Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Bases Rua Carnaval 2007


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 01/19/2007
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

Bases Rua Carnaval 2007

BASES CARNESTOLTES 2007


L’Ajuntament de Blanes, organitza a través del Departament de Fires i Festes, la Rua d’en Carnestoltes 2007.

Amb l’objectiu d’establir els criteris de celebració de la rua i per tal de fomentar-ne la participació, s’aproven les següents Bases.


ACTES PREVISTOS:

1.- Amb motiu del Carnestoltes 2007, l’Ajuntament de Blanes organitza diversos actes festius, els dies 17 i 18 de febrer. Entre aquests s’inclou la Rua.

2. La Rua se celebrarà el diumenge dia 18, i tindrà el següent recorregut:

Lloc d’ordenació: Av. Rei Joan Carles I
Zona Capçalera: Plaça Escorxador
Cercavila: Jaume I, Rbla. Joaquim Ruyra, Pl.Catalunya, Pg. Marina
Acabament: Pl. Països Catalans


INSCRIPCIONS

3. La inscripció als actes esmentats anteriorment resta oberta fins al dia 9 de febrer a les 13. 30 hores.

4. Les inscripcions s’hauran de formalitzar a les oficines de l’AMIC, ( planta baixa de l’Ajuntament), en horari de 9.30 a 13.30 de dilluns a divendres.

El número d’inscripcions queda condicionat a la consignació disponible.

Dades necessàries per a l’inscripció:

Nom i cognoms del representant
Domicili
Telèfon
Número compte corrent per ingressar l’import de la gratificació
Cal emplenar el full d’inscripció adjunt.


CELEBRACIÓ DE LA RUA

5. Formen part de la rua les carrosses i comparses que hagin formalitzat la corresponent inscripció.

6. Les carrosses participants s’hauran de traslladar al lloc de sortida entre les 14.00 h i les 15.30 h del mateix dia de celebració de la Rua.

7. La concentració dels participants a la rua es farà entre les 16.00 h i les 16.30 h al lloc de la sortida.

8. L’ordre dels components de la rua l’indicarà l’Ajuntament, que assignarà un número a cadascun dels participants, per tal d’establir l’ordre a la sortida.

Aquest número d’ordre es donarà a conèixer a partir del dia 14 de febrer.

9. La cercavila desfilarà pel recorregut establert a la base 2a, i en arribar a la part final del recorregut, continuaran pel Passeig de Catalunya fins arribar al lloc on indiqui la Policia Local.


CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE LES COLLES

10. Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes anteriorment esmentats.

11. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.

12. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que n’actuarà com a representant per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.

13. En el decurs de la cercavila, no està permès que les colles facin parades ni moviments de retrocés fora dels llocs assenyalats. Aquests seran: Plaça Solidaritat, Rbla Joaquim Ruyra, i Pl. Catalunya.

15. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament.

16. El so dels equips de megafonia de les carrosses haurà d’anar en el mateix sentit de la rua.


GRATIFICACIONS A COLLES PARTICIPANTS

18. L’Ajuntament gratificarà les colles participants d’acord amb els següents criteris i condicions.

1) Participació amb carrosses.- Gratificació de 350 euros a cadascuna de les carrosses muntades sobre plataformes de mides mínimes 2,5 metres d’amplada per 3,5 metres de llargada.

L’alçada màxima des del nivell de terra no sobrepassarà els 4,5 metres.

La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.

2) Participació amb comparses.- Rebran gratificació econòmica totes aquelles comparses que s’ajustin a la quantitat mínima de membres que s’especifiquen a continuació:

Mínim de 20 persones 150 euros
Mínim de 35 persones 210 euros
Mínim de 50 persones 300 euros
Mínim de 70 persones 400 euros

3) Les colles que ho desitgin podran participar en l’arribada del dissabte dia 17 de febrer. En aquest cas la gratificació s’incrementarà en 150 euros, sempre que la colla participant compti com a mínim amb un 50 %
dels membres inscrits a la Rua del dia 18.

4) En cas de participar amb comparsa i carrossa a la rua del dia 18, i per tal de poder optar a dues gratificacions, el nombre de persones mínim haurà de se de 25, de les quals 20 hauran d’anar a peu.

5) Pagament de les gratificacions: Les gratificacions es lliuraran previ acord de la Junta de Govern Local, atenent els informes tècnics que acreditin que les colles tenen dret a les gratificacions per haver participat a la Rua en els termes establerts en aquestes bases

Serà requisit necessari per tenir dret a les gratificacions haver iniciat la cercavila a l’hora indicada, i finalitzar-la amb el mateix nombre de membres participants d’inici.

Així mateix, es perdrà el dret a rebre tota gratificació en els següents supòsits:

a- Incompliment de les indicacions donades pels organitzadors de la Rua.
b- Realitzar aturades i moviments de retrocés fora dels llocs assenyalats.
c- Col·locar els elements de megafonia situats a les carrosses de forma contrària a com s’estableix en la base 16.
d- Realitzar qualsevol acció que pertorbi el normal desenvolupament de la cercavila.
e- No finalitzar el recorregut establert.

Quan els organitzadors de la Rua constatin que concorre alguna de les causes anteriorment citades, les colles participants perdran de forma automàtica el dret a percebre les gratificacions.

19. L’Ajuntament de Blanes, com a organitzador de l’acte, es reserva tota facultat de modificació del recorregut, horaris i dies de celebració de la Rua, quan causes d’interés general així ho justifiquin.

Aixi mateix, responsables municipals dirigiran la cercavila i donaran les indicacions pertinents per garantir-ne el correcte desenvolupament.

20. L’Ajuntament instal·larà una megafonia general des de la Pl. Solidaritat fins a la Pl. Catalunya, per tal de presentar les diferents colles participants.

AJUNTAMENT DE BLANES

Data de realització: 01/19/2007 | Data de la darrera actualització:

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300