Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

L’Ajuntament farà un Pla Econòmic i Financer (PEF) en previsió de la quota de dissolució del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava Illa de Blanes


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 12/21/2016 02:10:32 PM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

EscutLat_VermellL’Ajuntament farà un Pla Econòmic i Financer (PEF) en previsió de la quota de dissolució del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava Illa de Blanes

El PEF inclou les línies generals dels pressupostos municipals per a la resta de mandat (2017-2018-2019) amb inversions a préstec per 20 M€, dels quals uns 16 M€ serien per la part que li correspondria en la dissolució del Consorci

Al llarg de l’actual mandat 2015-2019 la Generalitat s’havia posat en contacte en vàries ocasions amb l’Ajuntament per tractar la situació del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava-Illa de Blanes i veure si l’urbanisme a Blanes podia donar els aprofitaments previstos l’any 2010. La persistència de la crisi econòmica aconsella abandonar l’urbanisme com a font d’ingressos i recuperar les finques afectades pel projecte Illa de Blanes – Ciutat Esportiva. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya assumiria una part de les obligacions del Consorci i l’Ajuntament la resta.


Terrenys del projecte Illa de Blanes
D’altra banda, la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha considerat que la continuïtat dels aprofitaments urbanístics és avui qüestionable i la normativa legal imposa que sense aprofitaments urbanístics no té sentit mantenir un consorci urbanístic. És per això que la Generalitat ja va comunicar formalment que volia exercir el dret de separar-se del Consorci.

El govern català va demanar la convocatòria d’un Consell Directiu que finalment es va celebrar la setmana passada i on, entre d’altres punts, es va aprovar iniciar els tràmits per a la dissolució i liquidació del consorci, un procés que quedarà finalitzat durant el primer trimestre de 2017. Com a criteri de treball, d’acord amb els estatuts del Consorci, la Generalitat i l’Ajuntament calcularien la quota de liquidació del Consorci que correspondrà a cada un d’ells en funció dels membres que composen el Consell Directiu. La Generalitat té 4 membres dels 7 totals (57,14%) i l’Ajuntament de Blanes els 3 restants (42,86%).


Ciutat Esportiva Blanes

El primer balanç provisional de liquidació, que s’ha de continuar treballant durant aquests mesos, indica que les obligacions del Consorci a repartir entre la Generalitat i l’Ajuntament sumen 37,16 milions d’euros. Per tant, la quota de la Generalitat seria 21,24 milions d’euros (57,14%) i la de l’Ajuntament 15,92 milions d’euros (42,86%). La de l’Ajuntament seria en concepte de part del préstec signat per a la construcció de la Ciutat Esportiva.

Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament de Blanes de 2017-2018-2019

En aquesta situació, per no perjudicar l’activitat municipal i poder atendre totes les necessitats del ciutadans, és convenient establir les línies generals dels pressupostos municipals de 2017-2018-2019 (PEF) i conèixer també l’endeutament per als anys posteriors. El PEF que es debatrà en la propera sessió plenària convocada pel dijous dia 22, inclou tots els ingressos previsibles del període sense incrementar ordenances fiscals i també totes les despeses de funcionament i els imports de les inversions a realitzar.
Dins les inversions a realitzar, s’ha previst formalitzar 20 milions d’euros a préstec, dels quals 16 milions d’euros es reservarien per a la quota de liquidació del Consorci que equival a la part del crèdit pendent amb l’Institut Català de Finances (ICF) signat inicialment per 30 M€ per a la construcció de la Ciutat Esportiva. La resta de l’import de préstecs bancaris previstos en el PEF (4 milions d’euros) es destinaria als projectes de millora inclosos al Pla de Barris i altres diverses inversions que es volen afrontar, encara per concretar. El nivell d’endeutament si s’executen les previsions del PEF seria el següent: 89’8% al 2017; 78’9% al 2018 i 68’5% al 2019.

Retorn de patrimoni a l’Ajuntament de Blanes

El febrer de l’any 2003 el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes (actualment Consorci Urbanístic) va signar un préstec de 30 M€ amb l’ICF per a la construcció de la Ciutat Esportiva en uns terrenys propietat de l’Ajuntament de Blanes. Fins ara, l’Ajuntament de Blanes no ha pagat cap import per l’amortització d’aquest préstec ni tampoc per interessos. Des del 2010, diverses propietats de l’Ajuntament estan aportades en garantia de la devolució de tot el capital i de tots els interessos.


Si l’Ajuntament de Blanes assumeix la quota de 16 milions d’euros que li correspondria en la dissolució del Consorci, quedaria propietari de la Ciutat Esportiva sense cap més obligació i recuperaria les seves propietats actualment aportades en garantia del préstec. Es tracta dels 30.000 m2 de terrenys edificables on s’havia de construir el complex de l’Illa de Blanes, així com les finques de propietat municipal en els sectors Avinguda de l’Estació, Carretera de Malgrat, Can Borell, Avinguda Catalunya i Carrer Ernest Lluch.
Data de realització: 12/21/2016 | Data de la darrera actualització: 12/21/2016


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300