Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SERVEI LOCAL D'ACOLLIDA


Camí de tornada


Menú principalSERVEI LOCAL D'ACOLLIDA

benvingut

 • - SERVEI D’ACOLLIDA I INTERCULTURALITAT - ACOLLIDA DE PERSONES ESTRANGERES

 • Què és el Servei de Primera Acollida?

  El Servei de Primera Acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes.
  Incloent l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

  L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

  Podeu trobar els tríptics del Servei de Primera Acollida en 11 idiomes a l´ espai de NOVETATS de la plana web

  Tota la informació sobre el Servei de Primera Acollida es pot trobar a la pàgina web de la Generalitat:

  http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/servei-de-primera-acollida


  Què és el Certificat d’Acollida?

  El Certficat d’Acollida és un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.


  Com obtenir el Certificat d’Acollida?

  Els cursos que s’han de realitzar per obtenir el Certificat d’Acollida pertanyen a tres àrees diferents:
  · Llengua: un mòdul de català i altre de castellà de 90 hores cadascun
  · Coneixements laborals: un mòdul sobre el mercat de treball de 15 hores
  · Societat catalana: un mòdul de coneixement del municipi i els serveis de què disposa, així com dels drets i deures dels ciutadans, de 15 hores


  On em puc informar?

  OFICINA DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

  dilluns, dimecres i divendres
  Horari de 10 a 14h

  c/ Francesc Macià 26 (Els Pins), Blanes.
  Telèfon: 972 33 61 11


  Aquest servei s’inicia amb una entrevista amb l’Agent d’Acollida,
  ofereix informació sobre horaris i llocs on es realitzen els tres mòduls,
  i orienta sobre les particularitats de cada cas en matèria d’estrangeria.


  Guia de Primera Acollida

  Aquesta Guia de Primera Acollida és un suport pràctic que resumeix els serveis i tràmits que són d’utilitat en el moment d’arribada d’una persona al municipi de Blanes.


  El web d'acollida a Catalunya és una iniciativa de la Direcció General per a la Immigració del Govern de Catalunya per donar informació bàsica a totes les persones que acaben d'arribar a Catalunya.

  http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Seleccio_idioma.jsp.html


  El Servei de Primera Acollida també ofereix suport a les entitats, associacions i projectes del municipi que treballen per a l’acollida, l’interculturalitat i la cohesió social.

  Així, l’Agent d’Acollida posarà els recursos dels quals disposi a fomentar aquests espais de participació ciutadana, amb el suport tècnic, dinamització i assessorament que sigui demandat i amb la clara voluntat de deixar el protagonisme a la pròpia ciutadania organitzada col·lectivament.

  Els projectes que ara mateix estan en actiu són:

  PROJECTE ROSSINYOL

  El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria per una societat inclusiva. Consisteix en que universitaris de la Universitat de Girona fan de mentors a alumnes d’origen estranger de les escoles del municipi Es constitueixen parelles, d’un mentor i un mentorat, i un cop a la setmana realitzen una trobada de 3h aproximadament on es realitzen diferents activitats de lleure.

  Objectius:
  § Afavorir la integració i inclusió social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger.
  § Afavorir la receptivitat entorn de la diversitat cultural.
  § Des de la UdG i el conjunt d’institucions que hi participen, contribuir a la sensibilització i a l’actuació a l’entorn de la inclusió social.


  COMISSIÓ DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I COHESIÓ SOCIAL

  La Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social és un espai de participació ciutadana municipal on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. La comissió és reuneix periòdicament per treballar aspectes relacionats amb la cooperación la solidaritat i la cohesió social.

  Objectius:
  - Mantenir el contacte continuat amb els referents de les entitats de persones d’origen estranger i/o de cooperació de Blanes i els seus membres.
  - Dinamitzar un espai de trobada, de participació i d’escolta de les entitats d’ immigrats i/o de cooperació de Blanes.
  - Promoure activitats i iniciatives per tal de desenvolupar projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.
  - Promoure accions de sensibilització de la nostra societat sobre la situació real d’aquests països i la necessitat d’avançar cap un ordre internacional més just i solidari.
  - Promoure la coordinació amb altres entitats i municipis sobre objectius concrets de cooperació i solidaritat.
  - Promoure activitats interculturals (jornades, exposicions, debats,...)
  - Promoure iniciatives d’actuació local que possibilitin i fomentin la integració dels immigrats i el seu ple accés a la igualtat de drets i de deures.

  SETMANA INTERCULTURAL: MOSTRA GASTRONÒMICA I FESTA DE LA DIVERSITAT

  La mostra gastronòmica i festa de la diversitat és una activitat organitzada bianualment per l’Ajuntament de Blanes, concretament des de l’Àrea d’Acció Social conjuntament amb la Comissió de cooperació i Solidaritat, formada per les entitats i associacions del municipi.

  Amb l’organització de la setmana intercultural en general, i de la festa de la diversitat en particular, el que volem aconseguir és:
  - Fomentar el diàleg, l’intercanvi i la coneixença intercultural
  - Sensibilitzar a la ciutadania en les valors positius de la diversitat cultural
  - Propiciar la participació social i el treball en xarxa
  - Fomentar espais de convivència lúdica, el debat i la reflexió intercultural


  SETMANA DE LA PAU

  L’última setmana de gener, coincidint amb el Dia Internacional de la No-Violència i la Pau, es porta a terme la Setmana de la Pau. Una setmana dedicada a reflexionar sobre els temes que giren al voltant de la Pau i els conflictes que hi ha al món.

