Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

BAN


Camí de tornada


Menú principalBAN

El 7 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual l’ACA declara l'entrada a l'estat d'EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica en 224 municipis, entre els quals es troba Blanes.

Referència: 2023/00004317K

BAN

Angel Canosa Fernández, alcalde de Blanes

FAIG SABER QUE

El 10 de gener de 2020 la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC l’acord GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual es va aprovar el “Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera” (PES).

El PES de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix una sèrie d’escenaris de sequera, d’intensitat creixent, i estableix una dotació màxima d’aigua subministrada als dipòsits del municipi, per habitant i dia, que es va reduint de manera progressiva, amb l’objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera i alentir el descens de les reserves hidràuliques. Aquests escenaris i les seves dotacions són:

a. Alerta: 250 l/hab/dia

b. Excepcionalitat: 230 l/hab/dia

c. Emergència I: 200 l/hab/dia

d. Emergència II: 180 l/hab/dia

e. Emergència III: 160 l/hab/dia

El 7 de març de 2023, la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual l’ACA declara l'entrada a l'estat d'EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica en 224 municipis, entre els quals es troba Blanes.

Per aquest escenari, el PES estableix les següents limitacions i restriccions als diferents usos que els ciutadans, comunitats de propietaris, empreses i qualsevol altra activitat, comercial o no, facin de l’aigua potable:Reducció general
respecte el
consum en
normalitat


- Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

- Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

- Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).

- Els volums consumits en l’àmbit domèstic per a l'abastament de la població han de ser els mínims possibles.


Reg (públic i
privat)


Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Eliminació de pols a l'aire


Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.


Piscines


La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.


Neteja carrers,
mobiliari urbà


Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.


Granges


L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.

Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.


Fonts ornamentals


Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per a mantenir-la. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.


Neteja de vehicles


La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.

- Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.

- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria
s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de ransport de residus. En qualsevol cas, la neteja s'ha de fer amb la mínima utilització d'aigua possible.

L’incompliment d’aquestes restriccions podran ser sancionables per l’autoritat competent.

Es demana la col·laboració ciutadana per fer un consum responsable de l’aigua davant la situació de sequera que afecta gran part de Catalunya, provocada per la manca de pluges. Cal ser conscient que l’aigua malbaratada avui pot ser la que es trobi a faltar en un futur escenari més greu.

BAN Referència: 2023/00004317K


Podeu trobar més informació a:


Data de realització: 02/25/2022 | Data de la darrera actualització: 05/25/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300