Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Desenvolupament del PALS

MEDIAMBIENT

Camí de tornada


Menú principalDesenvolupament del PALS

El PALS -Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Blanes- és un document programàtic que defineix les polítiques i actuacions que s’han d’impulsar al municipi per tal d’assolir un desenvolupament més sostenible.

El PALS de Blanes està estructurat en 9 objectius que es concreten en 22 programes d’actuació amb un total de 94 accions.

 • Objectius: Eixos d’actuació o línies estratègiques que emmarquen la política municipal cap a la sostenibilitat del territori.
 • Programes d’actuació:Camps concrets d’actuació o àmbits temàtics dins de cada línia estratègica
 • Accions: Projectes, treballs i accions concretes que es proposa portar a terme

Algunes de les actuacions desenvolupades del PALS de Blanes:

   Objectiu 1. AMBIENTALITZAR LA GESTIÓ MUNICIPAL
   Programa1.2. AMBIENTALITZACIÓ DE LES DOTACIONS I SERVEIS PÚBLICS
   Acció1.2.3 Elaborar i difondre un manual de bones pràctiques ambientals a les dependències municipals


   s sostenible.
   En aquest manual s’hi estableix

   Nom de l’acció:
   MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L’OFICINA
   Data:
   23 de febrer de 2012
   Descripció:
   El manual de bones pràctiques ambientals de l’Ajuntament de Blanes és una guia elaborada amb la finalitat d’aconseguir que, amb petits canvis en els nostres hàbits diaris, fem un ús més eficient dels recursos, la qual cosa ha de repercutir a curt termini en un estalvi econòmic, però també contribuir a millorar la nostra qualitat de vida i col·laborar en la creació d’un món més sostenible.
   En aquest manual s’hi estableixen un seguit de criteris ambientals per a l’activitat diària del personal de les oficines municipals. Hi trobareu una sèrie de consells sobre l’ús racional del paper, mesures d’estalvi energètic i estalvi d’aigua, reducció de la producció de deixalles i implantació de la recollida selectiva.
   Objectius
   Els objectius d’aquesta eina són:
     Millorar el coneixement i la conscienciació ambiental del personal municipal.
     Divulgar bones pràctiques d’estalvi i eficiència energètica.
   Atendre els possibles suggeriments i propostes en matèria de sostenibilitat que pugui aportar el personal municipal
   Àmbit d’incidència:
   Principal: Personal municipal i equip de govern

   Secundari: Població en general

   Vigència estimada de l’actuació:
   Indefinida
   Revisió
   anual
   Mecanismes de comunicació:
   E-mail

   Facebook

   Web municipal

   Indicadors de seguiment:
   Recomanats: consum de paper, consum elèctric, consum de tónners, consum d’aigua, núm. de fotocòpies, ...
   Documents adjunts / links:
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A L'OFICINA

Data de realització: 12/28/2012 | Data de la darrera actualització: 01/03/2018

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300