Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

La preinscripció escolar. Curs 2016-2017.


Camí de tornada


Menú principalLa preinscripció escolar. Curs 2016-2017.


DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2016-2017

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017 per als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

• Del 30 de març al 7 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

• Del 30 de març al 15 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa

• Del 2 al 13 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los

Properament s'informarà dels terminis de preinscripció per a la resta d'ensenyaments.


CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS


Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

1. Criteris generals

* Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
* Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
- A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.


* Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció:
10 punts.
* Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
* En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris:

* Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
* Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
* Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.

En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Data de realització: | Data de la darrera actualització: 02/12/2016


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300