Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

EDUCACIÓ. PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR


Camí de tornada


Menú principalEDUCACIÓ. PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR

L'absentisme escolar és la inassistència sovintejada o total dels alumnes
als centres d'ensenyament.

L'escola esdevé un mitjà important per a la socialització dels infants.


Durant el procés d'escolarització es fa l'aprenentatge del fet social, de les normes, dels valors, comportaments que regulen la convivència i, a la vegada, permeten la individualització, l'autonomia i el desenvolupament d'una autoestima positiva.

La no assistència a l'escola té com a conseqüència un incorrecte procés de socialització, que pot generar conductes asocials i antisocials, autoexclusió i marginació i el fracàs escolar.

L'objectiu del Programa és garantir a tots els infants i joves en edat d'escolarització obligatòria el dret a l'educació.

El dret a l’educació

L’article 27 de la Constitució espanyola de 1978 exposa...

L’educació és un dret de totes les persones.

La llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en el seu article 4, fa referència al fet que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones, comprèn deu anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma regular, entre els sis i els setze anys d’edat.

Els pares o tutors legals d’un menor han de tenir cura que aquest assisteixi al centre escolar en el període d’escolarització obligatòria.

No fer-ho constitueix una infracció tipificada a l'article 59 de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents.

Per llei, les administracions públiques actuen per prevenir l’absentisme escolar, col·laboren amb la família en el procés educatiu del menor i intervenen per evitar l’absentisme escolar.

A Blanes, tots els centres educatius i tots els professionals implicats, mestres, professors, directors de centre, educadors socials, tècnics de les administracions, inspecció i cossos policials, formen la comissió d’absentisme escolar.

Aquest òrgan ha consensuat un protocol d’actuació amb la finalitat d'aconseguir la plena escolaritat de tots els infants de 6 a 16 anys.


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 06/01/2015


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300