Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Bolleré. Concurs de relats breus per a joves.


Camí de tornada


Menú principalBolleré. Concurs de relats breus per a joves.
BASES DEL 15è CONCURS LITERARI BOLLERÉ DE RELATS BREUS PER A JOVES

L’Ajuntament de Blanes convoca el 15è Concurs literari Bolleré de relats breus per a joves d’acord amb les següents bases:

1. Objecte de les bases

Aquestes bases tenen per objecte regular el 15è Concurs literari Bolleré de relats breus per a joves que organitza l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de promoure la creació literària d’aquest públic.

Mitjançant aquestes es regula la participació i la concessió de premis en aquest concurs. .


2. Participants
Poden participar en el Concurs totes les persones amb edats compreses entre els 12 i 25 anys a 24 de novembre de 2024.


3. Idioma
Els relats podran estar redactats en llengua catalana o castellana.


4. Temàtica
La temàtica dels treballs és lliure.


5. Extensió i format
Els relats hauran de tenir una extensió mínima de 3 fulls i una extensió màxima de 6 fulls. Tots els treballs s’hauran de presentar en format Word, en lletra Arial mida 12, interlineat 1,5, impresos a una sola cara i pàgines numerades.


6. Categories
- Categoria A: joves de 17 a 25 anys.
- Categoria B: joves de 12 a 16 anys.


7. Premis
- Categoria A: 500 € per al relat guanyador i 150€ per al relat finalista.
- Categoria B: 200 € per al relat guanyador i 50 € per al relat finalista.


8. Presentació dels treballs
El termini de presentació dels treballs és del dilluns 6 al divendres 24 de novembre (ambdós inclosos).

Els treballs s’han de presentar utilitzant el formulari específic que trobareu adjunt a aquestes bases. Per garantir l’anonimat els treball només es poden presentar a través dels mitjans següents:

a. Presencial:

Sol·licitant cita prèvia d’atenció ciutadana www.blanes.cat/citaprevia, i presentar-lo en el Registre General de l’Ajuntament, situat al Pg. de Dintre, 29, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.30h.

b. Correu postal certificat a la següent adreça:

Registre General de l’Ajuntament
Concurs Literari Bolleré
Passeig de Dintre, 29
17300 BLANES

Compta com a data de lliurament la que figuri en el mata-segells. Els treballs segellats amb posterioritat al 25 de novembre de 2023 quedaran exclosos.

En les dues opcions cal adjuntar:

* El formulari de sol·licitud per a participar al Concurs degudament complimentat.

* Un sobre gran TANCAT que inclourà el treball (1 còpia de cada relat); a l’exterior d’aquest sobre hi ha de figurar: “15è Concurs Literari Bolleré”, el pseudònim de l’autor, el títol del treball i la categoria.

c. Administració electrònica.
A la seu electrònica https://seu.blanes.cat

Tràmits escollir l’opció de sol·licitud general i adjuntar

* El formulari de sol·licitud per a participar al Concurs degudament complimentat.

* El relat participant al concurs protegit amb contrasenya. (per exemple amb un fitxer ZIP). Enviar la contrasenya conjuntament amb el títol del relat i el pseudònim de l’autor a l’adreça de correu bollere@blanes.cat

Salvaguardant l’anonimat dels participants i dels relats presentats, l’accés a aquesta informació estarà limitada al funcionari/a que Registri la participació i a la Secretària del Jurat.


9. Jurat
El relat guanyador serà escollit per un jurat, i el seu veredicte serà inapel·lable.

La composició del jurat és la següent:

- L’Alcalde o Regidor/a amb qui delegui.
- Un/a tècnic/a de la Biblioteca Comarcal de Blanes
- Un/a especialista en llengua i/o literatura
- Un/a escriptor/a
- Un/a guanyador/a o finalista d’anys anteriors

El jurat no podrà declarar guanyador i finalista un mateix autor/a.

El jurat es reserva el dret a declarar desert el concurs, premiar relats ex-aequo o desqualificar qualsevol treball que no sigui original o que atempti contra la llibertat, l’ètica o el respecte a les persones.


10. Lliurament de premis
El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà en acte públic, que se celebrarà a la Biblioteca Comarcal de Blanes, el dia 24 de gener de 2024 dins dels actes de celebració de l’aniversari de la Biblioteca Jove.

La Secretària del Jurat contactarà amb els/les guanyadors/res i finalistes durant la setmana del 15 al 20 de gener per convidar-los a participar a l’acte d’entrega de Premis.


11. Propietat intel·lectual i drets d’edició
Els treballs presentats tindran la propietat dels seus autors, tot i que l’Ajuntament es reserva els drets d’edició sobre les obres presentades o premiades.

Les obres premiades podran ser editades per l’Ajuntament en una única edició no venal. Així mateix l’Ajuntament podrà efectuar actes de reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la difusió en obert per mitjà d’Internet i xarxes socials, de les obres premiades per a les finalitats de divulgació cultural que li són pròpies, sense límit temporal.

En qualsevol utilització de les obres per part de l’Ajuntament es farà constar de forma destacada el nom de la persona autora.

Els drets obtinguts per l’Ajuntament seran no exclusius, de manera que la persona autora podrà utilitzar lliurement la seva obra.


12. Protecció de dades personals.
Les dades de les persones participants seran tractades per l’Ajuntament de Blanes com a responsable del tractament, amb la finalitat d’organitzar el premi, registrar les participacions i enviar-los informació i contactar-hi. Les dades es tractaran amb el consentiment de la persona participant. Es publicarà, temporalment, el nom de la persona autora de cada una de les obres presentades. Les dades de les persones que obtenen els premis es publicaran amb finalitats informatives. Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Secretaria General de l’Ajuntament o davant del Delegat de protecció de dades per correu a proteccio.dades@blanes.cat. Es pot llegir més informació sobre la política de protecció de dades de l’Ajuntament des d’aquest enllaç https://www.blanes.cat/docweb/proteccio-de-dadesBASES DEL 15é CONCURS LITERARI BOLLERÉ

BASES DEL 15 CONCURSO LITERARIO BOLLERÉ

FORMULARI PARTICIPACIÓ CONCURS LITERARI BOLLERÉ

FORMULARIO PARTICIPACIÓN CONCURSO LITERARIO BOLLERÉ

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/blanes


Data de realització: 08/25/2023 | Data de la darrera actualització: 08/31/2023


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300