Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

ACTIVITATS ESTIU 2010

ESPORTS

Camí de tornada


Menú principalACTIVITATS ESTIU 2010

activitats estiu 2010


LLISTAT D'ADMESOS CAMPUS ESPORTIUS ÀREA D'ESPORTS

INFORMACIÓ CAMPUS PREESPORTIU

INFORMACIÓ CAMPUS FUTBOL

INFORMACIÓ CAMPUS HOQUEI

CURS DE NATACIÓ PER A ADULTS: NATACIÓ MATINAL

LLOC: Platja de Blanes (barques costat Sa Palomera)
DATES:De dilluns a divendres
Juliol: de l’1 al 30 de juliol.
Agost: del 2 al 31 d’agost.
HORARI:de 8.00-8.50h
EDATS: adults (condició mínima saber nedar).
PREU:8,55 Matrícula + 17,11 €/mes.

CAMPUS PREESPORTIU


QUÈ ÉS?
 • Activitat dirigida als nens i nenes d’edats compreses entre els 3 i 8 anys. Es pretén donar continuïtat al casalet esportiu dels darrers anys, però posant èmfasi als jocs preesportiu i a la iniciació esportiva. Desenvolupar les capacitats socials, cognitives, perceptives i afectives del nen/a.
 • Treballar les habilitats físiques bàsiques a través del joc. Iniciar als nens i nenes als diferents esports.
 • Donar un ventall ampli de possibilitats preesportives per tal que els nens i nenes quan arribin a l’edat dels 9 anys puguin escollir quin esport li agrada més per practicar.
 • Cada dia hi haurà piscina pels grups d’iniciació 1 i 2 (ubicades al camp municipal de futbol) i platja pel grup d’iniciació 3.

TORNS
 • Del 28 de juny al 2 de juliol de 2010
 • Del 5 al 9 de juliol de 2010
 • Del 12 al 16 de juliol de 2010
 • Del 19 al 23 de juliol de 2010
 • Del 27 al 30 de juliol de 2010
 • Del 2 al 6 d’agost de 2010
 • Del 9 al 13 d’agost de 2010
 • Del 16 al 20 d’agost de 2010
 • Del 23 al 27 d’agost de 2010
 • Del 30 d’agost al 3 de setembre de 2010GRUPS
 • Iniciació 1 (nens i nenes havent cursat P3 durant el curs escolar 2009-10)
 • Iniciació 2 (nens i nenes havent cursat P4 i P5 durant el curs escolar 2009-10)
 • Iniciació 3 (nens i nenes havent cursat 1r i 2n de Primària durant el curs escolar 2009-10)


HORARI

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.


INSTAL·LACIONS
 • Pavelló municipal de Blanes
 • Camp Municipal de futbol Els Pins.

APUNTA’T! ET DONAREM UNA SAMARRETA DEL CAMPUS !

CAMPUS DE FUTBOL


QUÈ PRETÉN?
 • Donar continuïtat durant l’estiu als esports col·lectius majoritaris, dins de la nostra població.
 • Aprofitar l’absència de la competició per fixar-nos i millorar les qualitats tècniques individuals del futbol dels participants. Potenciant així el nivell dels esportistes més joves de la nostra població.
 • Divertir-nos fent futbol, l’esport que més ens agrada.

TORNS
 • Del 28 de juny al 2 de juliol de 2010
 • Del 5 al 9 de juliol de 2010
 • Del 12 al 16 de juliol de 2010
 • Del 19 al 23 de juliol de 2010
 • Del 27 al 30 de juliol de 2010
 • Del 2 al 6 d’agost de 2010
 • Del 9 al 13 d’agost de 2010

CATEGORIES
 • Benjamí 8 i 9 (nens nascuts entre el 2000 i el 2001)
 • Aleví 10 i 11 (nens nascuts entre el 1998 i el 1999)
 • Infantil 12 i 13 (nens nascuts entre el 1996 i el 1997)

HORARI
 • De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00

INSTAL·LACIONS
 • Camp municipal de futbol Els Pins (primer torn)
 • Camp municipal de futbol Can Borrell (resta de torns)
 • Piscina Club Tennis (1 dia a la setmana).

El dia de piscina els nens hauran de ser recollits al Club de Tennis Blanes.

APUNTA’T! ET DONAREM UNA SAMARRETA DEL CAMPUS !

CAMPUS DE HOQUEI


QUÈ PRETÉN?
 • Donar continuïtat durant l’estiu als esports col·lectius majoritaris, dins de la nostra població.
 • Aprofitar l’absència de la competició per fixar-nos i millorar les qualitats tècniques individuals dels participants. Potenciant així els nivell dels esportistes mes joves de la nostra població.
 • Divertir-nos fent hoquei, l’esport que més ens agrada.

TORNS
 • Del 28 de juny al 2 de juliol de 2010
 • Del 5 al 9 de juliol de 2010
 • Del 12 al 16 de juliol de 2010
 • Del 19 al 23 de juliol de 2010
 • Del 27 al 30 de juliol de 2010
 • Del 2 al 6 d’agost de 2010
 • Del 9 al 13 d’agost de 2010

CATEGORIES
 • Benjamí 8 i 9 (nens nascuts entre el 2000 i el 2001)
 • Aleví 10 i 11 (nens nascuts entre el 1998 i el 1999)
 • Infantil 12 i 13 (nens nascuts entre el 1996 i el 1997)

HORARI
 • De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:00

INSTALACIONS
 • Pavelló municipal de Blanes
 • Piscina Club Tennis.

