Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania


Camí de tornada


Menú principalAcció Social, Igualtat i Nova Ciutadania

Benvinguts a l'espai del Departament d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania a la web de l'Ajuntament de Blanes.


  1. Qui som?
  2. Organigrama
  3. On som?
  4. Serveis Socials
  5. Igualtat
  6. Acollida
  7. Habitatge
  8. Tràmits
  9. Memòries

NOVETATS
INFORMACIÓ REFERENT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DIPSALUT, ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, A L’AJUNTAMENT DE BLANES PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA BENESTAR I COMUNITAT CORRESPONENT A L’ANUALITAT 2018 (convocatòria LE2018/17)


1.- En data 2 de maig de 2018 l’Ajuntament de Blanes va sol·licitar subvenció al Dipsalut per al desenvolupament del programa Suport a l’Habitatge, l’alimentació i la salut emocional, d’acord al el pressupost següent:

HABITATGEAportació DipsalutCost Programa
Bossa d’ajuts socials per a l’habitatge
2.482.05 €
2.978,46 €
Pobresa energètica (subministrament d’aigua)
37.000,00 €
44.400,00 €
TOTAL
39.482,05 €
47.378,46 €

ALIMENTACIÓAportació DipsalutCost Programa
Pla d’aliments
3.300,00 €
3.960,00 €
TOTAL
3.300,00 €
3.960,00 €
SALUT EMOCIONALAportació DipsalutCost Programa
Activitats de lleure d’estiu
4.000,00 €
4.800,00 €
TOTAL
4.000,00 €
4.800,00 €

Per la seva banda, i en el marc d’aquest programa, l’entitat Creu Roja va sol·licitar subvenció d’acord amb el pressupost següent:


SALUT EMOCIONALAportació DipsalutCost Programa
Benestar Personal
9.723,20 €
9.723,20€
TOTAL
9.723,20 €
9.723,20€

2.- Els ajuts concedits pel Dipsalut es varen fer públics a través de publicació d’edicte. L’ajut concedit a Blanes es el següent:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS

L'any 1988 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar la constitució del Consell municipal de les persones grans, format per membres de la corporació local, personal de l'àrea d'Acció Social i representants de les diferents associacions i entitats que treballen en l'àmbit de les persones grans del municipi.

Des de l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Blanes es va elaborar un Reglament que defineix els objectius, funcions, la composició, funcionament i organització del Consell de les Persones Grans, el qual derogarà els actuals estatuts del Consell Municipal de les Persones Grans.


Per tal de fomentar la participació ciutadana i recavar propostes, aportacions i suggeriments es van dur a terme reunions amb els grups polítics amb representació a l’Ajuntament, amb personal i entitats que formen part d’aquest Consell. Per altra banda, també amb l’objectiu de donar audiència als ciutadans i recavar directament la seva opinió, en data 21 de febrer de 2019 es va publicar a la web municipal.

En data 28 de març de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el Reglament, el qual es troba en fase d'exposició pública per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions o al·legacions. En cas que durant aquest termini no se'n produeixin, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Reglament del Consell municipal de les persones gransSERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA BLANES

El Servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes

Podeu consultar el tríptic en 11 idiomes :

Català Castellà Anglès Àrab Rus Xinès Francès Punjabi Amazic Romanès Urd

Informació i guia d´ actuació per a les persones afectades per la hipoteca
(Taula local pel dret de a l´ habitatge de Blanes ) 2708 Kb


Data de realització: 12/11/2012 | Data de la darrera actualització: 12/14/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300