  Es llegeix un manifest reflexionant sobre les situacions viscudes durant l’any transcorregut i s’organitzen activitats com ara exposicions, xerrades, etc.

  També es fa l’acte de lliurement de fons públics als projectes de cooperació internacional que es porten a terme des de Blanes.

  AGENDA LLATINOAMERICANA
  L'any 1992 , es va editar la primera Agenda Llatinoamericana. L'Agenda va ser una iniciativa de José María Vigil i de Pere Casaldàliga per a fer una eina de reflexió al voltant de temes polítics i socials des d'una vessant constructiva i crítica.

  De manera anual, cada desembre es porta a terme un acte per a la presentació d’aquesta agenda el qual no es limita a explicar els continguts, sinó que s’aprofita per desplegar una activitat més àmplia que permet reflexionar i aprofundir en el lema proposat.

  TAULA MUTILACIÓ GENITAL

  Anualment, es porta a terme una reunió de coordinació entre els i les professionals que estan implicades en la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF).
  El objectius són:
  - Fer un seguiment del Protocol de MGF
  - Valorar i seguir els possibles casos de MGF
  - Fomentar activitats de prevenció
  Els participants són, el Servei d’Acollida, Pediatria, Mossos d’esquadra, Serveis Socials i una persona referent de cadascun dels centres educatius del municipi.


 • - INTERCULTURALITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - COMISSIÓ DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I COHESIÓ SOCIAL

 • La Comissió de Cooperació, Solidaritat i Cohesió Social és un espai de participació ciutadana municipal on participen entitats de Blanes conscienciades en temes de cooperació, solidaritat i cohesió social. La comissió és reuneix periòdicament per treballar aspectes relacionats amb la cooperación la solidaritat i la cohesió social.

  Objectius:
  - Mantenir el contacte continuat amb els referents de les entitats de persones d’origen estranger i/o de cooperació de Blanes i els seus membres.
  - Dinamitzar un espai de trobada, de participació i d’escolta de les entitats d’ immigrats i/o de cooperació de Blanes.
  - Promoure activitats i iniciatives per tal de desenvolupar projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.
  - Promoure accions de sensibilització de la nostra societat sobre la situació real d’aquests països i la necessitat d’avançar cap un ordre internacional més just i solidari.
  - Promoure la coordinació amb altres entitats i municipis sobre objectius concrets de cooperació i solidaritat.
  - Promoure activitats interculturals (jornades, exposicions, debats,...)
  - Promoure iniciatives d’actuació local que possibilitin i fomentin la integració dels immigrats i el seu ple accés a la igualtat de drets i de deures.

 • - PROJECTE ROSSINYOL

 • El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria per una societat inclusiva. Consisteix en que universitaris de la Universitat de Girona fan de mentors a alumnes d’origen estranger de les escoles del municipi Es constitueixen parelles, d’un mentor i un mentorat, i un cop a la setmana realitzen una trobada de 3h aproximadament on es realitzen diferents activitats de lleure.

  Objectius:
  § Afavorir la integració i inclusió social, cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu, sense límits, dels alumnes d’origen estranger.
  § Afavorir la receptivitat entorn de la diversitat cultural.
  § Des de la UdG i el conjunt d’institucions que hi participen, contribuir a la sensibilització i a l’actuació a l’entorn de la inclusió social.

 • - QUINZENA INTERCULTURAL

 • Què és?

  Sensibilització a la ciutadania en els valors positius de la diversitat cultural,l’ acollida, el respecte als drets humans i la PAU. Tot això es fa a través d’ activitats que fomenten el diàleg, l’ intercanvi i la coneixença intercultural.

  A qui va dirigit?

  Població de Blanes
  Associacions que col·laboren en la realització d’ activitats.

  Qui us pot atendre?

  Acció Social, àrea de solidaritat i cooperació.

  On es pot sol·licitar?

  Departament d’Acció Social servei del Pla Local d’Acollida
  Francesc Macià, 26
  Telèfon: 972 35 27 20

 • - SUPORT I ASSESSORAMENT A ASSOCIACIONS

 • Què és?

  Suport i assessorament tècnic en tots els temes relacionats amb la gestió de les associacions. Donar suport a associacions existents i a col·lectius susceptibles de crear una associació i així crear espais de participació ciutadana.

  A qui va dirigit?

  Associacions que treballen temes de cooperació, solidaritat i cohesió social
  Associacions de col·lectius d’ immigrants.

  Qui us pot atendre?

  Acció Social, àrea de solidaritat i cooperació.

  On es pot sol·licitar?

  Departament d’Acció Social servei del Pla Local d’Acollida
  Francesc Macià, 26
  Telèfon: 972 35 27 20

 • - SERVEIS PER A LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES NOUVINGUDES - CURSOS DE CATALÀ A NOUVINGUTS

 • Què és?

  El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) organitza cursos d’acolliment lingüístic en català. S’ intenta potenciar l’ aprenentatge i l’ ús del català a persones nouvingudes que no entenen el català i el volen aprendre.

  A qui va dirigit?

  Persones nouvingudes que no entenen la llengua.

  Qui us pot atendre?

  Consorci per a la Normalització lingüística

  On es pot sol·licitar?

  C. Jaume Arcelós , 7. 17300 Blanes.
Data de realització: 12/12/2012 | Data de la darrera actualització: 09/26/2016

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300