El dia de piscina els nens hauran de ser recollits al Club de Tennis Blanes.

APUNTA’T! ET DONAREM UNA SAMARRETA DEL CAMPUS !

PREUS DELS CAMPUS

PREUS60,00.-euros/setmana/persona
51,00.-euros/setmana/persona (26 de juliol a l’1 d’agost)

BONIFICACIONS:

Bonificació per germans
5% per germà de l’import total a pagar
BONIFICACIÓ SETMANAL
QUOTA TOTAL A PAGAR
2 setmanes (10%)
108 euros
3 setmanes (15%)
153 euros
4 setmanes (20%)
192 euros
5 setmanes (25%)
225 euros
6 setmanes (30%)
252 euros
7 setmanes (35%)
273 euros
8 setmanes (40%)
288 euros
9 setmanes (45%)
297 euros
10 setmanes (50%)
300 euros

INDICACIONS A TENIR EN COMPTE

 • Les places a les diferents activitats són limitades.
 • Es donarà prioritat per formalitzar la preinscripció que la unitat familiar estigui empadronada a Blanes.
 • Es donarà prioritat a la inscripció quan els dos progenitors o tutors de l’inscrit treballin durant el període que es realitzi l’activitat (adjuntar contractes laborals de treball i, en cas de no disposar-ne en el moment de la preinscripció, certificat de l’empresa on es detalli la posterior contractació).
 • Es podran admetre els inscrits que no estiguin empadronats a Blanes sempre i quan els dos progenitors o tutors de l’inscrit treballin a Blanes durant el període que es realitzi l’activitat (adjuntar contractes laborals de treball i, en cas de no disposar-ne en el moment de la preinscripció, certificat de l’empresa on es detalli la posterior contractació).
 • Es podran admetre els inscrits que no estiguin empadronats a Blanes sempre i quan quedin places lliures.
 • La preinscripció a totes les activitats i de tots els mesos (juliol i agost) es realitzen en el mateix moment i amb el mateix full d’Inscripció que el trobareu al centre d’aquest llibret informatiu o a la pàgina web.
 • Tot i disposar de la preinscripció formalitzada no es podrà iniciar l’activitat fins que s’hagin adjudicat les places definitives (2 de juny) i fins que no s’hagi fet el pagament i presentat el rebut corresponent al Departament d’Esports.
 • Per fer la preinscripció pot venir qualsevol persona.
 • El Departament d’Esports es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat sinó s’arriba al mínim d’inscrits.

PREINSCRIPCIÓQUAN L’HAIG DE FER?
 • Del 24 al 28 de maig de 2010 de 10.00 a 14.00h i de 17.30 a 20.30 hores. En el supòsit que els inscrits superin el número de places es farà un sorteig informàtic el 2 de juny.

A ON L’HAIG DE FER?
 • Personalment a les oficines del Departament d’Esports (Pavelló d’Esports)
 • Per internet: www.blanes.cat/esports

QUÈ NECESSITO?
 • Omplir degudament el full d’inscripció que el trobareu al centre d’aquest llibret informatiu o a la pàgina web.
 • Contractes laborals de treball, si s’escau.
 • Certificat de l’empresa on es detalli la contractació dels dos progenitors o tutors de l’inscrit, en cas de que no es disposi de contracte laboral de treball.

EM PUC DONAR DE BAIXA?
 • Sol·licitant-ho, per escrit, al departament d’Esports, abans del 28 de maig de 2010.

INSCRIPCIÓ


QUAN ES FORMALITZA?
 • El dia 2 de juny es podran consultar les llistes per Internet o personalment al Departament d’Esports. Inscripció formalitzada automàticament.

QUÈ HAIG DE FER MÉS?
 • El pagament corresponent.

EM PUC DONAR DE BAIXA?
 • Sol·licitant-ho, per escrit, al departament d’Esports, a partir del 2 de juny de 2010.
 • Si el sol·licitant de qualsevol dels serveis o realització d’activitats de competència local desisteix expressament de la seva sol·licitud i, la desestimació es formula, abans de l’inici de la prestació efectiva del servei/activitat objecte de pagament i la plaça anul·lada no es cobreix per cap altra persona, l’import de la quota que caldrà satisfer serà del 80% de la que pertocaria si s’hagués fet ús del servei/activitat.
 • En cas que la plaça sigui coberta serà d’aplicació la taxa establerta a l’ordenança fiscal núm. 310.00 ep. 3.6, d’import 8,55 euros, i es procedirà a la devolució total de l’import del preu públic.

PAGAMENT

A ON CAL FER-LO?

El pagament cal realitzar-se a:

CAIXA DE GIRONA: 2030-0028-08-3110000014

QUAN HAIG DE FER EL PAGAMENT?:

 • Activitats Juliol: del 7 a l’11 de juny.
 • Activitats Agost: del 5 al 9 de juliol de juliol.

QUÈ FAIG AMB EL REBUT BANCARI?:

Una vegada formalitzat el pagament haig de fer arribar el rebut bancari al Departament d’Esports i abans de l’inici de l’activitat:
 • Portar-lo personalment a les oficines, de dilluns a divendres i de 10.00 a 14.00h.
 • Enviar el resguard per fax al número 972 35 29 09.
 • Enviar el resguard escanejat per internet a esports@blanes.cat


Documentació:
Data de realització: 05/05/2010 | Data de la darrera actualització: 06/02/2010


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300