Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

ÍNDEX EXPEDIENTS PLANEJAMENT VIGENT A BLANES

URBANISME

Camí de tornada


Menú principalÍNDEX EXPEDIENTS PLANEJAMENT VIGENT A BLANES

ÍNDEX D’EXPEDIENTS URBANÍSTICS DE PLANEJAMENT VIGENT AL MUNICIPI DE BLANES
Degut a les darreres sentencies el POUM aprovat el 2010 queda anul·lat i per tant es vigent l'anterior PGOU. Consultar

2009 - 038990 - G
Aprovació definitiva del POUM i PAUM.
2009 - 035481 - G
Modificació del Pla parcial d'ordenació del sector Carretera Accés Costa Brava A-1
2011 - 043368 - G
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a la requalificació com a equipament de la finca del carrer Muralla, 28.
Expedient 4832/2010
Modificació de la delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 10. Cristòfol Colom.
2010 - 042538 - G
Delimitació de la trama urbana consolidada (TUC).
Expedient 4831/2010
Modificació de la delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 9. S'Abanell.
2011 - 044341 - G
Modificació puntual POUM de Blanes / Pla de millora urbana Paradís - Av. Europa.
2012 - 047821 - G
Aprovació del Projecte de Modificació Puntual i rectificacions d'error materials del POUM.
2012 - 048892 - G
Modificació puntual del sistema general portuari del municipi de Blanes.
2012 - 049351 - G
Pla de Millora urbana Paradís - Av. Europa
2013 - 051176 - G
Pla Especial per a la implantació de la canonada d'abastament d'aigua potable a la urbanització Mas Guelo
2013 - 051473 - G
Pla de Millora Urbana “Molí d’Avall”
Expedient 3132/2012
Delimitació Àrees de concentració comercial dels sectors "Ctra. Accés Costa Brava" i "Sector Nord"
2014 - 053105 - G
Modificació puntual del POUM delimitació dels àmbits PMU 5 - Peixos Ros, SUD 7 -Costa Brava Centre i SUD 6 - Horta d'en Beia
Expedient 0196/2014
Projecte de reparcel·lació de Mas Guelo
2014 - 054287 - G
Modificació puntual del POUM, articles 65 i 73 de la Normativa urbanística
Expedient 0070/2014
Pla de millora urbana “PMU.5 Peixos Ros
Expedient 3417/2014
Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística “Espai Lliure al Carrer de l’Arboç a Blanes”
Expedient 3418/2014
Reparcel·lacló del Polígon d’Actuació Urbanística “Espai Lliure al Carrer de l’Arboç a Blanes”
2015 - 056769 - G
Pla especial urbanístic per la construcció d’una Piscina . Càmping Bella Terra
2016 - 059403 - G
Modificació puntual de l'article 56 de la normativa del POUM relatiu a la previsió de places d'aparcament de les edificacions
2016 - 059256 - G
Modificació del Pla especial del sistema general portuari
Expedient 004661/2015
Modificació puntual del POUM de l'article 188 de la seva normativa referent al PMU-3 NYLSTAR 2Data de realització: 03/08/2005 | Data de la darrera actualització: 10/18/2022

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300