Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania


Camí de tornada


Menú principalAcció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Benvinguts a l'espai del Departament d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania a la web de l'Ajuntament de Blanes.


  1. Qui som?
  2. Organigrama
  3. On som?
  4. Serveis Socials
  5. Igualtat
  6. Acollida
  7. Habitatge
  8. Tràmits
  9. Memòries

NOVETATS
PLA LOCAL DE LA DONA I IGUALTAT DE BLANES 2022-2025

Aprovat el Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025. El Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025 pretén ser una eina de continuïtat efectiva per la presa de conscienciació social sobre aquesta realitat i el foment de polítiques transversals d’igualtat a nivell local.

Pla Local de la Dona i Igualtat de Blanes 2022-2025

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE "SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A PERSONES SENSE LLAR"

La presidència de Dipsalut, el 17 de novembre de 2021 ha dictat, la següent resolució:

Concedir a l'Ajuntament de Blanes una subvenció exclosa de concurrència pública de caràcter directe per interès públic per les despeses del servei de centre de dia per a persones sense llar, per un import de 12.000,00 euros, d'acord amb el detall següent:


BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL

El Ple de l'Ajuntament de Blanes, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2021, va aprovar les bases reguladores de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional. Les bases reguladores esmentades es van publicar a la pàgina web, a l’e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 198, edicte núm. 8461, de data 14 d’octubre de 2021.

Les bases i l’edicte restaran exposades pel termini de 20 dies hàbils des de la publicació al BOP de Girona.


Bases reguladores de les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional


La Junta de Govern Local de data 25/11/2021 va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional per a l'any 2021. El termini per la presentació de les sol·licituds estarà obert fins el dia 30/12/2021.

Convocatòria presentació sol·licituds


PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Aportació Ministeri per pacte estat violència de gènere


Repartiment per municipis Blanes 2019


Resolució BOE 12.12.2020


Resolució activitats Pacte d´ estat Ajuntaments 19-20


Bases específiques per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional per a l’any 2020

El Ple de l'Ajuntament de Blanes, en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2020, va aprovar les bases específiques per a al concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional per a l’any 2020. Les bases reguladores esmentades es van publicar a la pàgina web, a l’e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 11 de novembre de 2020.

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=272256&idens=1702370005

Es va detectar un error material en l’edicte número 8207, publicat en el BOP de Girona núm. 217, d’11 de novembre de 2020, relatiu a l’aprovació de les bases. L’edicte de correcció de l’error material s’ha publicat a la pàgina web, a l’e-tauler i al Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 19 de novembre de 2020.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/223/202022308570.pdf

La Junta de Govern Local de data 22/12/2020 va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional per a l'any 2020. El termini per la presentació de les sol·licituds estarà obert fins el dia 31/01/2021.

Extracte convocatòria publicada BOGP 31-12-2020

INFORMACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DIPSALUT, ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, A L’AJUNTAMENT DE BLANES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT PER A L’ANY 2019-2020

1.- l’Ajuntament de Blanes va sol·licitar subvenció al Dipsalut per al desenvolupament del projecte de promoció de la transformació de les condicions de vida (suport a l’habitatge, la salut emocional i el benestar físic, d’acord al el pressupost següent:PROGRAMES
Aportació Dipsalut
Cost Programa
HABITATGE
Bossa d’ajuts socials per a l’habitatge i pobresa energètica
62.371,51 €
74.845,81 €
SALUT EMOCIONAL I BENESTAR FÍSIC
Activitats de lleure d’estiu i ajuts per alimentació, higiene i salut física
12.700,02 €
15.240,02 €
TOTAL
75.071,53 €
90.085,83 €

Per la seva banda, i en el marc d’aquest programa, l’entitat Creu Roja va sol·licitar subvenció d’acord amb el pressupost següent:

SALUT EMOCIONALAportació DipsalutCost Programa
Benestar Personal
19.660,80€
19.660,80€
TOTAL
19.660,80 €
19.660,80€

2.- Els ajuts concedits pel Dipsalut es varen fer públics a través de publicació d’edicte. L’ajut concedit a Blanes es el següent:

INFORMACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DIPSALUT, ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, A L’AJUNTAMENT DE BLANES PER LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BENESTAR I COMUNITAT COVID-19

1.- l’Ajuntament de Blanes va sol·licitar subvenció al Dipsalut per al finançament d’actuacions per a reduir les desigualtats provocades per l’impacte de la COVID-19, d’acord al el pressupost següent:

a. Despesa corrent

PROGRAMESAportació DipsalutCost Programa
HABITATGE
54.025,60€
62.129,44€
ALIMENTACIÓ BÀSICA, PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL I DE LA LLAR
6.000€
6.900€
TOTAL
60.025,60€
69.029,44€

b. Despesa d’inversió

PROGRAMAAportació DipsalutCost Programa
Material informàtic
3.023,26€
3.023,26€

Per la seva banda, i en el marc d’aquest programa, l’entitat Creu Roja va sol·licitar subvenció d’acord amb el pressupost següent:

a. Despesa corrent

PROGRAMESAportació DipsalutCost Programa
Alfabetització digital
9.016,03€
9.016,03€
Targetes per alimentació bàsica
15.283,97€
15.283,97€
TOTAL
24.300,00€
24.300,00€

b. Despesa d’inversió

PROGRAMAAportació DipsalutCost Programa
Alfabetització digital
3.000,00€
3.000,00€

2.- Els ajuts concedits pel Dipsalut es varen fer públics a través de publicació d’edicte. L’ajut concedit a Blanes es el següent:REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS

L'any 1988 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la constitució del Consell municipal de les persones grans, format per membres de la corporació local, personal de l'àrea d'Acció Social i representants de les diferents associacions i entitats que treballen en l'àmbit de les persones grans del municipi.

Des de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes es va elaborar un Reglament que defineix els objectius, funcions, la composició, funcionament i organització del Consell de les Persones Grans, el qual derogarà els actuals estatuts del Consell Municipal de les Persones Grans.


Per tal de fomentar la participació ciutadana i recavar propostes, aportacions i suggeriments es van dur a terme reunions amb els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, amb personal i entitats que formen part d’aquest Consell. Per altra banda, també amb l’objectiu de donar audiència als ciutadans i recavar directament la seva opinió, en data 21 de febrer de 2019 es va publicar a la web municipal.

En data 28 de març de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el Reglament, el qual es troba en fase d'exposició pública per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions o al·legacions. En cas que durant aquest termini no se'n produeixin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Reglament del Consell municipal de les persones grans

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA BLANESEl Servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes

Podeu consultar el tríptic en 11 idiomes :

Català Castellà Anglès Àrab Rus Xinès Francès Punjabi Amazic Romanès Urd

PROGRAMA CATALÀ DE REFUGIINFORMACIÓ A LES PERSONES AFECTADES PER LA HIPOTECA


Informació i guia d´ actuació per a les persones afectades per la hipoteca
(Taula local pel dret de a l´ habitatge de Blanes ) 2708 Kb

Data de realització: 03/09/2021 | Data de la darrera actualització: 12/19/2021

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300