Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SUSPENSIÓ DE TERMES I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS, PER A LA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19


Camí de tornada


Menú principalSUSPENSIÓ DE TERMES I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS, PER A LA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC, A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19

D'acord amb el text consolidat de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, com a regla general, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic definides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu Comú de les administracions públiques. Aquest còmput es reprendrà quan perdi vigència la norma abans esmentada o, si escau, les seves pròrrogues expresses.

No obstant això, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i d'instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i els interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat, o quan faci constar la seva conformitat amb la no suspensió del termini.

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius esmentades no és d’aplicació a l'àmbit tributari, subjecte a normativa especial, ni afecta, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i d'autoliquidacions tributàries.

Arribat el moment, s'avisarà en aquesta Seu Electrònica de la data en què es reprendran tots els termes i terminis.

Aquesta mesura no impedeix que puguin iniciar o seguir realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta seu.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu dirigir-vos al correu electrònic ajuntament@blanes.cat
Data de realització: 04/09/2020 | Data de la darrera actualització: 04/09/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300