vehicles els propietaris dels quals paguin l’impost de circulació (IVTM) a Blanes, així com per aquelles persones que acreditin que treballen a les àrees d’influència d’aquests aparcaments.

Per últim, una altra novetat és que les autocaravanes també podran aparcar a partir d’ara a les places regulades per aquesta tarifa, més concretament pagaran 10€ per estacionar el seu vehicle durant un dia complet.

Tarifa B-3

Hi ha un total de 242 places situades a l’avinguda Vila de Madrid, al tram comprès des del carrer Mercè Rodoreda i fins el final del vial. S’apliquen els mateixos preus que a la Tarifa B-2, tot i que els vehicles que paguin l’IVTM a Blanes, així com aquelles persones que puguin acreditar que el seu lloc de treball és a la zona dels Pins, podran aparcar gratuïtament, ja que disposaran d’una bonificació del 100%.

Tarifa B-4

Aquesta tarifa regula les 213 places que estan situades als accessos de la Cala Sant Francesc i estableixen bonificacions per a dos tipus d’usuaris. Per un costat, els propietaris de vehicles que paguen l’IVTM a Blanes tindran una bonificació del 50% de les tarifes. Per l’altre, totes aquelles persones que treballin a la cala o a qualsevol habitatge confrontat amb la zona blava –cosa la qual hauran d’acreditar- pagaran 1€ per tenir aparcat el seu cotxe durant tot el dia.
Data de realització: 10/26/2012 | Data de la darrera actualització: 10/29/2012


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300