Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Ple de l'Ajuntament. Sessió 24/11


Camí de tornada


Menú principalNoticia publicada a la web el 11/22/2003
ATENCIÓ: pot incloure informació no actualitzada !

NOTICIA Sense Imatge (No borrar)Ple de l'Ajuntament. Sessió 24/11

PLE DE L'AJUNTAMENT.- SESSIÓ ORDINARIA 16/2003
  DIA: 24/11/2003      HORA: 20:00       LLOC: Casa de la Vila        
Ordre del dia

         1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 20 d’octubre, 27 d’octubre de 2003 i 3 de novembre.

         2.-  Donar compte de Decrets i dels Acords de Comissió de Govern i dels ens instrumentals que correspongui.

         3.-  Aprovació  de  la  modificació  de  la data de celebració del plenari ordinari del mes de desembre i de la suspensió del plenari corresponent al mes d’agost.

         4.-  Adscripció  de  l’habitatge  de propietat municipal situat al carrer Antiga, número 25, 3 a la societat Habitatges Municipals de Blanes S.A.

         5.-  Aprovació  provisional  del Pla Especial per complementar amb l’ús  d’equipament  Sanitari  Assistencial,  Clau D-7 els terrenys situats  entre  l’Av.  Europa,  PS. de Catalunya, Senda del Molí i carrer de nova denominació .

         6.-  Declarar  l’oposició  de  l’Ajuntament  de Blanes al projecte d’autopista Blanes-Lloret de Mar. Nou itinerari palafolls-Tossa de Mar.  Tram:  Todera-Blanes-Lloret  de  Mar-Tossa, alternativa 2 de Blanes-Lloret de Mar, solució 1 de l’enllaç Lloret de Mar

         7.-  Adhesió als convenis de col·laboració entre l’Agència Estatal d’administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  en  matèria  d’intercanvi  d’informació  tributària  i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats Locals, i en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals.

         8.-  Aprovar  model  de contracte amb l’empresa Asensio Blanes SLU pel qual s’habilita aquesta empresa com a caixer, sota la direcció de  la  Tresoreria  Municipal, per a la recaptació de les màquines fotocopiadores instal·lades a la Biblioteca Comarcal.

         9.- Aprovació de les tarifes 2004 als concessionaris del Transport urbà i dels Serveis Funeraris.

         10.-   Aprovació   preus   unitaris   i  preus  composats  de  les instal·lacions  i  treballs a realitzar per Aigües de Blanes, S.A. amb materials homologats.

         11.-  Regularitzar  l’adjudicació  a  FCC  Medio Ambiente ,SA dels serveis  de recollida selectiva de matèria orgànica i de recollida selectiva  de  vidre,  paper / cartró i envasos lleugers i assumir les obligacions que es deriven.

         12.- Modificacions pressupostàries: Ratificar compromís de despesa per emergència.

         13.-  Requerir  els  redactors  del projecte del Teatre Municipal, contractistes  i  direcció  facultativa  per  a  solucionar  greus deficiències.

         14.-  Proposta  d’acord  del  grup  municipal  d’ERC  en relació a retirar  la  medalla  d’or de la ciutat a S.E.El Jefe del Estado i Generalísimo  de  los  Ejércitos,  Ecmo.  Sr.  D. Francisco Franco Bahamonde,  creador  de  la  Nueva  España.”i  deixar sense efecte l’acord de Ple de 24 de novembre de 1964 .

         15.-  Proposta  d’acord  presentada  pel  grup municipal d’ERC per realitzar un acte d’homenatge a Bru Centrich i Nualart, alcalde de Blanes durant la República.

         16.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal CiU en relació a  la  proposta  d’informe  favorable  del  traçat definitiu de la Nacional II.

         17.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal CiU en relació a l’adhesió a la campanya “Segells Plurals”.

         18.- Proposta d’acord presentada pel grup municipal CiU en relació a l’acord de monitoratge del centre juvenil.         PUNTS D’URGÈNCIA

         19.-   Ratificació   del   requeriment   d’anul·lació  de  l’acord d’aprovació  del  Pla d’Ordenació de la Tordera pres per l’Agència Catalana de l’aigua el 18 de setembre de 2003.

         20.- Precs i preguntes.         Josep Marigó i Costa
         L'alcalde
                     Blanes, 20 de novembre de 2003
Data de realització: 11/22/2003 | Data de la darrera actualització: 11/22/2003


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300