Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SERVEI LOCAL D'ACOLLIDA


Camí de tornada


Menú principalSERVEI LOCAL D'ACOLLIDA

benvingut

Què és el Servei de Primera Acollida?

El Servei de Primera Acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes.
Incloent l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Podeu trobar els tríptics del Servei de Primera Acollida en 11 idiomes a l´ espai de NOVETATS de la plana web

Tota la informació sobre el Servei de Primera Acollida es pot trobar a la pàgina web de la Generalitat:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/acollida/

Què és el Certificat d’Acollida?

El Certficat d’Acollida és un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Com obtenir el Certificat d’Acollida?

Els cursos que s’han de realitzar per obtenir el Certificat d’Acollida pertanyen a tres àrees diferents:
· Llengua: un mòdul de català i altre de castellà de 90 hores cadascun
· Coneixements laborals: un mòdul sobre el mercat de treball de 15 hores
· Societat catalana: un mòdul de coneixement del municipi i els serveis de què disposa, així com dels drets i deures dels ciutadans, de 15 hores

On em puc informar?

OFICINA DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

dilluns, dimecres i divendres
Horari de 10 a 14h

c/ Francesc Macià 26 (Els Pins), Blanes. Telèfon: 972 33 61 11

Aquest servei s’inicia amb una entrevista amb l’Agent d’Acollida, ofereix informació sobre horaris i llocs on es realitzen els tres mòduls, i orienta sobre les particularitats de cada cas en matèria d’estrangeria.

Guia de Primera Acollida

Aquesta Guia de Primera Acollida és un suport pràctic que resumeix els serveis i tràmits que són d’utilitat en el moment d’arribada d’una persona al municipi de Blanes.

El web d'acollida a Catalunya és una iniciativa de la Direcció General per a la Immigració del Govern de Catalunya per donar informació bàsica a totes les persones que acaben d'arribar a Catalunya.

http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp.html

El Servei de Primera Acollida també ofereix suport a les entitats, associacions i projectes del municipi que treballen per a l’acollida, l’interculturalitat i la cohesió social.

Així, l’Agent d’Acollida posarà els recursos dels quals disposi a fomentar aquests espais de participació ciutadana, amb el suport tècnic, dinamització i assessorament que sigui demandat i amb la clara voluntat de deixar el protagonisme a la pròpia ciutadania organitzada col·lectivament.

Els projectes que ara mateix estan en actiu són:

PROJECTE ROSSINYOL

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria per una societat inclusiva. Consisteix en que universitaris de la Universitat de Girona fan de mentors a alumnes d’origen estranger de les escoles del municipi Es constitueixen parelles, d’un mentor i un mentorat, i un cop a la setmana realitzen una trobada de 3h aproximadament on es realitzen diferents activitats de lleure.
Objectius:
* Afavorir la integració i inclusió social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger.
* Afavorir la receptivitat entorn de la diversitat cultural.
* Des de la UdG i el conjunt d’institucions que hi participen, contribuir a la sensibilització i a l’actuació a l’entorn de la inclusió social.

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I COHESIÓ SOCIAL

La Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social és un espai de participació ciutadana municipal on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. La comissió és reuneix periòdicament per treballar aspectes relacionats amb la cooperación la solidaritat i la cohesió social.

Objectius:
- Mantenir el contacte continuat amb els referents de les entitats de persones d’origen estranger i/o de cooperació de Blanes i els seus membres.
- Dinamitzar un espai de trobada, de participació i d’escolta de les entitats d’ immigrats i/o de cooperació de Blanes.
- Promoure activitats i iniciatives per tal de desenvolupar projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.
- Promoure accions de sensibilització de la nostra societat sobre la situació real d’aquests països i la necessitat d’avançar cap un ordre internacional més just i solidari.
- Promoure la coordinació amb altres entitats i municipis sobre objectius concrets de cooperació i solidaritat.
- Promoure activitats interculturals (jornades, exposicions, debats,...)
- Promoure iniciatives d’actuació local que possibilitin i fomentin la integració dels immigrats i el seu ple accés a la igualtat de drets i de deures.

SETMANA INTERCULTURAL: MOSTRA GASTRONÒMICA I FESTA DE LA DIVERSITAT
La mostra gastronòmica i festa de la diversitat és una activitat organitzada bianualment per l’Ajuntament de Blanes, concretament des de l’Àrea d’Acció Social conjuntament amb la Comissió de cooperació i Solidaritat, formada per les entitats i associacions del municipi.
Amb l’organització de la setmana intercultural en general, i de la festa de la diversitat en particular, el que volem aconseguir és:
- Fomentar el diàleg, l’intercanvi i la coneixença intercultural
- Sensibilitzar a la ciutadania en les valors positius de la diversitat cultural
- Propiciar la participació social i el treball en xarxa
- Fomentar espais de convivència lúdica, el debat i la reflexió intercultural

SETMANA DE LA PAU

L’última setmana de gener, coincidint amb el Dia Internacional de la No-Violència i la Pau, es porta a terme la Setmana de la Pau. Una setmana dedicada a reflexionar sobre els temes que giren al voltant de la Pau i els conflictes que hi ha al món.

