Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SERVEIS SOCIALS


Camí de tornada


Menú principalSERVEIS SOCIALS

serveis socials


 • - ELS SERVEIS SOCIALS

 • ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS (SBAS)

  Què és?

  Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

  Els Serveis Socials Municipals es presten mitjançant un equip de Treballadors/es Socials i Educadors/ores Socials i tenen com a objectiu fonamental prestar informació, orientació, assessorament i ajuda als veïns i veïnes de Blanes sobre els drets i recursos socials existents i d´ aquesta manera ajudar-los a cobrir les seves necessitats bàsiques.

  L’Ajuntament de Blanes seguint els principis de descentralització i aproximació dels serveis als ciutadans i veïns de Blanes, actualment es troba distribuït en 4 sectors d’atenció per tal de facilitar-ne l’accés als Serveis Socials Bàsics.

  Funcions
  - Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament socioeducatiu.
  - Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  - Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió del tràmits.

  A qui està dirigit?

  A tota la població de Blanes.

  Qui us pot atendre?

  Treballadores i educadors socials.

  On es pot sol·licitar?

  · Sector I
  · Sector III
  · Sector IV

  Carrer Francesc Macià, 26
  Telèfon 972336111

  · Sector II

  Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
  Telèfon 972359007

 • - ATENCIÓ A LES PERSONES
  • PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

  • Què és?

   La Llei de la Dependència és una norma estatal però el seu desplegament és competència de les comunitats autònomes.
   L’objectiu principal és reconèixer un nou dret universal i subjectiu de la ciutadania a Espanya, el dret a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència

   A qui està dirigit?

   A persones que es trobin en situació de dependència en alguns dels graus establerts a la llei 29/2006 del 14 de novembre de 2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

   Els tres graus de dependència es classifiquen en dos nivells segons l’autonomia de les persones i la intensitat de les cures que requereixen:
   Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia o té necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
   Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’una persona o cuidador o té necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
   Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia, i per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

   Qui us pot atendre?

   Treballadores socials.

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)

  • Què és?

   L’atenció domiciliària és un conjunt de serveis polivalents que es realitzen en la pròpia llar de l’usuari per tal de proporcionar-li ajuda a la llar i suport social.
   Està constituït per diversos serveis:
   § Ajut a domicili: un/a professional desenvolupa accions bàsicament d’atenció a la persona i a la llar.
   § Teleassistència: atenció puntual i assistència ràpida en cas d’emergència, a través d’una alarma telefònica.
   § Neteja i higiene de xoc.
   § Menjar a domicili.

   A qui està dirigit?

   A persones o famílies amb manca d’autonomia, dificultats de desenvolupament i/o problemàtiques familiars especials.

   Qui us pot atendre?

   Treballadores socials

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • SERVEI DE TELASSISTÈNCIA

  • Què és?

   Més conegut com a servei de telealarma i teleassistència, es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial.
   Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

   A qui va dirigit?

   Persones amb autonomia limitada i dependència.

   Qui us pot atendre?

   Treballadores socials

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

 • - ATENCIÓ A INFANTS, JOVES I FAMÍLIES
  • SERVEI D'INTERVECIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS)

  • Què és?

   El Servei socioeducatiu es defineix a la cartera de serveis socials 2010-2011 com un servei diürn preventiu destinat a menors, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

   L’objectiu general que ha d’assolir és el de proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

   El servei d’intervenció socioeducativa del municipi de Blanes estarà organitzat en tres grups de primària (infants de 6 a 12 anys) i un grup de secundària (joves de 12 a 16 anys).


   A qui està dirigit?

   Els participants són Infants i adolescents en situació de risc social en edats compreses entre el 6 i els 16 anys de famílies valorades tècnicament pels serveis socials bàsics d’atenció social

   Qui us pot atendre?

   Educadors/es socials

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • PROGRAMA D ‘INTERVENCIÓ A LES ESCOLES (PIE)

  • Què és?

   És un projecte de detecció i prevenció de les possibles situacions de risc social dels menors en edat escolar.

   L’objectiu general és el d’establir un protocol de coordinació entre els Serveis Socials de Blanes i les Escoles i Instituts de la població, per tal d’afavorir els canals de comunicació i, amb ells, la detecció de problemàtiques socials dins de l’àmbit escolar.

