Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Unes 600 persones es podran beneficiar a Blanes de les subvencions pel pagament del lloguer 2021


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 04/28/2021 10:51:55 AM
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Unes 600 persones es podran beneficiar a Blanes de les subvencions pel pagament del lloguer 2021

L’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes col·labora amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per informar i tramitar uns ajuts que es poden demanar fins al 4 de juny

Aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de la subvenció pel pagament del lloguer per l’any 2021, més concretament es pot fer des del passat dimarts 27 d’abril, i compta amb un termini que s’esgota el 4 de juny. Es tracta d’una línia d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que tenen per objectiu facilitar la permanència de les famílies en risc d’exclusió social que estiguin en règim de lloguer.


Oficina Municipal d'Habitatge de Blanes, aquest matí
Per complimentar aquest tràmit, l’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes col·labora amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya. També es pot fer telemàticament a través del seu web: https://habitatge.gencat.cat/ca/inici. L’Oficina Municipal d’Habitatge de Blanes està situada al Passeig de Dintre 25, al costat de l’edifici central de l’Ajuntament de Blanes. Cal demanar cita prèvia al telèfon 972 379 355, o bé per correu electrònic: borsahabitatge@blanes.cat.

Més de 600 persones de Blanes poden beneficiar-se d’aquesta subvenció

L’any passat es van acollir a aquests ajuts més de 500 persones a Blanes, i enguany s’estima que la xifra pugui augmentar fins a superar les 600 persones. Es poden beneficiar tothom que sigui titular d’un contracte de lloguer vigent, i els requisits més importants són tenir residència legal a Catalunya, així com estar empadronat/-a.


El preu del lloguer màxim establert en la demarcació de Girona és de 550€, i aquest topall augmentaria a 900€ en el cas de famílies nombroses, així com quan hi hagi un membre de la unitat de convivència amb discapacitat reconeguda amb barems de mobilitat. El pagament del lloguer cal estar fent-lo a través de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’admeten els pagaments en metàl·lic al propietari.

En el rebut ha de constar la identificació del pagador o pagadora, així com la persona beneficiària, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent. En aquest darrer sentit, cal acreditar el pagament de, com a mínim, tres rebuts de lloguer d’aquest any 2021. Els ingressos anuals de la unitat de convivència han de ser iguals o superiors a 2.390’32 €/any, excepte si el què es paga de lloguer és inferior, amb els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria.


De cara a la subvenció, els ingressos que es tindran en compte són els que corresponen a l’exercici 2019. En un altre ordre de qüestions, cal estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, no tenir vincle de parentiu amb la persona arrendatària, no tenir cap habitatge en propietat, i no ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
Data de realització: 04/28/2021 | Data de la darrera actualització: 04/28/2021

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300