Es llegeix un manifest reflexionant sobre les situacions viscudes durant l’any transcorregut i s’organitzen activitats com ara exposicions, xerrades, etc.

També es fa l’acte de lliurement de fons públics als projectes de cooperació internacional que es porten a terme des de Blanes.

AGENDA LLATINOAMERICANA
L'any 1992 , es va editar la primera Agenda Llatinoamericana. L'Agenda va ser una iniciativa de José María Vigil i de Pere Casaldàliga per a fer una eina de reflexió al voltant de temes polítics i socials des d'una vessant constructiva i crítica.

De manera anual, cada desembre es porta a terme un acte per a la presentació d’aquesta agenda el qual no es limita a explicar els continguts, sinó que s’aprofita per desplegar una activitat més àmplia que permet reflexionar i aprofundir en el lema proposat.

TAULA MUTILACIÓ GENITAL

Anualment, es porta a terme una reunió de coordinació entre els i les professionals que estan implicades en la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF).
El objectius són:
- Fer un seguiment del Protocol de MGF
- Valorar i seguir els possibles casos de MGF
- Fomentar activitats de prevenció
Els participants són, el Servei d’Acollida, Pediatria, Mossos d’esquadra, Serveis Socials i una persona referent de cadascun dels centres educatius del municipi.

La Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social és un espai de participació ciutadana municipal on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. La comissió és reuneix periòdicament per treballar aspectes relacionats amb la cooperación la solidaritat i la cohesió social.

Objectius:
- Mantenir el contacte continuat amb els referents de les entitats de persones d’origen estranger i/o de cooperació de Blanes i els seus membres.
- Dinamitzar un espai de trobada, de participació i d’escolta de les entitats d’ immigrats i/o de cooperació de Blanes.
- Promoure activitats i iniciatives per tal de desenvolupar projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.
- Promoure accions de sensibilització de la nostra societat sobre la situació real d’aquests països i la necessitat d’avançar cap un ordre internacional més just i solidari.
- Promoure la coordinació amb altres entitats i municipis sobre objectius concrets de cooperació i solidaritat.
- Promoure activitats interculturals (jornades, exposicions, debats,...)
- Promoure iniciatives d’actuació local que possibilitin i fomentin la integració dels immigrats i el seu ple accés a la igualtat de drets i de deures.

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria per una societat inclusiva. Consisteix en que universitaris de la Universitat de Girona fan de mentors a alumnes d’origen estranger de les escoles del municipi Es constitueixen parelles, d’un mentor i un mentorat, i un cop a la setmana realitzen una trobada de 3h aproximadament on es realitzen diferents activitats de lleure.
Objectius:
* Afavorir la integració i inclusió social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger.
* Afavorir la receptivitat entorn de la diversitat cultural.
* Des de la UdG i el conjunt d’institucions que hi participen, contribuir a la sensibilització i a l’actuació a l’entorn de la inclusió social.

Què és?

Sensibilització a la ciutadania en els valors positius de la diversitat cultural,l’ acollida, el respecte als drets humans i la PAU. Tot això es fa a través d’ activitats que fomenten el diàleg, l’ intercanvi i la coneixença intercultural.

A qui va dirigit?

Població de Blanes
Associacions que col·laboren en la realització d’ activitats.

Qui us pot atendre?

Acció Social, àrea de solidaritat i cooperació.

On es pot sol·licitar?

Departament d’Acció Social servei del Pla Local d’Acollida
Francesc Macià, 26
Telèfon: 972 35 27 20

Què és?

Suport i assessorament tècnic en tots els temes relacionats amb la gestió de les associacions. Donar suport a associacions existents i a col·lectius susceptibles de crear una associació i així crear espais de participació ciutadana.

A qui va dirigit?

Associacions que treballen temes de cooperació, solidaritat i cohesió social
Associacions de col·lectius d’ immigrants.

Qui us pot atendre?

Acció Social, àrea de solidaritat i cooperació.

On es pot sol·licitar?

Departament d’Acció Social servei del Pla Local d’Acollida
Francesc Macià, 26
Telèfon: 972 35 27 20

Què és?

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) organitza cursos d’acolliment lingüístic en català. S’ intenta potenciar l’ aprenentatge i l’ ús del català a persones nouvingudes que no entenen el català i el volen aprendre.

A qui va dirigit?

Persones nouvingudes que no entenen la llengua.

Qui us pot atendre?

Consorci per a la Normalització lingüística

On es pot sol·licitar?

C. Jaume Arcelós , 7. 17300 Blanes.PROGRAMA CATALÀ DE REFUGI

Data de realització: 05/18/2021 | Data de la darrera actualització: 05/18/2021


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300