   A qui està dirigit?

   Menors entre els 3 anys i els 16 anys escolaritzats a Blanes.

   Qui us pot atendre?

   Educadors/es socials.

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • PROGRAMA DE COORDINACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI DE MENORS

  • Què és?

   És un programa que pretén d’establir un protocol de coordinació entre els Serveis Socials de Blanes i els Serveis professionals i entitats de l´ àmbit sociosanitari de la població infantil del municipi , per tal d’afavorir els canals de comunicació i, amb ells, la detecció de problemàtiques socials relacionades amb la salut .
   Les coordinacions es realitzen amb l’equip de pediatria, el CSMIJ i el CDIAP.

   A qui va dirigit?

   A tots els menors empadronats a Blanes que es troben entre els 0 anys i els 17anys.

   Qui us pot atendre?

   Educadors/es socials.

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

  • Què és?

   És un programa que pretén promoure una parentalitat responsable tot dotant d’eines a les famílies oferint-los-hi recursos educatius i assistencials, per garantir una correcta sociabilitatzació i desenvolupament dels seus fills menors de 3 anys.

   A qui està dirigit?

   Famílies beneficiàries del programa de la Renda Mínima d’Inserció de caire psicosocial amb fills de 0 a 3 anys i de 12 a 16 anys

   Qui us pot atendre?

   Educadors/es socials.

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • CASA D’INFANTS

  • Què és?

   Servei residencial temporal que treballa específicament, però de manera coordinada, amb els Serveis Socials Bàsics i les SEAIA, la millora de les capacitats de l’infant i l’adolescent i de la seva família per tal de possibilitar el retorn o l’ emancipació del menor.

   A qui va dirigit?

   A infants entre 4 i 18 anys en situació de risc o desemparament i a les seves famílies.

   Qui us pot atendre?

   Educadors/es socials

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

 • - ACCIONS DE SUPORT
  • CAMPANYA JOGUINES DE NADAL

  • Què és?
   Campanya anual gestionada i organitzada per la Creu Roja en col.laboració amb els Serveis Socials.
   Aquesta campanya compren el lliurament de les joguines, les campanyes de sensibilització i la recollida de donacions de joguines noves tant d’entitats i d’empreses com de particulars.
   A qui està dirigit?
   Famílies que estan en seguiment pels Serveis Socials i amb un Pla de Treball en actiu.
   Qui us pot atendre?

   Treballadores i educadors socials.

   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • BEQUES DE MENJADOR

  • Què és?
   Prestació econòmica gestionada pel Consell Comarcal de la Selva.
   A qui va dirigit?
   Alumnes amb necessitats socioeconòmiques escolaritzats als centres d’educació infantil, primària i secundària dels centre públics i concertats del municipi.
   Qui us pot atendre?
   Educadors/es socials.
   On es pot sol·licitar?

   · Sector I
   · Sector III
   · Sector IV

   Carrer Francesc Macià, 26
   Telèfon 972336111

   · Sector II

   Avinguda de l’Estació, 43 (Escola Safa)
   Telèfon 972359007

  • BONIFICACIÓ DEL TRANSPORT URBÀ PER A PERSONES GRANS

  • Que és

   Són bonificacions en el transport urbà.

   A qui està dirigit

   Persones jubilades i pensionistes majors de 60 anys domiciliades a Blanes .

   Qui us pot atendre

   Administració del Departament d’Acció Social

   On es pot sol·licitar

   Oficina de l’AMIC de l’Ajuntament de Blanes
   Passeig de Dintre, 29

  • TERMALISME

  • Que és
   El programa té com a objectiu facilitar a les persones grans que necessitin l’assistència que es presta als balnearis , és un servei complementari a les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

   A qui està dirigit
   El programa està adreçat a pensionistes del sistemes de la Seguretat Social, pels conceptes de jubilació i invalidesa.
   Pel concepte de viduïtat o altres pensions només es podrà beneficiar quan el sol·licitant hagi fet seixanta anys d’edat.
   Les persones sol·licitants s’han de valdre per si mateix a les activitats de la vida diària.
   El sol·licitant pot anar acompanyat del cònjuge, per al qual no s’exigeixen els requisits de pensió i edat.

