Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Dotzè concurs de relats breus per a joves, Bolleré.


Camí de tornada


Menú principalDotzè concurs de relats breus per a joves, Bolleré.
Bases del XII Concurs literari Bolleré de relats breus per a joves


1. Objecte de les bases

Aquestes bases tenen per objecte regular el XII Concurs literari Bolleré de relats breus pera joves que organitza l'Ajuntament de Blanes amb la finalitat de promoure la creació literària d'aquest públic. Mitjançant aquestes es regula la participació i la concessió de premis en aquest concurs.

2. Participants

Poden participar en el Concurs totes les persones amb edats compreses entre els 12 i 25 anys a s de desembre de 2020.

3. Idioma

Els relats podran estar redactats en llengua catalana o castellana.

4. Temàtica

La temàtica deis treballs és lliure.

5. Extensió i format

Els relats hauran de tenir una extensió mínima de 3 fulls i una extensió maxima de 6 fulls. Tots els treballs s'hauran de presentar en format Word, en lletra Arial mida 12, interlineat 1,5, impresos a una sola cara i pàgines numerades.

6. Categories

Categoria A: joves de 17 a 25 anys.
Categoria 8: joves de 12 a 16 anys.

7. Premis

Categoria A: 500 € peral relat guanyador i 150€ per al relat finalista.
Categoria B: 200 € per al relat guanyador i so € per al relat finalista

8. Presentació dels treballs

El termini de presentació deis treballs és del16 de novembre fins al 5 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

Els treballs es poden presentar:

Presencial: s'ha de sol·licitar cita prev1a d'atenció ciutadana www.blanes.cat/

cítaprevia, i presentar en el Registre General de I'Ajuntament situat al Pg. de Dintre, 29, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30h., una sol·licitud comunicant que es vol participar al "XII Concurs Literari Bolleré" (es mantindran les dades amb un pseudònim).

o bé per correu postal certificat es comptarà com a data de lliurament la que figuri en el mata-segells. Els treballs segellats amb posterioritat al 5 de desembre de 2020 quedaran exclosos.

Cal adjuntar

- un sobre gran TANCAT que inclourà el treball (5 còpies de cada relat); a l'exterior d'aquest sobre hi ha de figurar: "XII Concurs Literari Bolleré", el pseudònim de l'autor, el títol del treball i la categoria.

- un sobre petit amb les dades personals del participant:
Títol del treball
Nom i cognoms del participant
Fotocopia del DNI o document acreditatiu
Adreça postal, telèfon/s de contacte i e-mail.

9. Jurat

El relat guanyador serà escollit per un jurat i el seu veredicte serà inapel·lable.

La composició del jurat és la següent:
El regidor de Cultura- Alcalde
Un/a tècnic/a de la Biblioteca Comarcal de Blanes
Un/a especialista en llengua i/o literatura
Un/a escriptor/a de literatura juvenil
Un/a tècnic/a d'un departament de l'Ajuntament.
Un/a guanyador/a d'anys anteriors
El jurat no podrà declarar guanyador i finalista un mateix autor.
El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs, premiar relats ex-aequoo desqualificar qualsevol treball que no sigui original o que atempti contra la llibertat, l'ètica o el respecte a les persones.

10. Lliurament de premis

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà en acte públic, que se celebrarà a la Biblioteca Comarcal de Blanes, el dia 29 de gener de 2021 dins dels actes de celebració de l'aniversari de la Biblioteca Jove .

11. Propietat intel·lectual i drets d'edició

Els treballs presentats tindran la propietat dels seus autors, tot i que l'Ajuntament es reserva els drets d'edició sobre les obres presentades o premiades.

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/blanes

Bases del dotzè Concurs literari Bolleré de relats breus per a jovesData de realització: 10/26/2020 | Data de la darrera actualització: 10/26/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300