Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Les ordenances per al 2016 baixen un 2% l’IBI i congelen la resta d’impostos i taxes


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 10/23/2015 09:54:19 AM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Les ordenances per al 2016 baixen un 2% l’IBI i congelen la resta d’impostos i taxes

El ingressos tributaris resultants s’estimen en 29’97 M€, i també s’han inclòs diversos canvis en matèria d’infraccions de les ordenances de Civisme, Tinença de Gossos, i Trànsit de Vehicles

El ple municipal extraordinari celebrat ahir a la nit per l’Ajuntament de Blanes va incloure dos únics punts a l’orde del dia: l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals, i afegir algunes conductes infractores incloses en diverses Ordenances actualment vigents al municipi. Tots dos paquets de mesures entraran en vigor l’1 de gener de 2016.

El primer punt de l’ordre del dia va prosperar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC, C’s, CUP i PP, mentre que ICV-EUiA ho va fer en contra, i Batega per Blanes es va abstenir. Per la seva banda, el segon punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups polítics, llevat d’ICV-EUiA, que es va abstenir.


Fotografia d'Arxiu Ple Municipal
Les noves ordenances per a l’any vinent són fruit de diverses reunions de treball amb tots els grups politics municipals. A banda de l’equip de govern -PSC i CDC-, també han participat regidors i regidores d’ICV-EUiA, ERC, Ciutadans, Batega per Blanes, CUP i PP. Així, hi ha hagut una trobada preparatòria que es va fer el 8 d’octubre, i la Comissió Informativa General d’Urbanisme i Hisenda celebrada el 15 d’octubre.

Comissió Redactora de les Ordenances

A banda del treball realitzat fins ara, la setmana vinent hi haurà la primera reunió de de la Comissió Redactora de les Ordenances. Es tracta d’un òrgan que seguirà comptant amb la participació de tots els grups polítics municipals, així com de tècnics de diferents departaments, i que se celebrarà com a mínim dos cops al mes. El seu objectiu és seguir treballant per afegir més aspectes a regular a través de les ordenances al llarg del proper any 2016.

L’Impost de Béns Immobles baixarà un 2%

Fruit d’aquestes trobades, i a petició dels grups polítics Ciutadans i Partit Popular, les noves ordenances que inicialment preveien congelar les quotes de l’IBI i els valors cadastrals, finalment baixaran 2 punts en relació a les quotes aplicades durant el 2015. Aquest descens significarà que l’Ajuntament de Blanes deixarà de percebre l’any vinent en concepte d’IBI uns 260.000 €, equivalents al 2% de 13 M€, que és la suma estimada d’ingressos d’aquest impost al 2015.

Tanmateix, C’s i PP també han demanat a l’equip de govern que estudiïn la possibilitat que, de cara a les ordenances que s’aplicarien al 2017, es torni a fer una nova reducció del 2% de l’IBI si la situació és favorable.


La resta d’impostos i taxes congelats pel 2016

Pel que fa a la resta d’impostos i taxes vigents, la proposta que s’ha portat al plenari és que es mantinguin sense cap canvi. Els ingressos esperats de cara al 2016 pel conjunt de tributs és de 29’97 M€, que cobreix gairebé el 70% de les despeses de funcionament de l’Ajuntament de Blanes, estimades en 42’82 M€ per als pressupostos de l’any vinent. En aquest sentit, el rendiment esperat per al 2016 és similar al del 2015 i anualitats anteriors, fet que imposa una millora en la gestió dels recursos.

D’altra banda, el ple extraordinari d’avui també ha inclòs un segon gran apartat que contempla diverses modificacions relacionades principalment amb tres ordenances: Civisme i Convivència Ciutadana, Tinença de Gossos i Circulació i Trànsit de Vehicles. Aquest segon paquet de modificacions s’ha hagut d’incorporar per poder tipificar diverses noves conductes infractores que no estaven recollides fins ara.

L’objectiu és poder donar una major seguretat en la tramitació dels expedients sancionadors i poder actuar amb la necessària contundència en casos d’una especial incidència social, com per exemple els actes vandàlics a vehicles estacionats a la via pública o bé gossos abandonats en balcons i terrasses. Per últim, en alguns casos també s’han adaptat a canvis normatius que exigien una nova regulació d’algun aspecte que fins ara no incloïa l’ordenança.

Modificacions de les Ordenances :

Ordenança Fiscal Taxa de Guals: S’ha millorat la redacció del fet imposable per donar major seguretat en la seva aplicació.

Ordenança Fiscal Taxa d’Escombraries: Incorpora a l’apartat de Altres Activitats l’escalat per m2 per local. A més, s’equipara el supòsit de bar amb servei de menjar al de bar-restaurant perquè és equivalent al volum d’escombraries que es generen.

Plusvàlua: En el supòsit de dació en pagament o similars d’habitatges a favor d’entitats financeres, s’incorporen millores tècniques per alliberar del pagament del tribut al propietari que perd l’habitatge.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Es modifica d’acord amb jurisprudència recent el criteri per a considerar un vehicle mixt, en funció del nombre de seients autoritzats a la fitxa tècnica, com a turisme, autobús o camió.

Taxa per Serveis Generals: L’import dels informes per accident o atestats emesos per la Policia Local a petició de les companyies asseguradores s’incrementa de 82’66 € a 150 €; i s’esmena el títol de l’epígraf segon perquè les fotocòpies realitzades directament pel ciutadà en màquines municipals de monedes es passin a regular com a preu públic.

Proposta comuna per a la Tramitació d’Expedients Sancionadors en matèria de Civisme i Convivència, Tinença de Gossos i Circulació i Trànsit de Vehicles: S’estableix un únic import per a les sancions en les infraccions lleus, que passen de 120 € a 100 €.

Ordenança de Civisme i Convivència: Noves conductes infractores que s’inclouen a la normativa. D’una banda les baralles i discussions a la via pública que tinguin repercussions públiques, i de l’altra els actes vandàlics a béns públics o privats accessibles des de la via pública -colpejar, sacsejar, enfilar-se o donar puntades de peu, així com qualsevol altra actuació sobre aquests béns que sigui contrària al seu ús o finalitat- que impliquin o no deteriorament.

Ordenança de Tinença de Gossos: Noves conductes infractores que s’inclouen a la normativa: tenir el gos en balcons, terrasses i llocs similars sense tenir la cura adient i sense evitar que l’animal pugui miccionar o defecar, embrutint la via pública o afectant a bens mobles i immobles, públics o privats; i deixar que el gos miccioni contra vehicles estacionats (fer-ho contra façanes i mobiliari ja està tipificat).

Ordenança de Circulació i Trànsit: S’estableix l’ús il·limitat de les zones grogues per part dels titulars de les targetes per a minusvàlids; i s’estableix el límit de 60 minuts d’estacionament a la zona de càrrega i descàrrega per part dels vehicles que disposin de targeta per a minusvàlids de titulars no conductors.
Data de realització: 10/23/2015 | Data de la darrera actualització: 10/23/2015

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300