Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Enquesta SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE


Camí de tornada


Menú principalEnquesta SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLELes conclusions que aquí s’exposen són el resultat d’ una enquesta en que varen participar els alumnes de l’escola Santa Maria dels cursos 3r, 4t, 5è i 6è de primària i alumnes de l’IES S’Agulla, d’ESO i Batxillerat. S’han d’entendre, per tant, representatius del grup de població enquestat, no de tot Blanes, tot i que la majoria de resultats són segurament extrapolables al conjunt de la població.

Perfil dels enquestats

IES S’Agulla

L’enquestat tipus respon a una persona entre 14 i 18 anys, que viu dins de Blanes (93 %) que disposa de vehicle (72 %), principalment moto (49 %). És membre d’una família formada per 4 persones (56 %) amb un (45 %) o dos (44 %) cotxes, i que disposen de garatge on aparcar-los (68 %). La majoria de les mares treballen a la ciutat (37 %) i la majoria dels pares a fora (30 %), tot i que el percentatge més alt de resposta, tant pel que es refereix a les mares com als pares, recau en “no contesta”.

Escola Santa Maria

L’enquestat tipus respon a una persona entre 9 i 13 anys, que viu dins de Blanes (81 %) que normalment no disposa de vehicle (57 %). És membre d’una família formada per 4 persones (61 %) amb dos cotxes (50 %), i que disposen de garatge on aparcar-los (78 %). La majoria de les mares (53 %) i dels pares (44 %) treballen a la ciutat, tot i que la proporció de pares que treballen fora és més alta que la de les mares.

Resultats

Desplaçament dels alumnes a l’escola:

El 49 % dels alumnes van a peu, el 25 % utilitzen el cotxe, només un 5 % agafa l’autobús i cap la bicicleta. Quan se’ls demana si es podrien desplaçar mitjançant un altre tipus de transport, les opcions bicicleta i autobús augmenten fins al 16 % i 22 % respectivament. No obstant, segons reconeixen els mateixos enquestats és la força del costum (40 %) i l’augment del temps en els desplaçaments (20 %) el motiu principal per no utilitzar-los.

Desplaçament dels pares al treball:

Tant els pares (69 %) com les mares (42 %) utilitzen majoritàriament el vehicle privat (cotxe) per anar a treballar i quasi sempre van sols, és a dir, no s’aprofita el desplaçament d’un mateix vehicle per més gent. Un 28 % de les mares i un 12 % dels pares van a treballar a peu. Quan se’ls demana una alternativa al vehicle privat amb un sol ocupant, en general s’admet que podrien utilitzar l’autobús i el cotxe compartit, tot i que no es fa per costum (32 %), perquè triguen més temps (27 %) o per comoditat (16 %).

Opinió sobre la Setmana de la Mobilitat

Un 69 % dels enquestats està d’acord que es facin aquest tipus de celebracions. És de destacar la diferent resposta entre els dos grups enquestats: el 40 % dels alumnes de l’IES S’Agulla hi estan d’ acord però amb objeccions, enfront de l’11 % dels alumnes de l’ ;escola Santa Maria. Tot i així el 78 % no s’implica ni positivament ni negativament en la jornada. Pel que fa al canvi d’hà ;bits respecte als desplaçaments només un 18 % té el propòsit d’intentar canviar-los, si més no durant els dies de la celebració. Aquí la resposta dels adolescents és molt més contundent en comparació als joves de 9-13 anys, ja que un 63 % diu clarament que no té intenció de canviar d’ hàbits i només un 5 % diu que si.

Motivació

La majoria dels enquestats coincideix en que la circumstància que s’ ;hauria de produir per utilitzar més el transport públic é s que s’avariés el vehicle privat (cotxe o moto). Tanmateix alguns s’ho plantejarien en cas que el transport públic fos més barat o gratuït i/o hi haguessin més parades o línies.

Com a proposta disposada a assumir per millorar la mobilitat de Blanes la proposta majoritària dels joves entre 9 i 13 anys és anar en bicicleta, en alguns casos supeditada a la creació de carrils-bici. La resposta dels adolescents és utilitzar més el transport pú blic, però només representa el 8 % dels enquestats.
Data de realització: 04/10/2002 | Data de la darrera actualització: 04/14/2008

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300