Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Habitatge


Camí de tornada


Menú principalHabitatge

El servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Blanes té com a principal objectiu fer properes als ciutadans les polítiques d'habitatge vigents de totes les administracions competents en aquest àmbit, tot fent un èmfasi especial en el lloguer i la rehabilitació. d'aquesta manera, es fomenta la millora dels habitatges del municipi i la major qualitat de vida dels seus vilatans. En aquest moment, els serveis que oferim són els següents:

BORSA HABITATGE

logo casa+personaLa Borsa Habitatge facilita l'accés a l'habitatge dels joves i la població en general, a la vegada que desenvolupa una tasca de sensibilització i de dignificació de l'habitatge de lloguer amb l'objectiu d'incentivar lloguers de pisos amb garanties.
La borsa facilita l'entesa directa i eficaç entre arrendatari/a i arrendador/a, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l'habitatge als propietaris/es.
El paper principal d'aquest servei gratuït és fer de mitjancer entre propietaris i llogaters que necessiten pis. Buscant el millor per ambdues parts i oferint tots els serveis necessaris perquè formalitzin un acord.

SERVEIS QUE OFERIM:

  • Borsa Jove d'Habitatge, dirigida específicament a joves de 18 a 35 anys.
  • Borsa Mediació per al Lloguer Social, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, dirigida a la població en general.
 • Què ofereix la Borsa als propietaris ?
 • • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïta.
  • Cerca de llogaters.
  • Redacció i formalització gratuïta del contracte de lloguer.
  • Tramitació gratuïta d'assegurança de caució per al risc d'impagaments fins a 6 mensualitats mitjançant Aval lloguer.
  • Tramitació gratuïta d'assegurança multirisc per actes vandàlics durant tota la vigència del contracte.
  • Tramitació gratuïta d'assegurança de defensa jurídica.
  • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer. Suport i seguiment d'incidències.

 • Què ofereix la Borsa als llogaters ?
 • • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïta.
  • La recerca d'un habitatge el més adient possible a les seves necessitats.
  • Un preu inferior al del mercat lliure.
  • La gratuïta en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
  • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer. Suport i seguiment d'incidències.
  • La fiança d'una mensualitat en compliment de la legislació vigent, sense cap altra garantia addicional.
  • La tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer.

CONTACTA AMB NOSALTRES:

  ** Direcció: Passeig de Dintre núm. 25
  ** Horari d'atenció al públic: Dilluns, Dimecres i Divendres de 9,30 a 13.
  ** Telèfon: 972 37 93 55 – 972 37 93 68
  ** Email: borsajovehabitatge@blanes.net

PLA LOCAL HABITATGE

logo boto amb casaL'Ajuntament de Blanes es troba en el procés d'elaboració del Pla Local d'Habitatge de la vila. El Pla Local d'Habitatge és el document tècnic en el qual, a partir de l'anàlisi local de la situació de l'habitatge, de les condicions socials i econòmiques de la població, del mercat de l'habitatge, del planejament urbanístic existent i de l'organització municipal, defineix i concreta les actuacions a promoure des del govern local amb l'objectiu d'assolir el foment del dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

Per promoure la participació ciutadana en la redacció d'aquest Pla Local d'Habitatge adjuntem a la pàgina web municipal el document d'Avanç del Pla Local d’Habitatge. Aquest document d'avanç que es va presentar en una sessió participativa el passat 9 de novembre, conté l’anàlisi de les necessitats i defineix els objectius generals que ha de tenir el Pla. Podeu consultar-lo i fer suggeriments i aportacions tot escrivint a l'adreça de correu electrònic següent plahabitatge@blanes.cat .

Agrairem totes les aportacions que es vulguin fer per tal que aquest Pla Local d'Habitatge sigui l'eina més adequada per a la consecució de l'objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament i per a la millora de la qualitat de vida dels habitants de Blanes.

Amb les aportacions rebudes s'acabarà el document definitiu d'Avanç del Pla Local de l'Habitatge i posteriorment farem una nova sessió participativa per a concretar propostes. Si esteu interessats a participar-hi feu-nos-ho saber a l'adreça de correu indicada anteriorment.


Data de realització: 11/15/2011 | Data de la darrera actualització: 04/27/2017

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300