Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

I CONCURS DE CLIPS ESTIL TIK TOK


Camí de tornada


Menú principalI CONCURS DE CLIPS ESTIL TIK TOK
L’àrea de joventut de l’Ajuntament de Blanes us proposa una activitat molt dinàmica i entretinguda durant aquest estiu: fes el vídeo més divertit que se t’acudeixi.

L’objectiu es passar una bona estona, treure l’artista que porteu dins, implicar en el vídeo a tothom que vulgui participar i demostrar tot el talent que teniu a través de les xarxes socials.

Per això us proposem que graveu i editeu a l’estil dels vídeos del TikTok i ens etiqueteu @joventut.blanes a través d’Instagram.

BASES DEL CONCURS

1. Participants: Podran participar tots els i les joves d’entre 14 i 29 anys, sempre que els vídeos que es presentin no s’hagin publicat abans. La participació dels menors estarà sotmesa al previ consentiment per escrit dels pares o tutors dels joves (adjuntem full de consentiment).

2. Característiques i presentació de les obres:

- Extensió: màxim 1 minut de duració.
- Edició: totalment lliure.

- Presentació: Caldrà penjar els vídeos a Instagram i etiquetar a @joventut.blanes.

També s’haurà d’enviar a joventut.blanes@gmail.com un mail indicant “Concurs de talents online estil TikTok”. Un cop fet això s'enviarà l'enllaç a joventut.blanes@gmail.com, indicant el nom, DNI, full de consentiment de pares o tutors en cas de menors i el número de telèfon.


3. Termini: El termini de presentació de les obres s’iniciarà el 5 de juny i es tancarà el 23 d’agost de 2020.

4. Temàtica del concurs: La temàtica és totalment lliure, es valorarà l’emoció generada, la creativitat, l’habilitat i la influència que ha generat el vídeo.

5. Jurat i veredicte: Hi haurà dues valoracions paral·leles amb premis diferents. Per una banda tindrem el premi del jurat, constituït per una persona “influencer” de Blanes dins de les xarxes socials; i per altra banda, el premi del públic a on es valoraran les reproduccions que hagi generat el vídeo. Es farà públic a través de les xarxes socials de Joventut de Blanes i el Casal Jove de Blanes.

6. Premis: El premi del jurat consistirà en una subscripció per 6 mesos a la plataforma Netflix i el premi del públic serà un altaveu bluetooth i el veredicte vindrà del número més elevat de visites al vídeo.

7. Notificació i lliurament del premi: Es notificarà a la persona guanyadora a través del mail on s’ha enviat la inscripció i a través del número de telèfon facilitat en el mateix. El lliurament del premi es realitzarà en el Casal de Joves de Blanes i la data s’anunciarà a través de les xarxes socials de Joventut de Blanes.

8. Propietat de les obres: Les obres presentades podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Blanes per a la seva publicació i exhibició al Casal Jove de Blanes o a través qualsevol altre mitjà que consideri convenient.

L’ajuntament de Blanes es reserva el dret a poder modificar o cancel·lar les actuals condicions per qualsevol cas fortuït o de força major que pogués impedir el bon funcionament i/o l’atorgament de premis.


Blanes, 25 de maig de 2020


PROTECCIÓ DE DADES
Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme l’àrea de Joventut serà exclusivament per la gestió del “I Concurs de talents online estil TikTok per a joves de Blanes”, donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, cancel·lació, oposició i portabilitat dirigint-se al correu electrònic de joventut.blanes@gmail.com


Bases del I Concurs de talents online estil Tik Tok per a joves 165 Kb


Full de consentiment de pares mares o tutors menors d'edat 143 Kb
Data de realització: 07/24/2020 | Data de la darrera actualització: 07/24/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300