   Qui us pot atendre
   Administració del Departament d’Acció Social

   On es pot sol·licitar
   Serveis Socials Sector I , III i IV ( Carrer Francesc Macià 26 ) 972336111
   Serveis Socials Sector II ( Avinguda Estació 43 ) 972359007

  • HOMENATGE A LA GENT GRAN

  • Que és
   Aquesta celebració consisteix en què, al llarg de tot un cap de setmana, es realitzen un seguit d’activitats artístiques a càrrec dels diferents casals de la gent gran i també un acte de reconeixement a les parelles que compleixen les noces d´ or. El final de festa es celebra amb ball i música en viu.
   L’homenatge es també un reconeixement a les persones que havent avançat en el seu cicle vital fan aportacions al conjunt del municipi mitjançant activitats de lleure, recuperant la memòria història o participant en treballs intergeneracionals.
   A qui està dirigit
   A la gent gran del municipi de Blanes
   Qui us pot atendre
   Administració del Departament d’Acció Social
   On es pot sol·licitar
   Serveis Socials Sector I , III i IV ( Carrer Francesc Macià 26 ) 972336111
   Serveis Socials Sector II ( Avinguda Estació 43 ) 972359007

  • TARGES D´ APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA

  • Que és
   La tarja d'aparcament de vehicles per a persones conductores amb discapacitat i mobilitat reduïda és el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que condueix a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals

   A qui està dirigit
   Va dirigit a persones amb discapacitat majors de 18 anys, que superin el barem de mobilitat i tinguin permís de circulació

   Qui us pot atendre
   Administració del Departament d’Acció Social

   On es pot sol·licitar
   Serveis Socials Sector I , III i IV ( Carrer Francesc Macià 26 ) 972336111
   Serveis Socials Sector II ( Avinguda Estació 43 ) 972359007

  • PISCINA VENTIJOL

  • Que és
   Piscina ubicada a l´ Escola d´ Educació Especial Ventijol , la seva utilització és amb finalitats terapèutiques i de rehabilitació.

   A qui està dirigit
   La piscina la poden utilitzar persones amb minusvalia física o psíquica, ciutadans que requereixen hidroteràpia per prescripció facultativa, col·lectius que necessiten la temperatura de l’aigua calenta, com podrien ser, nadons, gent gran i persones i col·lectius que presenten necessitats terapèutiques.

   Qui us pot atendre
   Administració del Departament d’Acció Social

   On es pot sol·licitar
   Serveis Socials Sector I , III i IV ( Carrer Francesc Macià 26 ) 972336111
   Serveis Socials Sector II ( Avinguda Estació 43 ) 972359007

  • RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)

  • Que és
   La RMI és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans amb grans dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques. És un instrument d’inserció mitjançant un tractament integral i personalitzat de l’usuari, i per aquest motiu requereix de la col·laboració i intervenció dels Serveis Socials. Té caràcter subsidiari i complementari respecte del sistema de prestacions públiques.

   A qui està dirigit
   Persones adultes del municipi de Blanes amb greus dificultats econòmiques

   Qui us pot atendre
   Treballadores socials

   On es pot sol·licitar
   Serveis Socials Sector I , III i IV ( Carrer Francesc Macià 26 ) 972336111
   Serveis Socials Sector II ( Avinguda Estació 43 ) 972359007

  • TREBALL EN XARXA

  • El Sistema Públic de Serveis Socials funciona de manera integrada i coordinada en xarxa, d'acord amb el marc normatiu comú que regula les activitats de serveis socials.
   Els Serveis Socials de Blanes es coordinen amb les diferents entitats socials del territori per tal de millorar l´ atenció al ciutadà :

   Càritas
   http://www.blanes.cat/oiapdocs.nsf/c12561960056a44cc125617b0049fad8/051a625367a66621c1256521003aafa0!OpenDocument

   Creu Roja

   972348130
   Carrer Sant Jaume 12
   17300 Blanes


   Buen Samaritano

   972.358.938
   Av Estació 70
   17300 Blanes
Data de realització: 12/12/2012 | Data de la darrera actualització: 01/12/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300